۱- رادیوهرات:
رادیو هرات یکی از رادیو های سابقه کشور است که روی فرکانس ۱۰۵٫۲ موج اف ام  در شهر و حومه آن قابل دریافت است. این رادیو زیر نظر اداره رادیو و تلویزیون دولتی هرات به پخش برنامه در دو نوبت از ساعت هفت صبح الی ده و از ساعت چهار عصر الی هفت شام می ‌پردازد و مدير مسئول آن طارق جامی است.
شماره تماس: 0700405440
۲- رادیو مژده:
مژده يک راديو خصوصی بوده ، مدیر مسئول آن آریا رئوفیان است روی فركانس: 91.5 موج اف ام  در شهر و حومه ۸۰ كيلومتر مربع نشرات دارد.
۳- رادیو زحل:
زحل يک رادیو  خصوصی بوده روی فركانس  90 موج اف ام  ، ساحه پوشش آن شهر و حومه  ۴۵ كيلومتر مربع  هرات  است و همچنان نشر ماهواره ای برنامه از طریق موج کوتاه درکشورهای آسیایی دارد، مدیر مسئول آن عمر نصیر مجددی است.
شماره تماس : 0799666800
۴- رادیو فریاد:
راديو فرياد يک راديو خصوصی بوده  که روی فركانس: 89.5 اف موج اف ام و ساحه پوشش آن ۱۰۰ كيلومتر مربع، شهر هرات است ، مدیر مسئول آن خلیل احمد امیری ميباشد.
شماره تماس :0700666696
۵- رادیو سحر :
سحر راديو خصوصی بوده ، روی  فركانس  88.8  موج اف ام و ساحه پوشش آن شهر و حومه ۳۰ كيلومتر مربع هرات است و مدیر مسئول آن حمیرا حبیب ميباشد.
شماره هاى تماس: 0700403602-0799474294
۶-رادیو کلید :
رادیو کلید تحت پوشش رادیو مرکزی کلید در كابل  فرکانس: 88 اف ام روی فعالیت دارد، ساحه پوشش آن شهر و حومه ۱۰۰ كيلومتر مربع هرات است و مدير مسئول هرات آن  محمد رضا هاشمی است.
شماره تماس: 0700419432
۷-صدای جوان:
راديو صدای جوان روی فركانس 92.3 اف ام در هرات فعاليت دارد که صاحب امتياز آن پوهنتون هرات بوده و مدیر مسئول آن سید یحیی حزین بوده و برنامه هاى آموزشی: سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی دارد.
شماره تماس : 0700419420
۸- راديو باران :
راديو باران  روی فركانس 98.4 اف ام در شهر هرات که ساحه پوشش آن شهر و حومه۱۰۰ كيلومتر مربع است ، فعاليت دارد. برنامه ها سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد و مدير مسئول آن واحد ایمان ميباشد.
۹- راديو زنده گی :
راديو زنده گی روی فركانس  90.9 اف ام که ساحه پوشش آن شهر و حومه ۴۵  كيلومتر مربع هرات است ، فعاليت دارد. برنامه های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد و مدیر مسئول آن  سید بشیر طارق میباشد.
۱۰- راديو طنين:
راديو طنين  روی فركانس 89.7 اف ام در ولسوالی شيندند هرات فعالیت دارد که ساحه پوشش آن مركز ولسوالي-۳۰ كيلومتر مربع بوده و مدیر مسئول آن  محمد گل خیر خواه ميباشد.
شماره تماس : 0799566549
۱۲- راديو بیان- نظامی( آيساف)
رادیو بیان فعالیت رسانه ای اش را  در جوزای ۱۳۸۹ ه ش تحت پوشش دفتر رسانه ای نظامیان ناتو  آغاز کرد. برنامه های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی دارد. مسئول بخش خبر آن هارون حبیب ميباشد.
شماره تماس: 0700405531
۱۲- راديو وطندار:
راديو وطندار  روی فركانس  78.5 اف ام که ساحه پوشش آن  شهر هرات و حومه-۷۰ كيلومتر مربع نشرات دارد و برنامه های فرهنگی، اجتماعی و موسيقی دارد.
۱۳- تلویزیون هرات
تلویزیون هرات در مناطق مسکونی شهر هرات و حومه آن به ویژه ولسوالی های گذره، انجیل و بخش های از کهسان، زنده جان، غوریان، کرخ و پشتون زرغون را تحت پوشش نشراتی خود قرار داده‌است.این تلویزیون از یک فرستنده ۲۰۰ استفاده ميکند.  تلویزیون هرات اولین رسانه در سطح این کشور بود که برنامه‌های خود را تنها چهل و هشت ساعت بعد از سقوط طالبان و ایجاد حاکمیت جدید آغاز نمود. تلویزیون هرات همواره با تغییر حکومت‌های مرکزی و محلی پالیسی نشراتی خود را دگرگون ساخته و هر گاهی مسئولین این رسانه با خواست و سلیقه مسئولین محلی تعویض میشنود، این رسانه از آغاز بکار تا کنون با فراز و نشیب هايی روبرو بوده است. فایق هروی، شاعر و نویسنده، نخستين آمر تلویزیون دولتی هرات پس از سقوط طالبان بود. در حال حاضر، عبدلسمیع وفا به عنوان آمر این تلویزیون کار می کند. تلویزیون هرات در دو نوبت از ساعت هفت صبح الی دو بعد از ظهر و از پنج عصر الی یازده شب فعالیت دارد. بخش مختلف خبری به زبان پشتو و دری و چندین برنامهٔ سیاسی، دینی، علمی، فرهنگی، تفریحی، هنری، ورزشی و ادبی نیز در ساعات مختلف آن گنجانده شده‌ است.
شماره تماس: 0700405440
۱۴- تلويزيون ساقی:   
تلويزيون ساقی  در ماه دلو ۱۳۸۳ خورشیدی شروع به فعالیت کرد و برنامه های سياسی، فرهنگی، اجتماعی دارد و مدیر مسئول آن  طارق نبی ميباشد.
شماره تماس :0799433000
۱۵- تلويزيون هری:
تلويزيون هری در سال ۱۳۸۷ خورشیدی فعالیت رسمی خويش را در شهر هرات آغاز نمود ،برنامه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موسيقی دارد و سرپرست و مدیر مسئول آن عبدالظاهر راهن ميیاشد.
۱۶- تلويزيون آسیا:
تلويزيون آسیا در ابتدای سنبله ۱۳۸۹ خورشیدی فعاليت خود را آغاز نمود و ساحه تحت پوشش آن شهر هرات و بخش های از ولسوالی های انجيل،‌ گذره، زنده جان و پشتون زرغون ميباشد. برنامه های سياسی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و موسيقی دارد و مدیر مسئول آن  فرزاد رحیمی ميباشد.
شماره تماس :0700435880
۱۷- تلويزيون تابان:
تلويزيون تابان  در شهر هرات  نشرات دارد و ساحه پوشش آن  ۷۵ كيلومتر مربع بوده ، برنامه های سياسی، فرهنگی، اجتماعی به ويژه برنامه های مذهبی دارد و مدير مسئول آن  عبدالكريم صادقی ميباشد.
شماره تماس : 0796440550
۱۸- تلويزيون سيمای غوريان:
تلويزيون سيمای غوريان در ولسوالی غوريان ولایت هرات فعاليت دارد و مدير مسئول آن جمشيد عزيزی ميباشد.
۱۹- تلويزيون ملت:
ملت يک تلويزيون دولتى است که در سال ۱۳۸۶ خورشيدی فعاليت را آغاز نمود و در ولسوالی غوریان موقعیت دارد و ساحه پوشش آن  ولسوالى غوريان و بخش هايی از ولسوالی كهسان است. برنامه های  سياسی، اجتماعی دارد و باز پخش برنامه های تلويزيون ملی ميکند . مسئول آن  محمد نصير است.
۲۰- تلويزيون ميهن:
تلويزيون ميهن در شهر هرات فعاليت دارد ، برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی دارد و مدیر مسئول آن بشیر علی ميباشد.
۲۱- تلويزيون جوانه:
تلويزيون جوانه در شهر هرات فعاليت دارد ، برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی دارد . مدیر مسئول آن حبیب الرحمان پدرام ميباشد.
۲۲- تلويزيون چکاد:
تلويزيون چکاد در شهر هرات فعاليت دارد و برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی دارد .
۲۳- تلويزيون عصر:
تلويزيون عصر  در شهر هرات فعاليت دارد و برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی دارد و مدیر مسئول آن مقصود احراری ميباشد.
۲۴- کهندژ:
کهندژي  رسانه آنلاین هرات بوده که مسئول آن  پدرام قاضی زاده ميباشد.
شماره تماس : 0799028516
http://kohandazh.com/
۲۵- رادیو زحل:
راديو زحل يک راديو انلاين است که در شهر هرات فعاليت دارد و مدير مسئول  آن عمر نصير مجددی ميباشد.
شماره تماس: 0799666800
www.radiozohal.com
۲۶- پامیر
پامير رسانه انلاين هرات بوده ، مطالب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی دارد و مدیر مسئول آن حیدر قاسمی ميباشد.
شماره تماس: 0798020940
۲۷- روزنامه اتفاق اسلام:
روزنامه اتفاق اسلام یکی از با سابقه ترین روزنامه های کشور است که در چهار صفحه به صورت سیاه و سفید در شهر هرات منتشر می شود. روزنامه اتفاق اسلام در اول سنبله  ۱۲۹۹ هجری خورشیدی در شهر هرات به طور رسمی نشر شد و مدیر مسئول فعلی آن جاوید نورزاد ميباشد.
شماره تماس : 0794093688 
۲۸- نشريه پگاه
پګاه نشريه پوهنتون هرات  است.
۲۹-اخبار روز:
روزنامه اخبار روز در شهر هرات منتشر می شود ،صاحب امتیاز  آن  شورای متخصصان هرات مى پاشد و مدیرمسئول آن محمد صدیق میر است .
شماره تماس: 0708198669
۳۰- ماهنامه دوربین:
ماهنامه دوربین درهرات منتشر می شود و مدیر مسئول آن  نور احمد کریمی ميباشد.
شماره تماس: 0700414949
۳۱- ماهنامه معرفت:
ماهنامه معرفت در شهر هرات منتشر می شود و صاحب امتیاز آن همرای انجمن اخلاق و معرفت ميباشد، مطالب دینی، فرهنگی و اجتماعی دارد.
۳۲- نشريه شهرما:
نشريه شهرما از طرف شاروالی هرات منتشر می شود و مطالب اجتماعی، اقتصادی و بازسازی دارد.
۳۳- نشريه صنعت گران:
نشريه صنعت گران در هرات منتشر می شود و صاحب امتیاز آن اتحادیه صنعت گران هرات دارد و دارای مطالب اقتصادی، تجارتی و اجتماعی ميباشد.
۳۴- نشريه صدای هريوا:
نشريه صدای هريوا  در هرات منتشر می شود ، مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی دارد و مدیر مسئول آن خلیل فائض تیموری ميباشد.
شماره تماس : 0700467757
۳۵-رفاه نوجوانان:
رفاه نوجوانان در هرات منتشر می شود و مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی دارد و مدیر مسئول آن ویس حکمت ميباشد.
شماره تماس : 0798034911