بیوگرافی محترم قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه ج.ا.ا
اسم : سید یوسف
تخلص: "حلیم"
ولد: سید حسین
سال تولد : 1338  هـ ش (۱۹۵۹میلادی )
محل تولد : ولایت ننگرهار
سال شمول در مکتب : 1343
سال فراغت از مکتب: 1355
سال شمول در پوهنتون کابل : 1356       
سال فراغت از پوهنتون  :  1359      
درجه تحصیل :
1- لیسانس حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل
2- ماسترحقوق عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان.
۳- رتبه علمی : در بخش قانونگذاری قانونپوه(Professor)
سال شمول به وظیفه : 1364  
وظیفه فعلی : قاضی القضات ورئیس ستره محکمه
 وظایف و تجارب قبلی :
1 از سال 1364 الی 136۷به حیث عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین جزایی انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی .
2-از سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۹ به حیث عضو مسلکی دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین انستتیوت امور قانونگذاری .
3 از سال 1369 الی 1371 در بست رتبه (دوم) به حیث معاون دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی
4 از سال 1371 الی 1375 دربست رتبه (اول) به حیث رئیس دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی
5- از سال 376 الی 1378 در بست (فوق رتبه) به حیث معاون ریاست عمومی انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی
6- از سال 137۷ الی 1379 دربست رتبه (پنجم) به حیث عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین حقوق بین الدول انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی
7- ازسال 1379- الی 1381 در بست (فوق رتبه) به حیث معاون انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی .
8- از سال 1381الی 1388 در بست (مافوق رتبه) به حیث رئیس عمومی انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی .
9- ازسال 138۹ الی 1390بحیث معین اداری وزارت عدلیه
10- از سال 1390 الی 1393به حیث معین مسلکی وزارت عدلیه .
11- از سال 1393 الی 5/5/1394 به حیث معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه ج.ا.ا.
12- به اساس فرمان شماره ۴۸تاريخ ۵/۵/ ۱۳۹۴ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس ستره محکمه ج.ا.ا.
در دورۀ ماموریت دوبار به اخذ تقدیرنامۀ درجه اول، دوبار به اخذ تقدیرنامۀ درجه دوم و سه بار به اخذ تقدیرنامه درجه سوم و تحسین نامه های متعدد نایل گردیده  و غرض ارتقای ظرفیت مسلکی و تبادله تجارب به کشورهای ایالات متحده امریکا، روسیه، ایتالیا، ترکیه، ایران، امارات متحده عربی، اطریش، بلجیم، تاجکستان، ازبکستان، سنگاپور، مالیزیا، هندوستان، اردن ، فرانسه، عربستان سعودی، تایلند، چین، هالند، قطر، آلمان، افریقای جنوبی و تایلند سفرهای رسمی متعدد نموده است
آشنایی به زبانها :
پښتو (تسلط کامل
دری (تسلط کامل
انگلیسی (متوسط