فراه (پژواک، ۲۸ میزان ۹۷): در برخی مراکز شهر فراه، ده ها رايدهنده اسامی شان را در فهرست نيافته و افراد زیرسن نیز رای داده اند.
خبرنگار پژواک در برخی مراکز از جمله استديوم، مکتب ميرمن نازو، مکتب نفيسه توفيق ميرزايی، مکتب ارباب قلعه و ليسه ملالی، ده ها رایدهنده را مشاهده کرده که بر تذکره های شان برچسب نصب شده، ولی نام شان را در فهرست این مراکز نیافته اند.
افراد متذکره گفتند که در همين مراکز، ثبت نام نموده اند؛ اما در فهرست رایدهندگان اسامی شان وجود ندارد.
ميراحمد افسر پوليس گفت که خانمش در مرکز رایدهی واقع مکتب نازو ثبت نام کرده؛ اما اکنون اسمش در فهرست موجود نیست، در این مرکز ۷۰ درصد مردم از عدم موجودیت اسامی شان درفهرست شاکی بودند.
عبدالصبور مسِول رایدهی یک محل در مکتب نفیسه توفيق ميرزایی گفت که دفتر ولایتی کميسيون انتخابات برایش گفته است به افرادی که نام شان در فهرست موجود نیست، اجازه رای ندهید.
خبرنگار پژواک همچنان مشاهده کرده که در مراکز مختلف شهرفراه، افراد پايين تر از سن ۱۸ سال رای داده اند.
امید، ناظر نامزد عبدالستارحسينی در مرکز رایدهی مکتب ملالی گفت که نامبرده عکس یکتن را گرفته که کمتر از ۱۸ سال سن دارد.
نامبرده افزود که سپس محافظین فرید بختور عضو شورای ولایتی آمدند و عبدالرزاق؛ ناظر سميع الله صميم را مورد لت و کوب قرار داده، موبایل وی را از نزدش گرفتند و عکس های ثبت شده درآن را پاک کردند.
عبدالجليل بختور پدر فريد بختور، برای ولسی جرگه کاندید است.
فرید بختور در مرکز متذکره حضور داشت؛ اما با رسانه ها گفتگو نکرد.
عبدالرزاق ناظر سميع الله صميم نیز اظهارات اميد را تاييد کرد.
عبدالظاهر مسئول محل رایدهی ليسه نازو انا، درمورد صرف همین قدرگفت کسانيکه بر تذکره ها برچسپ زده اند، حق رای دادن را دارند.
کميسيون مستقل انتخابات اذعان کرده که رايدهندگان نمی توانند از اوراق رايدهی عکس بگيرند؛ اما در مرکز رایدهی استديوم شهر فراه، یک پولیس از ورق رايدهی اش تصويربرداری کرده است.
محمد یکتن از ناظرين یک نامزد گفت که نامبرده این موضوع را با مسئول محل درميان گذاشت؛ اما موصوف برايش گفت که نظارت از اخذ تصاوير، مسئوليت ناظرين نامزدان نمی باشد.
مسئول اين محل که از ذکر نامش اجتناب ورزید، به پژواک گفت که تصوير اخذ شده را از تيليفون موبايل پولیس متذکره، پاک کرده است.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.