Add new comment

گردیز (پژواک، ۶ اسد ۹۸): باشندگان ولايت پکتيا، از نامزدان ریاست جمهوری و حامیان آنها مطالبه دارند که در جريان کمپاين های انتخاباتی، منافع ملی، ارزش ها و اصول اخلاقی را در نظر بگیرند.
آنها اصرار می ورزند که نامزدان باید از سپردن وعده های کاذب، سخنان ميان تهی و اظهارات که سبب نفاق افگنی میان اقوام کشور می شود، اجتناب ورزند.
داکتر یارباز حميدی نماينده مردم پکتيا در ولسی جرگه و عضو شورای رهبری تيم انتخاباتی دولت ساز میگويد که نامزدان کنونی باید فرهنگ کمپانی را عام سازند و برای تدویر انتخابات همه شمول کمک نمایند.
موصوف به آژانس خبری پژواک گفت که نامزدان جهت کسب آرا، از اظهارات نادرست در مورد کشور، دولت، وحدت و ادارات ملی جداً امتناع ورزند؛ زیرا همه این موارد، پروسه های ملی را خدشه دار می نماید.
وی علاوه میکند: ((از نامزدان، مسوولین و همکاران تيم های آنها تقاضا دارم  که فرهنگ انتخابات را مانند کشورهای دیگر جهان مروج سازند، عکس ها و بينرهای یکديگر را تخریب نکنند، در شبکه های اجتماعی، رسانه های تصویری و صوتی نامزد دیگر را اهانت نکند و به اساس احترام متقابل پيش بروند، همه نامزدان باید مبارزات ملی، خط مشی و استراتيژی های شان طوری به ملت معرفی کنند که هر کس خود را ترميم کند نه تخریب ديگران))
ښايسته جان احدی میگوید، با استفاده از تجارب چند دور انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی، نه تنها باید انتخابات جنجالی نشود، بلکه در برگزاری شفاف آن ممد واقع شود.
موصوف گفت که مردم باید به همه نامزدان ارج قایل شوند، برنامه های آنها در خصوص شگوفا شدن کشور را دنبال  و در پايان به دقت کامل شخص مورد نظر شان را انتخاب کنند.
موصوف علاوه کرد: ((از تمام تیم های انتخاباتی تقاضا داريم تا تمام اصول، اخلاق و معيارهای وضع شده پيرامون انتخابات را مدنظر بگيرند؛ طور اخص منافع ملی را نظر انداز نکند و هرگز نشست های را تدویر و نظریات را ابراز نکنند که با منافع ملی، اخلاق و قانون در تضاد باشد.))
صبرينا همت باشنده ولسوالی سيدکرم میگوید که عامل عمده چند دهه جنگ در کشور، عدم تحمل یکديگر است که به قولش سياسيون و نامزدان در انتخابات جاری، باید فرهنگ متذکره را عوض کند.
همت گفت: ((تحمل همديگر، نیازمندی عمده استقرار صلح است، طبعا همه افغان ها از همچو حالات و بدبختی ها به ستوه آمده، نامزدان رياست جمهور افراد سرشناس این کشور اند، بايد هموطنان را به دور یک محور جمع کنند، نه اين که برای پراگندن آنها فرصت را مساعد سازد.))
عبدالله مسکین باشنده ولسوالی دندپتان ميگويد که نامزدان و حاميان آنها باید در جريان گردهمایی های انتخاباتی و رسانه های اجتماعی، از ورود به حریم شخصی نامزدان ديگر ابا ورزند و يکدیگر را اهانت نکنند.
موصوف به پژواک گفت: ((تيم های انتخاباتی باید رقابت سالم نمایند، از مبالغه های که برای عقل قابل قبول نيست خودداری کنند، به مردم واقعيت گفته شود و از امکانات خود به مردم دقیق معلومات دهند و با درنظرداشت شرایط عینی چگونه آن را تطبیق می کنند؟))
امروز، در سرتاسر کشور، مبارزات انتخاباتی میان هژده نامزد ریاست جمهوری رسماً آغاز شد و تا دو ماه ادامه خواهد داشت.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.