کوماندوهاى اردوى ملى دو منطقۀ مهم شهرکندز را تصفيه کردند

کندز(پژواک،١٢ميزان٩٤):مسوولان امنيتى ميگويند که بالاحصارو رياست امنيت ملى درشهر کندز را از وجود طالبان تصفيه نموده و تلاشى خانه به خانه جهت تصفيۀ کامل شهر ادامه دارد.
جاويد سليمى سخنگوى لواى اول کوماندوى اردوى ملى در زون شمال به آژانس خبرى پژواک گفت که عمليات ساعت دوى شب گذشته آغاز شد و امروز ساحات بالاحصار ورياست امنيت ملى تصفيه گرديد.
وى ميگويد که درجريان عمليات به طالبان تلفات سنگين وارد شده و نيروهاى کوماندو مطابق پلان به پيش ميروند.
به گفتۀ سليمى، قطعات کافى کوماندو درکندز وجود دارد و به زودى تمام ساحات مورد نظر تصفيه خواهد شد.
سخنگوى لواى اول کوماندوى اردوى ملى که عصر امروز صحبت ميکرد، علاوه نمود که وضعيت اکنون درشهر آرام است.
ازسوى ديگر،سیدسرورحسینی مسوول مطبوعات قوماندانی امنیه کندزميگويدکه طالبان به دور ازشهر رانده شده و بيرق ملى کشورامروز درچوک شهر کندز به اهتزازدرآورده شد.
وى گفت که تلاشى خانه به خانه جريان دارد تا طالبانى که در منازل پنهان شده اند، دستگير ويا سرکوب شوند.
اما طالبان ادعادارند که درشهر کندز فعال بوده و امروز چهار تانک را درساحۀ سه درک تخريب نموده و سرنشينان آن کشته و مجروح شده اند.اما حسينى اين ادعا را رد نموده است.
حسينى گفت که امروز ازطرف قوماندانى امنيه براى دهها خانواده اى که  درمعرض گرسنگی قرارداشتند غذاى پُخته نيز توزيع گرديد.
ازسوى ديگرامرالدین ولی،معاون شورای ولایتی کندزباتاييد تصرف مجدد بالاحصار ميگويد که درگیری میان نیروی های امنیتی ومخالفان مسلح درشهرجریان دارد وحدود ۷۰ درصد ساحات شهر تحت کنترول نیروی های امنیتی بوده و در ساحات دیگر نیروی های مخالف مسلح حاکمیت دارند.
وى به پژواک گفت:" مردم به اثرجنگ وبمباردمان وگرسنگی و تشنگی هر روزوهرساعت تلف میشوند،تعدادى از اجساد شهريان درکوچه و پسکوچه دیده میشود و به بوی و تعفن تبدیل گرديده است و خانواده های ایشان نمیتوانند اجساد اعضای فامیل خود را جمع و دفن نمایند. "
ولى افزود:"من امروز ازخانواده هايى سراغ دارم که به یک عالم مشکل اجساد خانواده های شان را به ولایات همجوار انتقال داده که دفن کنند."
به گفته معاون شورای ولایتى ،ازشش روز بدینسو وضعیت شهردریک حالت جنگی قرارداشته وشهريان حالت وخیم ورقتباردارند.درشهر وضعیتى حاکم است که شاید درتاریخ بشریت این چنین وضعیت تکرار نشده باشد.
شیرمحمدیکتن ازشهريان کندزمیگوید،باوجودیکه دولت هرروزبه مردم وعده میدهدکه شهرراتصفیه میکند،اماامروزبه فردا،روزهاسپری ميشودوهیچگونه پیشرفتی درزمینه تصفیه کامل شهرصورت نگرفته است.
وى گفت: ((همراه باخانواده ام درتهکاوی منزلم بدون نان وآب وبرق به سرمیبرم و طالبان دربلندمنزل هاجابجاشده اندوازآنجابرنیروهای امنیتی تاخت وتازمیکنند.))
اما مل پاسوال محمد قسیم جنگلباغ، قوماندان امنیه کندز ميگويد که پس از حدود یک هفته نبرد، نیروهای امنیتی کنترول کامل شهر رادراختیار دارند و تمامی نقاط شهر از وجود طالبان تصفيه شده است.
به گفتۀ وى، با تصرف مجدد بالاحصار،اجساد انبار شده طالبان در هرگوشه شهر به چشم می خورد.
گفتنى است که مقام هاى امنيتى روز پنجشنبه گذشته گفته بودند که شهرکندز ازوجود طالبان تصفيه شده و تحت ادارۀ دولت درآمده است.
 
 
 
 

 
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.