۱- حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات
 حوا علم نورستانی، بنت حاجی پاینده محمد خان توره خیل مشهور به ببرک خان، بوده۵۶ سال سن داشته، متولد سال ۱۳۴۲ولایت ننگرهار، از قوم پشتون،  سکونت فعلی قول آبچکان شهر کابل و سکونت اصلی ولایت ننگرهار و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف، تحصیلات ابتدایی و ثانوی را در ولایت ننگرهار به اتمام رسانده است، سند لیسانس  را در رشته حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون کابل و ماستری را در رشته روابط بین الملل به دست آورده است.
خانم  نورستانی از ٢٥ سال به اينسو، در بست های مختلف دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه نموده است. ازجمله؛ ژورنالیست رادیو بی بی سی، برای دو دهه نطاق رادیو تلویزیون ملی افغانستان، مدیر مسئول مجله میرمن که از نشریه های با سابقۀ افغانستان بوده، رئیس نشرات وزارت امور زنان و همچنان اهتمام جریدۀ ارشادالنسوان را هم به عهده داشته است.
وى همچنان در دوره پانزدهم شوراى ملى، نماینده مردم نورستان در ولسی جرگه و منشی کمیسیون روابط بین الملل ولسى جرگه بود؛ ضمنا در پست هاى کمیشنر کمیسیون حقوق بشر، عضويت در شورای عالی صلح، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، عضو کمیسیون تخطی رسانه ها  نيز ایفای خدمت نموده است.
به همين گونه حوا علم نورستانی، عضو کمیسیون تدویر لویه جرگه عنعنوی هم بوده، که در تمام جرگه های تدویر شده برای پیشرفت و صلاح مردم افغانستان، نقش مثبت ایفا نموده است.
وى به بیش از ٢٥ کشور جهان برای تامین حقوق زنان، کاهش خشونت ها، تامین صلح و سایر موارد، سفرهاى کارى داشته که در جریان این ماموریت ها، از سوی مقامات عالیرتبه مورد ستایش و قدردانی نيز قرار گرفته است.
خانم نورستانی، به اساس عشقى که به وطن وسرزمین خود داشته، در تمام مراحل ناگوار و نا ملایمت های سالهاى قبل، در  کشوربوده و به هیچ کشوری مقیم نشده است.
وى در زمان حاکميت طالبان نيز به هدف خدمت به هموطنان، به شکل پنهانی در موسسات(Care) (WFP ) ( UN ) ( ACTION) که خانم هاى بيوه را کمک مى کردند، وظيفه داشته است.
خانم نورستانی، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده وبراى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى جبهه ملی نجات افغانستان معرفى شده است.
حالت مدنی، متاهل دارای پنج دختر و یک پسر ميباشد.
حوا علم نورستانی؛ شوهرش (الحاج محمد علم خان نورستانی) را که یکی از بزرگان و متنفذین ولایت نورستان بود، ده سال قبل از دست داده و بعدا مسئولیت پنج فرزند(٤ دختر و يک پسر) را تنها به عهده داشته است.
 
۲- سید عصمت الله مل؛ ، معاون  کمیسیون مستقل انتخابات:

سید عصمت الله مل فرزند سید احمد الله ۳۶ سال سن داشته، از قوم پشتون سادات، باشندۀ ولايت بلخ و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف درجۀ تحصيلش را تا مقطع لیسانس از رشتۀ انجنیری به پايان رسانيده  و۷سال تجربۀ کارى دارد.
سید عصمت الله مل، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده وبراى احراز پست کميشنرى در کميسونهاى انتخاباتى، ازسوى حزب اجماع روشنگران ملی افغانستان معرفى شده است.
 
۳- مسافر قوقندی، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات::
مسافر قوقندی فرزند محمد رحیم ۳۶ سال سن داشته، از قوم ازبیک، باشندۀ ولايت فاریاب و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف، درجۀ تحصيلش را تا مقطع لیسانس از رشتۀ علوم اجتماعی به پايان رسانيده  و۷سال تجربۀ کارى دارد.
قوقندی، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده وبراى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى حزب اعتدال ملی معرفى شده است.

 

۴- محمد حنيف دانش يار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات:
 محمد حنيف دانش يار فرزند زوارشاه، ٣٥ سال سن داشته، از قوم هزاره، باشندۀ ولايت غزنى و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف درجۀ تحصيلش را تا مقطع ليسانس از رشتۀ فلسفه و جامعه شناسى به پايان رسانيده و شش سال تجربۀ کارى دارد.
دانش يارعضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده و براى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى حزب انسجام ملى افغانستان معرفى شده است.
 
۵- اورنگ زیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات:
اورنگ زیب فرزند محمد حسن، در ۱۰ حمل سال ۱۳۵۸ متولد شده است،  ۳۹ سال سن داشته، از قوم پشتون، باشندۀ ولايت پکتیا و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف تحصیلات متوسطه و ثانوی را در لیسه شیرخان ولایت کندز به اتمام رسانیده و درجۀ تحصيلش را تا مقطع لیسانس از رشتۀ زراعت به پايان رسانيده  و۱۰سال تجربۀ کارى دارد.
اورنگ زيب، در سال ١٣٩٢ از طریق رقابت آزاد و بر اساس منظوری ریاست جمهوری به حیث معاون مالی و اداری دارالانشاى کمیسیون مستقل انتخابات تقرر یافت، زیادتر از پنج سال میشود که در این سمت ایفای وظیفه نموده و برای کمیسیون مستقل انتخابات، دستاوردهای زیادی راکسب نموده است.
 وی در تنظیم روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نقش سازنده ای را ایفا نموده است .
اورنگ زیب، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده وبراى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى حزب حرکت وحدت ملی افغانستان معرفى شده است.
 
۶- مولانا محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات:
مولانان محمد عبدالله فرزند لطف الرحمن ۴۶ سال سن داشته، از قوم تاجک، باشندۀ ولايت پنجشیر و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف درجۀ تحصيلش را تا مقطع لیسانس، از رشتۀ حقوق به پايان رسانيده  و۱۶سال تجربۀ کارى دارد.
مولانا محمد عبدالله عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده و براى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى نهاد مدنی معرفى شده است .
 
۷- رحیمه ظریفی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات:
رحیمه ظریفی فرزند محمد جمعه ۵۱ سال سن داشته، از قوم تاجک ، باشندۀ ولايت بلخ و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف، درجۀ تحصيلش را تا مقطع لیسانس از رشتۀ مدیریت و تجارت به پايان رسانيده ۲۰ سال تجربۀ کارى دارد.
خانم ظریفی، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده وبراى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى نهاد مدنی معرفى شده است.