Nangarhar Interviews

 
جلال آباد (پژواک، ٦ سنبله ٩٣): حاجى دين محمد يکى از سران جهادى و عضو تيم تحول و تداوم، از هردو نامزد ميخواهد که مسووليت خود را با درنظرداشت وضعيت موجود کشور، احساس کرده و افغانستان را با موضوعات کوچک به سوى بحران نکشند.
موصوف، در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که وضعيت فعلى کشور، روز تا روز بدتر ميشود و اگر هردو نامزد احساس مسووليت نکنند، مسووليت پيش آمدن هرنوع مشکلات به دوش آنها خواهد بود.
وى افزود: "حکومت هيچ موثريت نداشته؛ زيراکه وقت اوج ظلم، جبر و مشکلات است و هر کس در غم خود ميباشد."

 
جلال آباد (پژواک،١٩ حوت ٩٢): گل آغا شيرزى کانديداى رياست جمهورى، از حکومت کنونى انتقاد کرده و مى گويد که پاليسى داخلى و خارجى آن، غيرمنظم و غيرثابت ميباشد.
محمدشفيق گل آغا شيرزى، اين اظهارت را در مصاحبۀ اختصاصى طى سفر کمپاينى به شهر جلال آباد ابراز داشت.
وى افزود که سياست چند دورگذشته رييس جمهور حامد کرزى، غيرمنظم بود و تا آخر، سياست خارجى و داخلى خود را ثابت نکرد.
به گفتۀ وى، سياست خارجى افغانستان از حد ناکامى گذشته است.
شيرزى گفت: "کرزى صاحب گاه مى گويد که پاکستان کشور  برادر ماست و گاه هم آنرا دشمن خود ميداند."

 
جلال آباد (پژواک،٢٣ اسد ٩٢): رييس کانال ننگرهار ادعا ميکند که شمارى از وکلاى اين ولايت در ولسى جرگه، مانع بازسازى کانال اين ولايت ميشوند.
انجنير زيارت گل راحل رييس کانال ننگرهار، امروز (٢٣ اسد) در يک مصاحبۀ خاص، به آژانس خبرى پژواک گفت که حدود يک و نيم سال قبل، بانک انکشافى آسيايى ٢٥ ميليون دالر را براى بازسازى کانال ننگرهار کمک نموده است.
وى افزود که از اثر بعضى مشکلات و مداخلۀ وکلا، تاکنون کارهاى بازسازى اين کانال آغاز نشده است.
وى علاوه کرد که به اضافۀ کمک بانک انکشافى آسيايى، کشور ايتاليا نيز براى بازسازى اين کانال يک ميليون دالر کمک نموده است.

 
جلال آباد(پژواک،١٨ اسد٩٢): انجنیر سید اکرام منشی ولسی جرگه میگوید که دشمنان افغانستان، شایعات برگزارنشدن انتخابات آینده را در کشور پخش میکنند.
سید اکرام پاچا در یک مصاحبۀ خاص با آژانس خبری پژواک گفت که انتخابات، برگزار شدنی است وهرکس که میگوید برگزاری انتخابات امکان ندارد، ذهنیت های عامۀ مردم را مغشوش میکند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور، به تاریخ ١٦ حمل سال ١٣٩٣برگزار شود؛ اما شماری از حلقات سخن عدم برگزاری این انتخابات را میزنند.

 
جلال اباد (پژواک، ٢٠ اسد ٩٢): محمد حنيف گرديوال معاون والى ننگرهار ميگويد که مشکلات امنيتى در اين ولايت با گذشت هر روز بيشتر می شوند.
گرديوال در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبرى پژواک گفت که همزمان با افزایش مشکلات امنيتى در سراسر کشور، وضعيت امنيتى در ننگرهار نیز  خراب شده است.
وى گفت:" از این که امنیت ننگرهار نسبت به دو سال پیش خراب تر شده است، هيچکس نمی تواند چشم پوشی کند."
گردیوال از افزایش تحرکات مخالفين نسبت به گذشته  خبر داد اما در مورد علت آن توضیح نداد.

 
جلال آباد (پژواک، ١٦ دلو٩١): رييس مشرانوجرگه ميگويد که فساد ادارى، غصب زمين و متوقف شدن کارهاى بازسازى در ولايت ننگرهار، باشندگان اين ولايت را نگران کرده است.
 اين مطلب را فضل هادى مسلميار رييس مشرانوجرگه، امروز (١٦ دلو) در شهر جلال آباد، در يک مصاحبۀ ويژه با آژانس خبرى پژواک اظهار داشت.
 وى افزود که از دو سال گذشته بدينسو، کارهاى بازسازى در ولايت ننگرهار متوقف شده است.
 مسلميار علاوه کرد که مسوولين ولايتى و نمايندگان مردم ننگرهار در شوراى ملى، مسووليت خود را در مورد بازسازى اين ولايت انجام نداده اند.

 
جلال آباد (پژواک، ۲۵ جدی۹۱): رييس برق ننگرهار ميگويد که برخى ادارات دولتی  حدود ۸۰۰ ميليون افغانی از  بابت صرفيه برق قرضدار ميباشند .
محب الرحمن مومند رييس برق ننگرهار، به تاريخ (۲۵ جدی) در مصاحبۀ اختصاصی به آژانس خبری پژواک گفت که به شمول مقام ولايت، شمار زيادی از رياست های دولتی بيش از ۸۰۰ ميليون افغانی قرضدار اند، که تا حال نيز آن را پرداخت نکرده اند.
  وی علاوه نمود: "برخى ادارات دولتى قرض های خود را پرداخت نکرده  اند وتا کنون هيچ رابطه دراين مورد با ما نگرفته اند ."

 
جلال آباد (پژواک، ۲۰ قوس۹۱): انيسه عمرانی رييس امور زنان ولايت ننگرهار می گويد بعضی موسساتی که در ولايت ننگرهار برای زنان کار می کنند، غيرقانونی بوده و از اين رياست جواز نگرفته اند.
انيسه عمرانی رييس امور زنان اين ولايت، امروز (٢٠قوس)، در مصاحبۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت: اداراتی موجود اند که از دونرها پول ميگيرند؛ اما بدون آنکه رياست امور زنان را در جريان بگذارند، کارهايی را انجام ميدهند.
وی افزود: "آنان بخاطرى رياست زنان را در جريان نمی گذارند که ما از کارهای ايشان تفتيش ميکنيم و آنها نمی خواهند که به اثر تفتيش، فساد کاری شان افشا گردد."

 
جلال آباد (پژواک،٢٤ حمل ٩٢): داکتر انوارالحق احدی عضو مرکزی حزب افغان ملت و وزیر تجارت  میگوید که برخى حلقات سیاسی، تلاشهای خود را در مورد اجماع ملی برای انتخابات آیندۀ ریاست جمهورى در کابل، آغاز کرده اند.
داکتر احدی، این اظهارات را روز گذشته در جلال آباد، طی مصاحبۀ خاص با آژانس خبری پژواک بیان کرد.
وی افزود که تلاش های اجماع ملی، سبب خواهد شد تا تعداد کاندیدان در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری کم شود و یک کاندید بتواند با آراى بلند، برندۀ انتخابات ریاست جمهوری آیندۀ کشور گردد.

 
 جلال آباد (پژواک، ٩ سرطان ٩٢): قوماندانى امنيۀ ننگرهار مى گويد که پاکستان، به شکل مستقيم و غيرمستقيم، با مخالفين مسلح در ننگرهار کمک مى نمايد.
اين مطلب را سمونوال معصوم خان هاشمى، آمر امنيت قوماندانى امنيۀ ننگرهار، به تاريخ (٩ سرطان) در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک ابراز داشت.
 وى افزود که استخبارات پاکستان و شمارى از حلقات ديگر، کمک هاى خودرا اخيراً با مخالفين مسلح در ننگرهار بيشتر کرده اند.
 سمونوال هاشمى گفت که براى آنها به اثبات رسيده که پاکستان، با حلقات مسلح در ننگرهار کمک کرده و آنها را به فعاليت هاى تخريبى تشويق مى نمايد.