٢٢٩-الحاج عبيدالله بارکزى
نماينده مردم ، ارا : ٢٢٥١
 
الحاج عبيدالله بارکزى فرزند محمد رسول خان درسال ١٣٣٨ه ش در ولسوالى چوره ولايت ارزگان متولد گرديده است، تا صنف ١٢ درس خوانده و در زمان تجاوز شوروى سابق بر افغانستان قوماندان جهادى بود. موصوف همچنان بحيث قوماندان باغ فرقه، قوماندان کمربند امنيتى ميدان هوايى کندهار، درسال ١٣٨٢، ولسوال ولسوالى خاص ارزگان، درسال ١٣٨٣  ولسوال چوره و درسال ١٣٨٦ رييس امور اقوام و قبايل ارزگان ايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره تماس : ۰۷۹۷۰۶۰۱۸۶
 
٢٣٠-ريحانه آزاد
نماينده مردم ارزگان، ارا :٢٥١
 
ريحانه آزاد بنت اسحاق درسال ١٣٦١ه ش در ولسوالى شهرستان ولايت دايکندى متولد گرديده است .دوره ليسه را در ليسه علمه شهيد بلخى در ولسوالى شهرستان ولايت دايکندى سپرى کرده و سند ليسانس در بخش علوم سياسى و روابط بين المللى را به دست آورده است. موصوف بحيث کارمند يوناما، رييس امور زنان ، سوپروايزر موسسه CCA و عضوى شوراى ولايتى از سال ١٣٨٤تا ١٣٨٨ ايفاى وظيفه کرده است .
 
شماره هاى تماس : ۰۷۷۷۷۷۶۴۸۸ و ۰۷۰۵۹۴۷۸۹۶
 
 ٢٣١-محمدهاشم وطنوال ( مرحوم )
نماينده مردم ارزگان ، ارا : ١٢١٨
 
محمدهاشم وطنوال درسال ١٣٣١ه ش در قريه طورى شهر ترينکوت ولايت ارزگان متولد گرديده و سند ليسانس خود از پوهنځى  ساينس پوهنتون کابل را بدست آورده بود. موصوف همچنان بحيث سوپروايزر مرکز ساينس، رييس ادارى وزارت معارف، رييس خانه سازى فوايد عامه ايفاى وظيفه کرده بود، وى در دوره ١٥ ولسى جرگى نيزعضويت داشت و به تاريخ ٢٦ماه سرطان سال ١٣٩٠ ه ش از اثر حمله  مخالفين مسلح بر خانه جان محمدخان مشاور رييس جمهور کرزى کشته شد .