پروژه هاى بزرگ در هلمند عملى ميشود

لشکرگاه (پژواک، ٦ ميزان ٩٤): والى هلمند ميگويد که بعضى پروژه هاى بزرگ، براى اين ولايت منظور شده و کار عملى آن، در آيندۀ نزديک آغاز خواهد شد.
ميرزاخان رحيمى والى هلمند، طى يک مصاحبه اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که پروژه هاى مذکور، علاوه بر سرک سازى و برق، شامل ساير پروژه هاى اساسى ميباشد.
وى افزود که با تطبيق اين پروژه ها، به افراد زياد زمينۀ کار مساعد خواهد و مشکلات موجود مردم در بخش هاى مربوط حل خواهد شد.
به اساس معلومات رحيمى، سرک ١٥ کيلومترى گرشک – نوزاد و سرک ٣٢ کيلومترى گرشک – لشکرگاه، به شکل اساسى اعمار خواهد شد.
وى گفت در نظر دارد که پروژۀ تمديد لين هاى کجکى – لشکرگاه و کجکى – شهرکندهار را تطبيق نمايد.
به اساس معلومات وى، پروژه هاى مذکور ١٢٠ ميليون دالر امريکايى هزينه دارد و با طبيق آن، مشکلاتى  که قبلاً در بخش تمديد لين وجود داشت، از بين خواهد برد.
رحيمى افزود که اين پروژه ها، شامل يک شفاخانۀ سه صد بسترى و يک انستيتيوت صحى در شهر لشکرگاه ميباشد.
وى علاوه کرد: "قراردادهاى همۀ اين پروژه ها در کابل صورت گرفته و کارهاى عملى آن، بعد از روزهاى عيدقربان، توسط شرکت هاى برنده آغاز خواهد شد."
وى گفت که همراه با مردم، از کارهاى عملى پروژه هاى مذکور، مشترکاً نظارت خواهند کرد.
اهل الله عبيدى رييس فوايدعامۀ اين ولايت نيز به پژواک گفت که سرک هاى نوزاد، گرشک و بست قلعه، از سوى وزارت فوايدعامه به کمک مالى بانک جهانى اعمار خواهد شد.
موصوف گفت پروژه هاى جغل اندازى ١٢ کيلومتر سرک در نادعلى و ٢٠ کيلومتر سرک ناوه- گرمسير نيز منظور شده که کارهاى ساخت آن، در آيندۀ نزديک آغاز خواهد شد.
غياث الدين يکى از اعضاى شوراى اجتماعى نادعلى، به پژواک گفت که کار شمارى از پروژه هاى سرک سازى اين ولايت، به علت اختلافات ميان اعضاى شوراى ملى و مقامات محلى آغاز نشده است.
وى به طور مثال گفت: "همين مشکلات شخصى باعث شده که کار ساخت سرک  ٣٢ در بين ولسوالى گرشک و منطقۀ چاه انجير، متوقف گردد."
موصوف از مقامات مسوول خواست که از مداخلات بى مورد در اين پروژه ها جلوگيرى نمايند.
به اساس معلومات مقامات رياست فوايدعامه، درچند سال گذشته بيش از چهار صد کيلومتر سرک اين ولايت، به شکل اساسى ساخته شده؛ اما هشت صد کيلومتر سرک ديگر نيز به  اعمار کردن نياز دارد.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.