عبدالجبار نعیمی باشنده ولسوالی پنجوایی کندهار بوده و متولد سال ۱۳۴۶ خورشیدی میباشد. وی تعلیمات ابتدایی خویش را در کندهار و تعلیمات دیګر را در زمان مهاجرت در پاکستان فرا گرفته است.   
نعیمي مانند افغانهای دیگر در زمان تهاجم شوروي به پاکستان مهاجر گردیده و در سال ۱۳۸۱ منحیث دیپلومات در فونسلگری افغانستان در شهر پشاور ایفای وظیفه نموده است. نامبرده قبل ازین در زمان استاد ربانی در اسلام آباد در سفارت افغانستان منحیث سکرتر اول نیز اجرای وظیفه نموده است.
در سال ۱۳۸۳ در زمان انتخابات ریاست جمهوری در پاکستان به حیث مسول کمپاین رییس جمهور کرزی وظیفه اجرا کرده است.  
عبدالجبار نعیمی والی میدان وردگ بوده و بعد از آن به حیث والی خوست تعین گردید و فی لحال والی برحال ولایت خوست میباشد.
نعیمی عضو حزب محاذ ملی بوده و به لسانهای پشتو ، دری ، انگلیسی و اردو صحبت میکند.