Add new comment

‌به حمایت از اشرف غنی و سلطانزوی گردهمایی هايى صورت گرفت

 
گردیز،شرنه،اسعدآباد (پژواک، ٤ حمل٩٣): در ولایات پکتیا و کنر، به حمایت از دو نامزد ریاست جمهوری (داوود سلطانزوی و اشرف غنی احمدزی)، گردهمایی صورت گرفت.
داوود سلطانزوی در سخنانی به هواداران خود گفت که در صورت پیروزی، حکومتداری خوب را به میان آورده و فساد اداری را از بین خواهد برد.
این نامزد ریاست جمهوری، اظهارات یادشده را به صدها هوادار خود در جلسه اى بیان کرد که در تالار شاروالی گردیز دایر شده بود.
سلطانزوی پلان ها واستراتیژی آیندۀ خود را به مردم بیان کردوگفت که کار بند مچلغو را برای مردم پکتیا سرعت میبخشد، شاهراه بزرگ گردیز-پتان را بازسازی کرده وهمچنین در بند غلام خان خوست خط آهن را ایجاد خواهد کرد.
موصوف افزود که درصورت پیروزشدن در انتخابات، قانون را در اداره حاکم ساخته وبرای از بین بردن فساد اداری مبارزۀ جدی خواهد کرد.
درجلسۀ یادشده، شماری از باشندگان این ولایت نیز صحبت کردند و سلطانزوی را شایستۀ کرسی ریاست جمهوری خواندند.
نقیب الله یکتن از حامیان سلطانزوی در این  نشست گفت که به داوود سلطانزوی رای میدهد؛ بخاطریکه در فساد اداری دخیل نیست وپروگرام های خوبی برای افغانستان دارد.
همچنین شماری از علمای دینى ولسوالی های ولایت کنر، به حمایت از داکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری گردهمایی کردند و اشرف غنی را در شرایط فعلی کشور، شخص مناسب برای ریاست جمهوری خواندند.
مولوی محمد انور عضو شورای علمای ولایت کنر گفت: "کشور ما در شرایط حساس فعلی، که ازهر طرف با مشکلات گرفتار است، باید براى آن رییس جمهور شایسته انتخاب کنیم."
درنشست یاد شده که صد ها عالم دینى شرکت کرده بودند، از اشرف غنی احمدزی حمایت شانرا اعلان نموده وتعهد کردند که به موصوف رای میدهند.
به اساس یک خبر دیگر صدها باشندۀ زون های کتواز و ارگون ولایت پکتیکا، طی یک گردهمایی حمایت شانرا از داکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری اعلان کرده و وى را یک شخص شایسته برای ریاست جمهوری خواندند.
حاجی محمد به نمایندگی منطقۀ کتواز گفت که اگر داکتر اشرف غنی رییس جمهور شود، در پهلوی بخش های دیگر،  کشور درعرصۀ اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه اى خواهد کرد.
وی افزود: "ما به اساس مسوولیت های ملی به کسی رای خواهیم داد که به شکل صادقانه به این کشور و خاک کار و خدمت کرده بتواند."
درولسوال ارگون ولایت پکتیکا نیز صد ها تن از بزرگان قومی، به حمایت از داکتر اشرف غنی احمدزی جمع شده بودند.
حاجی وزیر یکتن از بزرگان قومی ارگون گفت که اشرف غنی برای صلح واقتصاد کشور، استراتیژی خوب دارد  و با عملی شدن آن، افغانستان در جمع کشورهای پیشرفتۀ جهانی خواهد آمد.
 قرار است که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور، به تاریخ ١٦ حمل سال جاری برگزار شود.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.