شجاع الملک جلاله فرزند عبدالمالک درسال ١٣٣٠ ميلادى در ولسوالى غازى آباد کنر متولد گرديده است .
موصوف دورۀ تعليمات ابتدايى در ولسوالى خود سپرى نموده و بعداً تا صنف ١٢ در مرکز ولايت تعليم کرده است .
 موصوف بعدا از تجاوز اتحاد شوروى وقت بر افغانستان با صفوف مجاهدين يکجا شد و عضوى جبهه جهادى نجات ملى به رهبرى حضرت صبغت الله مجددى بود و بعداً منحيث قوماندان جهادى در کنر سهم داشت .
 بعد از سقوط رژيم طالبان عضو لويه جرگه اضطرارى بود و در دوره گذشتۀ ولسى جرگه نيز منحيث نمايندۀ مردم کنر ايفاى وظيفه کرده است .
موصوف در انتخابات دوره کنونى ولسى جرگه موفق نشد و منحيث مشاور رييس جمهور حامد کرزى تعيين شد .
 شجاع ملک جلاله همچنان مالک يک نهاد بنام جلاله فاونديشن نيز است که در بخش هاى مختلف فعاليت دارد که برخى بيشتر آن بخش کمکها ميباشد.
موصوف به تاريخ ٢٣ سرطان منحيث والى کنر تعيين شد .
وى همچنان با زبان هاى پشتو ، درى و عربى صحبت کرده ميتواند .