٢٣٢-عبدالاحمد درانى
نمايندۀمردم ، ارا : ١٢٧٧٤
 
حاجى عبدالاحمد درانى فرزند حاجى نورمحمددرانى درسال ١٣٣٨هجرى شمسى در ولسوالى جلريز ولايت ميدان وردک متولد گرديده وتعليمات دينى خود تاصنف دهم انجام داده است . موصوف باحزب اتحاد اسلامى که اکنون به نام دعوت اسلامى مسمى است پيوند دارد، موصوف بحيث قوماندن غند فرقۀ سوم پياده جهادى، معاون حوزۀ جبهه متحد شمال و با وجود آمدن دورۀ موقت بحيث قوماندان امنيه ولايت ميدان وردک ايفاى وظيفه کرده   است .
شماره هاى تماس : ٠٧٧٧٢٠٦١٤٨،٠٧٨٨٢٣٠٠٢٣
 
٢٣٣-غلام حسين ناصرى
نمایندۀ مردم ، ارا : ٨٥٥٢
 
غلام حسين ناصرى فرزندعلى جمعه، درسال ١٣٣٨ه ش در ولسوالى بهسود ميدان وردک متولد گرديده است. موصوف تعليمات ابتدايى خود در مکتب ابتدايه بهزاد و تعليمات ثانوى خود درسال ١٣٥٠ه ش در ليسه امان الله غازى به اتمام رسانده است .سند ليسانس خود درسال ١٣٨٦ ه ش در بخش حقوق اسلامى از پوهنتون قم تهران را بدست آورده و درپهلوى آن علوم دينى را نيز کسب کرده است .وى از سال ١٣٧٦تا١٣٨١ بحيث سخنگوى حزب وحدت اسلامى افغانستان، کارمند دفتر محلى حقوق بشر در باميان ( براى مدت يک سال ) و کارمند کميسيون مستقل انتخابات در کابل ايفاى وظيفه کرده است .
زبان مادرى وى درى؛ اما با زبان هاى پشتو و انگليسى نيز صحبت کرده ميتواند .
 
 ٣٣٤-انجنيرحميده اکبرى
نمايندۀ مردم ، ارا : ٢٢٣٦
 
انجنيرحميده اکبرى بنت محمد اکبر درسال ١٣٥٤ه ش در ولسوالى بهسود ميدان وردک متولد گرديده است .موصوف فارغ صنف دوازدهم سال ١٣٦٨ه ش ليسه رابعه بلخى در کابل ميباشد و سند ليسانس خود از پوهنځى انجنيرى پوهنتون کابل دريافت کرده است .وى بحيث معلم در مکتب چهار قلعه وزير آباد شهر کابل، انجنير در دفتر مهاجرت ملل متحد و ماستر ترينر در يک موسسۀ غيردولتى مستقر در ميدان وردک ايفاى وظيفه نموده است. زبان مادرى وى درى؛ اما با زبان هاى پشتو و انگليسى نيز صحبت کرده ميتواند .
شماره تماس : ٠٧٩٩٨٨٩٦٦٨
 
٢٣٥-حاجى عبدالمجيدوردک
حاجى عبدالمجيدوردک، ارا : ٥٤٧٠
 
 حاجى عبدالمجيد وردک فرزندعبدالطيف درسال ١٣٣٢ه ش در قريۀ ظريف خيل ولسوالى جغتو ولايت ميدان وردک متولد گرديده. موصوف تعليمات ابتدايى خود درمکتب گوربت و دورۀ ثانوى خود در مکتب انقلاب کابل تکميل کرده است. بعد از فراغت از اکادمى پوليس، تحصيلات عالى خود در پوهنتون کابل به اتمام رسانده است. موصوف ٣٣ سال بحيث افسرجنايى در وزارت امور داخله کار کرده و با زبان هاى پشتو و درى صحبت مى کند .
شماره تماس: ٠٧٠٠٢٤٦٤٠٧
٢٣٦-صديقه مبارز
نمايندۀمردم ، ارا : ٣١٧٦
 
صديقه مبارز بنت حسين بخش درسال ١٣٤٠ ه ش در ولايت کابل متولد گرديده و اصلاً باشنده ولسوالى بهسود ولايت ميدان وردک ميباشد .موصوف تعليمات ابتدايى و ثانوى خود در مکاتب حضرت خديجه و نرگيسه در کشور ايران تکميل کرده است .سند ليسانس خود در بخش اداره و مديريت از پوهنتون پيام نور ايران را به دست آورده و اکنون محصل روابط بين المللى پوهنتون کاتب در کابل ميباشد .
موصوف بحيث وکيل منتخب در لويه جرگه تصويب قانون اساسى ، کارمند دربخش مکاتب براى مهاجرين ، موسس نهاد حوزه مردم و نهاد تعليمى رسول اکرم ص ايفاى وظيفه کرده و در دور گذشته ولسى جرگه نيز نمايندۀمردم بود . زبان مادرى وى درى؛ اما با زبان پشتو نيز صحبت کرده ميتواند .
شماره تماس : ٠٧٠٠٠٣٠٢٥٨