گردیز (پژواک، ٢٢ میزان ٩٧): نامزدان ولسی جرگه در پکتیا، از نابرابری کمپاین های انتخاباتی شکایت میکنند و میگویند که اعضای کنونی ولسی جرگه، از امکانات و صلاحیت های دولتی استفاده میکنند.
آنها خواهان به تعویق انداختن صلاحیت های اعضای کنونی ولسی جرگه هستند و میگویند که این امر، از یک طرف مطابق با اصول نیست و از سوی دیگر، چانس پیروزی آنها را کم میکند.
جمعه گل افغان نامزد ولسی جرگه از پکتیا، امرزو به آژانس خبری پژواک گفت که مردم بیشتر از پارلمان کنونی ناراضی هستند و نمیخواهند که وکلای برحال ولسی جرگه، باز نماینده شوند؛ به گفتۀ او به همین خاطر باید برای شفافیت، صلاحیت آنان گرفته شود.
افغان علاوه کرد: "اینکه اعضای پارلمان دارای امتیازات اند ستم است، آنها باید بی صلاحیت شوند، معاشات شان قطع شود و استفاده از موتر و امکانات دولتی بالایش بسته شود."
همچنان محمد حنیف نامزد دیگر ولسی جرگه نیز این امر را جدی خوانده و تاکید کرد که برای ایجاد پارلمان سالم و تمثیل علاقۀ مردم، باید برای کمپاین سالم انتخاباتی زمینه مساعد شود.
احمدزی برای این کار، منحل کردن پارلمان تا آغاز دورۀ جدید را مهم خواند و گفت: "نامزدان دو گروه اند؛ یک گروه آنعده نامزدانى میباشند که هر گونه امکانات در دست دارند؛ و گروه دیگر نامزدانى اند که این امکانات در دسترس شان قرار ندارد."
شریفه زرمتی نامزد ولسی جرگه نیز از کمپاین های غیرمتوزان نگران است و مدعی است که برخی کارمندان ملکی و نظامی دولت، به نفع وکلای کنونی پارلمان فعالیت میکنند.
زرمتی، به آژانس خبری پژواک گفت که بین وکیل و نامزد، باید فرق وجود نداشته باشد و ادارات مسئول باید به این مسئله توجه کنند.
او گفت: "در حقیقت هم شماری از ولسوالان، قوماندانان امنیه و برخی کارمندان امنیت ملی، برای بعضی وکیلان فعالیت میکنند و از سوی آنان موظف شده اند. این نگرانی تنها از من نیست، بل از تمام کاندیدان است."
حاجی ایوب توتاخیل نامزد دیگر، بر دولت انتقاد کرد که در بخش انتخابات، به این مسئله توجه نکرده است و در بخش امتیازات و صلاحیت گرفتن وکلا، باید اقدام جدی صورت گیرد.
توتاخیل گفت: "به نظر من در این بخش، کوتاهی از حکومت است. به وکلای کنونی؛ پولیس، رینجر و حتی موترهای هاموی داده است. پروسۀ وکلا باید به تعویق انداخته شود تا که نتیجۀ انتخابات اعلام شود. وزرای زراعت و صحت عامه، به نفع وکلای مشخص کلیپ ویدیویی میدهند؛ آیا این بی عدالتی نيست؟"
اما از سوی دیگر، وکلای کنونی این ادعا ها را رد میکنند که گویا در کمپاین های انتخاباتی خود، از امکانات دولتی استفاده کرده اند.
ابراهیم غښتلي نمایندۀ مردم پکتیا در ولسی جرگه، در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که اعضای کنونی این جرگه، از امکانات دولتی استفاده نمی کنند.
وی افزود: "وکلای کنونی پارلمان، از پولیس و دیگر امکانات دولتی استفاده کرده نمیتوانند، تنها امنیت نشست های کمپاینی را، باید قوماندانی بگیرد و آن نیز بر تمام نامزدان یکسان گرفته میشود. من در بارۀ خود میگویم که محافظین و دیگر هه چیز از خودم است."
نجم الدین عثمانی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در پکتیا گفت هیچ کس حق ندارد که در کمپاین های انتخاباتی، از امکانات دولتی استفاده کند و تا هنوز در این مورد به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت مستند داده نشده است.
عثمانی به آژانس خبری پژواک گفت: "در این مورد، با ما بعضی اوقات تنها به گونۀ اطلاع رسانی شکایت غیررسمی رسیده است؛ اما تا هنوز کدام ثبوت و اسناد ارائه نشده است. اگر ثبوت ارائه شود، ما اقدام جدی خواهیم کرد، و اگر کارکنان دولت به نفع یا ضرر کسی کار کنند، بر اساس فرمان رئیس جمهور، فورا از سمتش کنار میرود."
شمیم خان کتوازی والی پکتیا نیز به پژواک گفت که به کارمندان دولتی، آگاهی داده اند که در تایم رسمی، به نفع یا ضرر کسی کار کرده نمی تواند.
کتوازی به پژواک گفت که دولت برای تمام نامزدان سهولت های یکسان امنیتی را فراهم میسازد.
وی افرود: "برای مصئونیت تمام کاندیدان، اقدام مشابه صورت میگیرد و دیگر از امکانات دولتی استفاده کرده نمی توانند."
از پکتیا به پنج چوکی پارلمان به شمول وکلای کنونی، ۸۰ تن به ولسی جرگه خود را کاندید نموده اند.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.