Add new comment

Ghani asks supporters to foil fraud bids

 
گرديز (پژواک ٥ حمل٩٣): اشرف غنی احمدزی نامزد رياست جمهوری، از افغان ها خواست که ضمن اشتراک در انتخابات، جلو تقلب های انتخاباتی را در مناطق شان بگيرند.
داکتر اشرف غنی احمدزی، اين اظهارات را به تاریخ ٥ حمل در هنگام سفر خود به ولایت پکتیا در یک جلسۀ حمایوی اش بیان کرده است.
این جلسه که در ستدیوم شهر گردیز برگزار شده بود، برعلاوۀ باشندگان این ولایت، هزاران باشندۀ ولایت هاى لوگر و خوست نیز در آن اشتراک داشتند.
در آغاز جلسه شماری از مردم سخنرانی کردند و حمایت شانرا از پروگرام های اشرف غنی احمدزی اعلان کرده و تعهد کردند که به وى رای میدهند.
گل پاچا مجیدی رییس کمپاین اشرف غنی احمدزی در ولايت پکتیا، طی سخنرانی خود گفت که آنها در مناطق مختلف پکتیا با مردم صحبت کرده ودر مورد موصوف، حمایت وسیع مردم را از آن خود کرده است که در روز انتخابات به داکتر اشرف غنی احمدزی رای میدهند.
موصوف افزود که اشرف غنی باید درصورت پیروزی با مردم پکتیا در عرصه های مختلف کمک کند، بخاطریکه در دو دورۀ گذشته به این ولایت توجه خاص صورت نگرفته است.
بعدا داکتر اشرف غنی احمدزی صحبت کرد و در عرصه های مختلف بازسازی این ولایت با مردم آن تعهد کرد.
موصوف گفت که پکتیا را ترانزیتی مى نمايد و در پهلوی بند مچلغو، بندهای دیگر این ولایت را نیز بازسازی خواهد کرد.
اشرف غنی از جنگلات پکتیا نیز یاد آوری کرد که چند دهه قبل، یک پروژه از سوی کشور جرمنی برای بازسازی آن وجود داشت که وی نیز چنین پروژه ها را در آینده تطبیق خواهد کرد، تا این جنگلات مصوون شوند.
وی از مردم خواست که در انتخابات شرکت کرده و هم از آن نظارت کنند و به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا در انتخابات تقلب کند.
احمدزی از مردم تشکری کرد که بشکل داوطلبانه به وی کمپاین میکنند و به گفتۀ وی، به آرای آنها تا ارگ خواهد رسید.
 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.