تخطى ها

کابل(پژواک، ۵ حوت ۹۸): کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، با انتقاد از کمیسیون انتخابات می گوید که  اگر بازشماری و تفتیش درست انجام میشد، از ۶۵ تا ۸۰ هزار رای باطل می گردید و نتیجۀ انتخابات نیز تغییر می کرد.
این مطلب را امروز مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، در دیدار با مسئولان نهادهای جامعه مدنی بیان کرد.
وی، با اشاره به فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی نسبت به اعتراضات استینافی، افزود: «کمیسیون مستقل انتخابات، فیصله های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را مطابق طرزالعمل های هر دو کمیسیون تطبیق نکرده است.»

کابل(پژواک،۳۰دلو۹۸):گلبدین حکمتیار، نامزد تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی در واکنش به اعلام نتیجۀ نهایی ریاست جمهوری می گوید که نتیجه نهایی انتخابات در اثر  فشار های سیاسی اعلام شده است و باید انتخابات مجدداً در کشور برگزار شود.
کمیسیون مستقل انتخابات، ناوقت دیروز طی یک نشست خبری، نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و محمد اشرف غنی با کسب ٥٠،٦٤ فیصد کل آرای معتبر، برنده این انتخابات معرفی شد.

کابل(پژواک،۳۰ دلو۹۸): داکترعبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با اصدار حکمی، اعضای کمیسیون های انتخاباتی را ممنوع الخروج اعلام کرده است.

کابل (پژواک٢٩دلو٩٨):داکترعبدالله عبدالله رهبرتيم انتخاباتى ثبات وهمگرايى خود را برندۀ انتخابات رياست جمهورى اعلان کرد وگفت که حکومت همه شمول تشکيل ميدهند.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، ششم میزان سال روان را اعلام کرد که به اساس آن محمد اشرف غنی با کسب ۵۰،۶۴ درصد کل آرای معتبر، رئیس جمهور و برندۀ انتخابات ششم میزان ۱۳۹۸ریاست جمهوری افغانستان، گرديد.

سرپل (پژواک، ۲۷ دلو ۹۸): روند تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری، هنوز به دلیل عدم حضور نماینده گان کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز نشده و روند بازشماری آرأ در سرپل نیز متوقف گرديده است.
قرار بود ده درصد محلات رای دهی، از قضیه ۱۳۷ هزار رای و پانزده درصد محلات رای دهی از قضیه ۱۰۲ هزار رایی که شکایت ها در مورد آن ثبت شده است، امروز آغاز گردد.
اما عصمت الله مل کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، نزدیک به چاشت امروز گفت که تا حال ناظرین کمیسیون شکایات انتخاباتی، برای نظارت از این روند حاضر نشده و هر گاه حضور یافتند، این روند آغاز می شود.

کابل(پژواک، ۱۵ دلو ۹۸): کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که کارهای تخنیکی، رو به اتمام است و تا دو روز آینده، دوسيۀ انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ بسته خواهد شد.
چمن شاه اعتمادی رئیس دارالانشاظ کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز به رسانه ها گفت که قضایای عمده برای بررسی باقی نمانده است.
وی افزود که کمیشنران تلاش دارند تا در دو روز آینده، به قضیه های استینافی نقطۀ پایان بگذارند و به انتظار برحق مردم افغانستان پاسخ مثبت بدهند.
موصوف، با اشاره به تاخیر رسیدگی به شکایات، گفت که اندکی تاخیر در پروسه به معنای غفلت نیست، بلکه به منظور احتیاط و دقت بیشتر در پروسه ملی می باشد.

کابل(پژواک، ۷ دلو ۹۸): کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که دوسیه های اعتراضات استینافی برخی ولایات، جهت فیصله نهایی، روی میز کمیشنران اين کميسيون قرار دارد.
محمدرضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز به پژواک گفت که دسته بندی و بررسی برخی اعتراضات استینافی به پایان رسیده است.
وی افزود که اگر کار روی اعتراضات استینافی به همین منوال به پیش برود، کار در زمان تعیین شده، پایان می يابد.
موصوف گفت: «اعتراضات استينافى نخست تصنیف می شود. به تعقیب، کار بررسی و تحلیل آغاز می شود و هم اکنون برخی دوسیه ها منتظر فیصله نهایی کمیشنران است.»

کابل(پژواک، ۶ دلو ۹۸): کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که تا کنون، دسته بندی اعتراضات استینافی در ۲۰ ولایت تکمیل شده و ممکن تا آخر امروز پایان یابد.
محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز به پژواک گفت که کار روی دسته بندی و بررسی شکايات استينافى به شدت جريان دارد.
وی افزود: «البته چنین نیست که ما در نخست تصنیف را خلاص کنیم و بعد وارد مرحله بررسی شویم، بلکه همزمان پس از پایان تصنیف، مرحله بررسی آغاز می شود و در برخی موارد، بررسی ها شروع شده است.»

کابل (پژواک، ۵ دلو ۹۸): کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به دليل مشکلات در فهرست محلات قابل تفتیش و بازشماری، روند بازشمارى آرا، تا کنون آغاز نشده و فهرست به منظوراصلاح دوباره به کميسيون شکايات ارسال گرديده است.
سید ذبیح الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به پژواک گفت که این کمیسیون، آمادگی کامل برای آغاز روند تفتیش و بازشماری محلات رای دهی دارد.
وی افزود که هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی، مکتوب تفتیش و بازشماری آراى ۱۹ ولایت را با این نهاد شریک کرده؛ اما در ضمیمه نام ۲۱ ولایت ذکر شده است.

کابل(پژواک، اول دلو ۹۸): کمیسیون شکایات انتخاباتی، از ثبت نزدیک به ۶۳۰۰ اعتراض استینافی خبر داده و می گوید که این روند، به پایان رسیده و رسماً مرحلۀ رسیدگی به شکایات استینافی آغاز شده است.
زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت که این شکایات در ۲۹ ولایت به ثبت رسیده است.

Pages

Subscribe to تخطى ها