جلال آباد(پژواک، ١۸ جوزا ٩٢) : باشندگان مناطق مختلف ولايت ننگرهار مى گويند که امنيت اين ولايت اخيراً خراب گرديده وعلاوه بر واقعيات ترور، اختطاب ، حملات دسته جمعى ، انفجارات و درگيرى ها معمولاً همه روزه صورت ميگيرد .
اما مسوولين ولايت ننگرهار اين ادعاها را رد مى نمايند و مى گويند که امنيت نسبت به سابق خوبتر شده است .
 سباوون باشندۀ ولسوالى هسکه مينه به آژانس خبرى پژواک گفت که قبلاً مشکلات امنيتى در ولسوالى ها کمتر بود؛ اما در جريان سال روان هجرى شمسى تا حدى رسيد که همه مامورين دولتى خانه هاى خود به شهر جلال آباد انتقال داده است .
وى مى گويد:(( قتل هاى هدفى افزايش يافته ، در ماه جارى درحدود ده قتل هدفى صورت گرفته است .))
 وى مى افزايد که اداره ولايت در بخش تامين امنيت ناکام مانده و دور نيست که وضعيت امنيتى در ننگرهار و به ويژه در هسکه مينه خرابتر شود .
حکيم خان باشندۀ ولسوالى بتى کوت مى گويد که مشکلات امنيتى نسبت به سال هاى گذشته تاحدى رسيده که کسى نمى تواند بدون سلاح در اين ولسوالى گشت وگذار نمايد.
 وى افزود که هر چند بارها عمليات دولت در اين ولسوالى صورت گرفت؛ اما مخالفين مسلح در اين ولسوالى به شکل آزاد  و دل جمعى فعاليت دارد و گاه گاه شاهراها نيز مسدود مى نمايند .
وى مى گويد که مامورين دولتى بر شاهراه تورخم – جلال آباد رفت آمد کرده نمى توانند و در امتداد راه با کمين مخالفين مسلح مواجه ميشوند .
 به گفتۀ وى، اکثراً طالبان پنجابى در اين ولسوالى در جريان روز رفت آمد مى نمايند ؛ اما ولسوالى و نيروهاى ديگر در مقابل آنها خاموشى را اختيار کرده اند .
موصوف افزود :(( حاکميت ولسوالى تنها تا يک کيلومترى ولسوالى محدود ميباشد ، فراتر از آن هيچ چيز وجود ندارد .))
 سيف الدين ستورى باشندۀ منطقه مجبور آباد شهر جلال آباد به آژانس خبرى پژواک گفت که قبلاً تا  ناوقت شب ميتوانست که به خانه خود برگردد؛ اما اکنون بعد از آذان خفتن از خانه خود بر آمده نمى نواند .
به گفتۀ وى،  در دو ماه اخير سه قتل هدفى در اين منطقه صورت گرفته ، همچنان تعداد دوزدان در راه ها و کوچه ها بيشتر گرديده و مردم را علاوه بر تلاشى، لت و کوب و اذيت نيز مى نمايند .
 ناديه باشندۀ چکنورى شهر جلال آباد نيز وضعيت امنيتى جارى در ننگرهار را قابل نگرانى خواند و مى گويد که وضعيت امنيتى ننگرهار صفر است .
موصوف به آژانس پژواک گفت که اکنون امنيت شهر جلال آباد نسبت به ولسوالى ها دور دست خرابتر شده و رويداد هاى امنيتى همه روزه در آن صورت ميگيرد .
 عاشق الله باشندۀ فاميلى خالص مربوط ولسوالى بهسود مى گويد که شهرک آنها در سه کيلومترى شهر جلال آباد موقعيت دارد؛ اما امنيت در آن ديده نميشود .
مردم در جريان روز از فاميلى خالص در بدل پول اختطاف و در همين منطقه نگهدارى ميشود ؛ مگر دولت هيچ توجه نمى کند .
 موصوف مى گويد:(( ما حتى در جريان يک عراده موتر رينجر نديديم و اگر بيايند ، پس باعث حيرانى مردم مى گردد، مثل که اين موتر جديداً به دنيا آمده باشد ، اين همه چيزى ها ضعف دولت را نشان ميدهد .
به گفتۀ عاشق الله اکثريت حملات همواره در فاميلى هاى خالص صورت ميگيرد، زيراکه دولت در اين منطقه هيچگونه حاکميت ندارد و نه هم کدام پوسته موجود است .
 لعل محمد درانى منشى شوراى ولايتى ننگرهار مى گويد که راه هاى ولسوالى ها نا امن است ، مردم و مسوولين در رفت آمد به ولسوالى ها مشکل دارد .
درانى افزود:((مشکلات امنيتى تنها در ولسوالى هاى رودات ، بهسود ، سره رود ، کامه و خيوه کمتر است ، به ولسوالى هاى متباقى هيچ کس به شکل آزاد رفت و آمد کرده نمى توانند .))
 به گفتۀ موصوف، امنيت نسبت به سابق خرابتر شده ، گراف حوادث امنيتى بلند رفته و هنوز هم بلند ميشود ، همکارى ميان مردم و دولت کم شده است . وى از دولت خواست ، تا تلاش هاى بيشتر به هدف تامين امنيت انجام دهد .نياز است تا روابط مردم و دولت محکمتر گردد.
محترمه امين وکيل شوراى ولايتى نيز شرايط امنيتى مرکز و ولسوالى هاى ننگرهار را نادرست خواند و مى افزايد که امور انکشافى و کارهاى روزمره بدون تحکيم امنيت به شکل خوب صورت گرفته نمى تواند .
 وى مي گويد :(( تازمانيکه امنيت تحکيم نشود ، امور زندگى روزمره به مشکل روبرو ميشود و برگزارى انتخابات نيز امکان ندارد ، پس لازم است که نخست امنيت تامين شود .))
موصوف بيکارى يکى از عوامل اصلى نا امنى خواند و مى گويد ، لازم است تا در قدم اول مشکل بيکارى از بين برده شود زيرا که هر دو باهم بسته است .
محترمه گفت که دولت بايد براى مردم زمينه کار مساعد نمايند، تاجوانان مصروف و از بعضى حلقات دست بر داردند.
 غلام جان باشندۀ ولسوالى گوشته مى گويد که امنيت منطقه اش ، از اثر ايجاد پوليس محلى نسبت به  سابق خوبتر شده است .
به گفتۀ وى، خوبى پوليس محلى در اينجا است که  از مردم منطقه و در مورد وضعيت و طالبان که قبلاً در اين منطقه فعاليت داشتند ، معلومات کامل دارد .
 موصوف مى گويد:(( با ايجاد پوليس محلى، افراد مسلح خارجى منطقه را ترک و امنيت گوشته بهتر گرديده است .
اما سمونوال معصوم خان هاشمى آمر امنيت قوماندانى امنيه مى گويد که اگرمردم هر منطقه، در مناطقه خود به افراد ناشناس جاى ندهند، پس گراف رويدادهاى امنيتى پايين خواهد شد .
 هاشمى به پژواک گفت، علت اصلى خرابى امنيت ، مردم محل نه، بلکه افراد مناطق ديگر آمده و وضعيت امنيت را خراب کره است .
به گفتۀ وى ، مشکلات امنيتى نسبت به سابق در اين ولايت کمتر شده است .
 وى مى گويد که مردم ميتوانند در هر زمان به تمامى ولسوالى ها رفت و آمد نمايند و افراد دولتى وغير دولتى بدون کدام مشکل به ولسوالى هاى دور دست سفر کرده ميتواند .
هاشمى مى افزايد :"از جمع  ٢٢ واحد ادارى تنها ولسوالى هاى شيرزاد و حصارک مشکل دارد .”
 وى گفت :((بعضى از حملات در تمامى کشور صورت ميگيرد ؛ اما ارگان هاى محلى ما، تا حد بيشتر از همچو حوادث جلوگيرى کرده است .))
 به گفته معصوم خان، اخيراً پوليس محلى در برخى از ولسوالى هاى ننگرهار ايجاد گرديده که از اثر آن سطح رويداد هاى برخى از ولسوالى ها پايين آمده است .
به گفتۀ وى، نتيجۀ پوليس محلى در ولسوالى هاى گوشته ، دور بابا و خوگيانى مثبت و گراف حوادث  امنيتى پايين شده است .
 وى ميگويد که اخيراً عمليات در برخى از ولسوالى هاى نا امن انجام داده و خسارات زياد به مخالفين وارد گرديده است .
وى همچنان گفت که پوليس نسبت به قبل اکنون با برخى از سلاح هاى مدرن مجهز گرديده است .
 احمدضياء عبدالرزى سخنگوى والى ننگرهارنيز مى گويد که پيشرفت هاى مهم امنيتى در ننگرهار صورت گرفته است .
وى مى گويد که نيروهاى امنيتى افغان قبلاً توان عمليات درمناطق نا امن را نداشت ؛ اما اکنون اين قابليت را دارد.
 عبدالزى همچنان مى گويد که قابليت مسلکى پوليس بلند شده و با اسلحه مجهزشده است .
وى مى پذيرد که برخى مشکلات امنيتى در اين ولايت وجود دارد ؛ اما وى مى گويد ، تا حدى نيست که نگران کننده باشد .
 نامبرده مى گويد که حوادث امنيتى همه سال در فصل بهار  در تمامى کشور افزايش مى يابد، ننگرهار نيز شامل اين مشکل است ؛ اما مشکلات امنيتى ولسوالى هاى  که قبلاً تا حدى بيشتر نا امن بود، اکنون مشکلات امنيتى در آن کاهش يافته است .
وى مى گويد:(( ولسوالى هاى اچين ، نازيان و خوگيانى شديداً نا امن بود ؛ اما اکنون مشکل امنيتى آن از بين رفته است .))
 به گفتۀ سخنگوى والى، در آينده نزديک پوليس محلى در شمارى از ولسوالى هاى ديگر نيز توظيف و مشکلات امنيتى را از بين خواهند برد .
وى اطمنان داد که پروسه ثبت نام انتخابات در ننگرهار به خوبى جريان دارد و درهيچ منطقه مشکل امنيتى وجود ندارد .