مزارشريف (پژواک، ۲۳ سنبله ۹۸): مسئولان کمیسیون محلی در ولایت بلخ میگویند که در روز برگزاری انتخابات در این ولایت، از جمع ۳۱۵ مرکز، ۳۳ مرکز رای دهی بنابر ناامنی مسدود خواهد بود.
محمد ایوب بیانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ، امروز به آژانس خبری پژواک گفت که این مراکز در ولسوالی های چمتال، چهاربولک، دولت آباد، شورتپه و شولگر از سبب ناامنی غیرفعال خواهد ماند.
وی افزود که بر اساس معلومات قبلی آنها، از جمع تمام مراکز ری دهی در ولایت بلخ، حدود نصف آن تحت تهدیدات امنیتی بلند قرار داشت؛ اما اکنون نیروهای امنیتی اطمينان داده اند که امنیت حدود ۲۸۲ مرکز رای دهی را تامین خواهند کرد.
نامبرده گفت: "برای ولایت بلخ مجموعاً ۳۱۵ مرکز رای دهی اختصاص داده شده، در جلسۀ اخیر امنیتی مسئولان بخش امنیتی برای ما اطمينان دادند که در ۲۸۲ مرکز، زمینه رای دهی را فراهم خواهند کرد و تهدید ها را از بین برده اند و ممکن ۳۳ مرکز مسدود خواهد ماند."
وی افزودکه تمام مواد حساس انتخاباتی به مزارشریف رسیده است و مطابق تقسیم اوقات، به ولسوالی انتقال خواهد شد.
رئیس کمیسون انتخابات در ولایت بلخ، اطمينان داد که انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری شفاف خواهد بود و از مردم خواست که با اشتراک گستردۀ شان این روند را پیروز نمایند.
اما انگیزه ها در ولایت بلخ نشان میدهد که با توجه به وضعیت امنیتی این ولایت، تعداد مراکز مسدود از ارقام ارایه شدۀ مسئولان بلند خواهد بود.
حاجی عبدالشکور یک تن از متنفذین ولسوالی چهاربولک، به آژانس خبری پژواک گفت که اگر چنین وضعیت ادامه یابد تنها در ولسوالی آنها حدود ۲۰ مرکز رای دهی مسدود خواهد بود.
وی افزود که در حال حاضر تقریبا تمام قرای این ولسوالی در کنترول طالبان مسلح است و تنها مرکز و چندین منطقۀ نزدیک به مرکز، در تصرف نیروهای امنیتی قرار دارد.
به گفتۀ موصوف، نیروهای امنیتی نمی توانند در دو هفتۀ آینده، امنیت در این ولسوالی را تامین نمایند و یا برای مردم زمینۀ رای دهی را مساعد سازند.
حاجی عبدالشکور گفت: ((مدت یک سال میشود که در ولسوالی چهاربولک درگیری ادامه دارد، اکنون طالبان به شاهراه مزار_شبرغان میبرایند، چک پاینت ها را ایجاد میکنند و مردم را تلاشی میکنند، در چنین حالت اشتراک مردم در انتخابات و یا بازکردن مراکز رای دهی هیچ امکان ندارد.))
موصوف در این مورد افزود که با وجو نا امنی ها، طالبان مسلح به مردم هشدار داده اند که در پروگرام های انتخاباتی و در پروسه رای دادن اشتراک نکنند.
در همین حال مسئولین امنیتی ولایت بلخ هم اطمينان می دهند که به نگهداشتن امنیت پروسه صلح متعهد اند.
عادل شاه عادل سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت بلخ، به پژوک گفت که نیروهای امنیتی مصروف عملیات در مناطق نا امن این ولایت اند؛ تا تهدیدهايی را که در برابر پروسه انتخابات وجو دارد، از بین ببرند.
به گفته عادل؛  تا  آمدن روز انتخابات، همان سایت ها باز و تهدید های امنیتی آن منطقه ها را دفع می کنند، که در عین حال در این منطقه ترس از جنگ هم موجود است.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.