٣٩-الحاج مکرم خان
سناتور انتخابى
 
الحاج مکرم خان ناصرى فرزند ميراجان درسال ١٣٤١ه ش در ولسوالى قرغه يى ولايت لغمان متولد گرديده است . تا صنف ١٢ درس خوانده و عضوى حزب دعوت اسلامى افغانستان ميباشد .
 
شماره تماس :   ۰۷۷۶۴۵۸۸۷۷
 
 ٤٠-واحده صافى
سناتور انتخابى
واحده صافى بنت دوست محمد درسال ١٣٤٥ه ش در ولسوالى نرنگ ولايت کنر متولد گرديده و باشنده   اصلى ولسوالى الينگار لغمان ميباشد .موصوف در بخش ژورناليزم ليسانس دارد و بحيث آمر اسناد و روابط در رياست امنيت دولتى، معلم در مکتب پريانه ولسوالى الينگار، مامور در کلينيک صحى نورلام صاحب و وکيل شوراى ولايتى لغمان ايفاى وظيفه نموده است .
شماره تماس :  ۰۷۰۸۳۴۹۷۸۶