Add new comment

پلخمری (پژواک، ۱۶جدی ۹۷): مسئولین ولایت بغلان می گویند که طالبان مسلح، یک نامزد ولسی جرگه را با خود برده اند.
عبدالحی نعمتی والی بغلان، به تاریخ ۱۶جدی به آژانس خبری پژواک گفت که طالبان مسلح، زلمی زهیر نامزد ولسی جرگه را ربوده اند.
نامبرده افزود که زهیر، در قریه خواجه خان ولسوالی بغلان مرکزی، از زمین های خود دیدن میکرد که طالبان وی را با خود برده اند.
والی گفت: "به اساس معلومات واصله، انجنیر زهیر با برادر زاده هایش، درگیر دعوا بر سرزمین است برادر زاده هایش در صفوف طالبان مسلح فعالیت دارند و این کار، توسط آنها صورت گرفته است."
اما نعمتی افزود که نظر به معلومات افراد میانجیگر، طالبان زلمی زهیر را به اتهام نامزدی با خود برده اند.
همچنان یکتن از سران قومی در ولسوالی بغلان مرکزی، به شرط افشا نشدن هویتش، به پژواک گفت که طالبان زلمی زهیر را، به اتهام نامزدی گرفتار نموده است.
نامبرده علاوه کرد: "متنفذین قومی چندبار نزد طالبان مسلح رفتند؛ اما تاکنون، از سوی آنها پاسخ مثبت دریافت نکرده است."
از جانب دیگر، طالبان مسلح تاکنون در مورد ابراز نظر نکرده اند.
قابل ذکراست که زلمی زهیر، از جمله متنفذین قومی سرشناس ولسوالی بغلان مرکزی می باشد و افزون برآن، برای آگاه ساختن جوانان دراین ولسوالی، یک انجمن کلتوری را نیز ایجاد نموده است.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.