Add new comment

پلخمری (پژواک، ۱۱ثور ۹۸): مسدود کردن شاهراه در پلخمری مرکز ولایت بغلان از سوی طرفداران یک نامزد ولسی جرگه، مردم عادی طور اخص بیماران را با مشکلات مواجه نموده است.
کمیسیون مستقل انتخابات، روز پنجشنبه گذشته، نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را اعلام نمود، که برخی نامزدان این ولایت با آن مخالفت ورزیدند.
ازجمع نامزدان متذکره، حامیان محبوب الله غفاری؛ از جمعه گذشته در مرکز پلخمری، شاهراه کابل – شمال را به روی ترافیک مسدود نموده اند. آنها اذعان میکنند که غفاری از قید رها و در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه شامل شود.
ظاهرخان باشنده ولسوالی بغلان مرکزی درمورد، به تاریخ ۱۱ ثور، به آژانس خبری پژواک گفت که قصد دارد تا مادرش را برای تداوی به شفاخانه پلخمری انتقال دهد؛ اما راه مسدود است و در مشکلات قرار دارند.
همچنان مادر نامبرده نیز گریه کنان به پژواک گفت: "من بیمارم، نفسم قید میشود، درست راه رفته نمی توانم و این ها راه را مسدود نموده اند."
 کاکا خاموش یکتن از مسافرین که از کابل به طرف بلخ می رفت، به آژانس خبری پژواک گفت که انسداد راه، مردم را با مشکلات زیاد مواجه نموده است.
نامبرده افزود: "دیروز در ولسوالی خنجان یک ساعت پیاده راه رفتیم، امروز دو ساعت مسافت را در پلخمری پیاده پیمودیم، تلاش میکنیم که به هدۀ مزار خود را برسانیم؛ اما مشکل بزرگ برای ما ایجاد شده است."
به قول موصوف، مردم کرایۀ راه ندارند، من خود دیدم که برای مظاهره کنندگان کباب آورده شده است.
همچنان نقیب الله یکتن از رانندگان موترباربری، به پژواک گفت: "امروز روز چهارم است که با موتر بارشده در پلخمری متوقف استم، در مشکل بزرگ گرفتار استیم."
برخى مردم دیگر نیز اظهارات مشابه داشتند و از حکومت خواستند تا زودتر این راه را به روی وسایط نقلیه باز نماید.
ازجانب دیگر، هارون یکتن از مظاهره کنندگان، به پژواک گفت که دیروز از کابل هیئتى به منطقه اعزام شده، ولی بحث های آنها بدون نتیجه پایان یافته است.
نامبرده افزود: "چهارتن به درخواست ریاست اجراییه؛ دیروز به کابل رفته اند، دیده شود که نتیجه در پی دارد یا خیر."
به قول وی، تا رهایی محبوب الله غفاری از حبس، مظاهره آنها ادامه خواهد داشت.
حدود یک ماه پیش، مسئولین امنیتی، محبوب الله غفاری عضو پیشین شورای ولایتی و نامزد ولسی جرگه را درکابل بازداشت نموده اند.
محمود حقمل سخنگوی والی بغلان، در مورد به پژواک گفت که با مظاهره کنندگان گفتگو ادامه دارد؛ تا مشکل متذکره پایان یابد.
وی افزود: "ازکابل نیز هیئت آمده و ما نیز کوشش میکنیم که به وساطت عالمان دینی و متنفذین قومی، مظاهره کنندگان را قناعت دهیم تا این مشکل رفع شود."
این در حالیست که حامیان یک نامزد دیگر در ولسوالی خنجان نیز راه را مسدود نموده؛ اما شب گذشته به طور مشروط  باز کرده اند.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.