مزارشریف (پژواک، اول جواز۹۸): عطامحمد نور والی پیشین بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت میگوید که از امروز (اول جوزا) حکومت تحت نام وحدت ملی موجود نیست.
نامبرده طی ارسال پیام ویدیویی به رسانه ها اذعان نموده که به استناد ماده ۶۱ قانون اساسی، به تاریخ اول جوزا سال پنجم، دوره کاری یک حکومت منتخب پایان می یابد.
موصوف میگوید که به اساس همین ماده قانون اساسی بعد از این به نام وحدت ملی حکومت وجود ندارد.
نور علاوه کرد که حکومت وحدت ملی مشروعیت قانونی نداشت، بلکه به قول وی، حکومت متذکره در انظارجامعه جهانی در نتیجه توافق روی دو تیم انتخاباتی ایجاد شد.
نور اتهام وارد کرد که سران حکومت وحدت ملی با استفاده از فیصله ستره محکمه در صدد تداوم قدرت استند.
 به گفته او، مسوولین حکومت با زیرپا گذاشتن دموکراسی و قانون مصمم اند تا مدت قدرت شان را تمدید کنند.
رییس اجرایی حزب جمعیت از جامعه جهانی خواست تا تجربه سال ۲۰۱۴ را بار دیگر تکرار نکند و به قولش که این بار برای انجام (بدعت بد) اجازه نمی دهد.
موصوف علاوه کرد: ((طوریکه حکومت از حامد کرزی، به حکومت وحدت ملی طور صلح آمیز انتقال شد، آنها هم اکنون حکومت را به حکومت موقت و یا سرپرست انتقال دهند.))
به گفته موصوف، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، سران قومی، ولسی جرگه و مشرانو جرگه و جناح دخیل دیگر باید درمورد ایجاد حکومت سرپرست توافق نظر کنند و قدرت زودتر به آنها انتقال شود.
 نور دراشاره به سران حکومت وحدت ملی گفت: ((شما دیگرحکومت نیستید، شاید چند روز با استفاده از زر و زور به قدرت تان ادامه دهید.))
نامبرده از تمام افغان ها خواست تا بعد از عید برای راه اندازی تظاهرات گسترده، حضور یافتن در جاده ها، انسداد شاهراه ها، مسدود کردن دروازه های وزارت ها و محاصره اطراف ریاست جمهوری آمادگی کامل داشته باشند.
وی از نیروهای امنیتی تقاضا کرد تا دراین مسئله بی طرف شان را حفظ کنند.
 به گفته وی، میعاد قانونی حکومت به پایان رسیده و نیروهای امنیتی باید درحفظ نظام خود را مصروف نگهدارند.
نورهمچنان در پیامش ابراز کرده که ریاست ولسی جرگه را رحمانی کسب کرده و به قولش که حکومت مصمم است تا با دخالت فرد مورد علاقه اش را منحیث رییس تعیین نماید.
نور، از موقف تیم انتخاباتی صلح و اعتدال و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز اعلام حمایت نموده است.
دفتر ریاست جمهوری اذعان نموده که تفسیرماده ۶۱ قانون اساسی، صرف صلاحیت ستره محکمه است.
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.