Add new comment

گردیز (پژواک، ۲۷ سنبله۹۸): شماری از عالمان دین در پکتیا میگویند که سهم گیری در انتخابات و انتخاب سالم، نه تنها که حق هر فرد جامعه است، بلکه مکلفیت و مسئولیت نیز میباشد.
این اظهارات را آنان در جلسه اى که از سوی دفتر ساحوی کمسیون انتخابات با عالمان دین در رابطه به انتخابات تدویر یافته بود، بیان کردند.
قاری خواجه الدین حقبیان رئیس شورای عالمان دینی پکتیا، در این نشست انتقاد کرد که به عالمان دین در هر موضوع مسوولیت داده میشود؛ مگر صلاحیت داده نمی شود.
وی در این مورد جزئیات بیشتر نداد؛ اما رائ را یک امانت شمرد و در حالت کنونی کشور و بر سپردن آن به اهل آن تاکید نمود.
نامبرده افزود: ((الله تعالی امر کرده است که شما امانت را به کسانی بسپارید که اهلش باشد. اهل به معنی کسی که نظام ملک را شرعی کرده و صلح وامنیت را برقرار کرده میتواند.))
قاری خواجه حقبیان، مخالفت با انتخابات را پدیده خارجی قلمداد کرد، که گروه ها و کشورهای مخالف صلح و ثبات افغانستان به نام های گوناگون، از راه های مختلف با انتخابات مخالفت میکنند و مردم از هراس آن، در انتخابات اشتراک نمیکنند.
همچنان مولوی عرب گل حسین عالم دیگر دین، به افرادی انتقاد کرد که به این نام از اشتراک در انتخابات خود داری میکنند؛ به  گفته وى، این سیاست سالم نیست و تاکید کرد که برای آینده بهتر باید با مسوولیت  در انتخابات سهم بگیرند.
حسین گفت: ((شماری میگویند که کامیابی ما امروز تنها در نماز، روزه، زکات و حج است؛ اما این غلط فهمی است. چیزهای زیادی به جامعه ما ضروری است، مثل انتخابات اگر کسی می بینید که انتخابات برگزار میشود و میگوید که حالا خو سیاست گنده شده من رائ نمیدهم، رائ ندادن عمل نا جایز است.))
شماری دیگرى از عالمان دین نیز چنین اظهاراتى داشتند و از مردم خواستند که در انتخابات اشتراک کنند.
نقیب الله حیدری رئیس کمسیون انتخابات پکتیا، در اخیر سهم عالمان دین را در انتخابات و مسایل دین مفید خواند و گفت که تلاش دارد که دراین پروسه ملی، مردم بیشتر اشتراک کنند.
حیدری افزود: ((عالمان دین بر روی اهمیت مشروعیت و حیثیت انتخابات صحبت های مفصل نمودند، با آیت و حدیث ثابت ساختند که همه مردم باید در انتخابات سهم بگیرند و در انتخاب زعیم شان اقدام جدی نمایند؛ بناءً در این شک وجود ندارد که نقش عالمان دین بسیار قوی و بارز است.))
قرار است که به تاریخ ششم ماه آینده، برای انتخاب رئیس جمهور در تمام کشور انتخابات برگزار شود.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.