٣٣- ديرگل منگل
سناتور انتخابی
 
ديرگل منگل فرزند ميرمت خان، در سال ١٩٥٦ميلادى در ولسوالى قلندر ولايت خوست چشم به جهان گشوده است.
موصوف، اکنون در منطقۀ کارته سه کابل سکونت دارد و عضو انتخابى مشرانوجرگه از ولايت خوست ميباشد.
وى از صنف دوازدهم فارغ شده و سابق قوماندان و عضو حزب اسلامى بوده است.
  شماره هاى تماس: ٠٧٩٩١٧٧٣٣٥، ٠٧٠٥٧٤٠٦٩١
 
٣٤- عارف الله پشتون
سناتور انتخابی
عارف الله پشتون فرزند طاهرخان صبرى، در سال ١٩٧٤ميلادى در ولسوالى صبرى خوست متولد گرديده است. موصوف، اکنون در منطقۀ دارالامان کابل سکونت دارد و به مشرانوجرگه از ولايت خوست راه يافته است.وى، سند ليسانس در بخش روابط بين الملل را از موسسه خصوصى تحصيلات عالى ميوند، به دست آورده و قبلاً در وزارت مبارزه با مواد مخدر وظيفه داشته؛ اما پيشينۀ سياسى ندارد.
شماره هاى تماس : ٠٧٨٧٢٢٣٢٢٢، ٠٧٠٨٨٩٩٦٩٦