ولايت ننگرهار علاوه بر مرکز ، ٢٢ ولسوالى ( واحدهاى ادارى ) دارد و مرکز آن داراى پنج ناحيه شهرى است .
جلال آباد : جلال آباد مرکز ولايت ننگرهار است که نام قبلى آن بنا بر نقل قول هاى تاريخى جلالکوت بود .امر ايجاد اين شهر در سال ٩٩٠ ق از سوى جلال الدين اکبر، شاه بزرگ مغل هندوستان صادرشد .اين شهر درسال١٨٨٠ ميلادى از اثر سيلاب ها ويران و بعداً در پلان جديد شهرى باسازى شد .
کوزکنر: ولسوالى کوز کنر يکى از مناطق حاصلخيز و زراعتى ننگرهار است که آب زياد دارد. اين ولسوالى در ٢٥کيلومترى شمال شهر جلال آباد موقعيت دارد و درامتداد آن درياى کنر نيز جريان دارد و از ولسوالى هاى امن ننگرهار محسوب ميشود .
مومندره : مومندره در ٤٠ کيلومترى شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد و ولسوالى است که درياى کنر در ميان آن جريان دارد ، باشندگان بيشتر اين ولسوالى زراعت پيشه اند و درحدود مومنددره ، زيارت گردى غوث نيز موقعيت دارد .
کامه : ولسوالى کامه نسبت به ولسوالى هاى ديگر اين ولايت داراى زمين هاى سبز و حاصل خيز است که باولسوالى هاى گوشته و خيوه سرحد مشترک دارد . توليدات اين ولسوالى عبارت است از گور، برنج و سبزيجات مختلف .مفکرين و نوسيدگان بزرگ وقت استاد قيام الدين خادم و موسى شفيق نيز باشندگان همين ولسوالى بودند .
 بهسود : بهسود از ولسوالى هاى پُرنفوس ترين ولسوالى ننگرهار محسوب ميشود که درنزديکى شهر جلال آباد موقعيت دارد .مسجد مشورهده آخندزاده و مقبره ملنگ جان شاعر شهير و ملى کشور نيز در همين منطقه است .
 رودات: ولسوالى رودات در ١٨ کيلومترى شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد که پروژه بزرگ شهرک غازى امان الله خان ، پارک صنعتى ، موقعيت هاى ساختمان جديد گمرک و ريل در اين ولسوالى اعمار ميشود که بدون شهرک ، کار هاى پروژه هاى ديگرتا به حال آغاز نشده است .
 کوت : ولسوالى کوت در ٢٥کيلومترى شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد؛ اما آب کاپى براى زراعت ندارد و نفوس آن نسبت به ولسوالى هاى ديگر کمتر است .
 بتى کوت : ولسوالى بتى کوت در ٣٠ کيلومترى شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد . منطقه زيبا و سرسبز است و پروژه هاى ناوه نيز در همين ولسوالى واقع است .ولسوالى بتى کوت هزاران هکتار باغات زيتون ، ستروس و درخت هاى ديگر دارد که درآبيارى آن از آب کانال ننگرهار استفاده ميشود .
 غنى خيل : ولسوالى غنى خيل در ٤٠ کيلومترى شرق جلال آباد موقعيت دارد ، قبلاً به ولسوالى بزرگ شينوار مسمى بود .نفوس اين ولسوالى نسبت به ساير ولسوالى هاى اين ولايت بيشتر است و باشندگان گان آن مصروف کارو بار آزاد است ، منطقه گولاى که وزيرمحمدگل خان درآن متولد گرديده ، نيز مربوط اين ولسوالى است .
 نازيان: ولسوالى نازيان در ٥٠ کيلومترى جنوب شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد که برخى بيشتر باشندگان آن مصروف مالدارى اند . مناطق کوهستانى اين ولسوالى نبست به مناطق هموار زيادتر است و برخې بيشتر باشندگان آن مصروف جمع آورى چوب و خاشاک درکوه ها اند .
 اچين :اچين يکى از ولسوالى هاى دور افتاده ننگرهار است که در جنوب شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد .اين ولسوالى   از مناطق نا امن ننگرهار محسوب ميشود و باشندگان آن مصروف زراعت و مالدارى هستند .
 سپين غر : سپين غر در جنوب شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد که تاکنون نيز در دولت رسمى نيست و با ولسوالى نازيان سرحد مشترک دارد ، برخى بيشتر باشندگان اين ولسوالى کارگر و دهقان است .
 
دور بابا : دور بابا يکى از ولسوالى هاى سرحدى ننگرهار است که برخى بيشتر آن کوه ها و تپه ها احاطه کرده است . اين ولسوالى در ١٠٠ کيلومترى جنوب شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد ، زمين زراعتى آن کم و زيارت مشهور دور بابا نيز در اين ولسوالى موقعيت دارد .
درۀ نور: دره نور يکى از ولسوالى هاى کوهستانى ننگرهار است که در ٤٧ کيلومترى شهر جلال آباد موقعيت دارد . باشندگان اين ولسوالى پشه يى و مصروف زراعت و مالدارى هستند .توليدات مهم مالدارى آن پنير است ، پنيريکه پنج ساله و فرسوده باشد ، از پنير خوب اين منطقه محسوب ميشود .
لعل پور: لعل پور ولسوالى سرحدى ننگرهار است که در ٥٠ کيلومترى شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد . درياهاى کنر و کابل از اين ولسوالى ميگذرد . مردم آن مصروف زراعت و مالدارى است با ولسوالى گوشته هجوار است و با پاکستان نيز سرحد مشترک دارد .
گوشته : گوشته نيز يکى از ولسوالى هاى سرحدى ننگرهار است که در ٤٠ کيلومترى حومه شمال شرقى شهرجلال آباد موقعيت دارد . اين ولسوالى با ولسوالى کامه همجوار است و با پاکستان نيز همسرحد است . برخى بيشترزمين هاى اين ولسوالى کوه ها احاطه کرده و برخى بيشتر باشندگان آن شغل آزاد دارند .
سره رود : اين ولسوالى در ده کيلومترى غرب شهر جلال آباد موقعيت دارد ، باشندگان آن تا حدى بيشتر درى زبان هستند و باشهر جلال آباد همسرحداست .زمين زراعتى و برخى از کارخانه هاى کوچک نيز دارد .مزار باستانى شاه فيض الله آغا ، هستوپه و مغاره هاى باستانى زمان بودايى ها نيز در همين ولسوالى موجود است .
چپرهار : ولسوالى چپرهار در جنوب شهر جلال آباد موقعيت دارد که با ولسوالى بهسود و شهر جلال آباد همسرحد است و در ١٥کيلومترى شهر موقعيت دارد و از پُر نفوس ترين ولسوالى هاى ننگرهار محسوب ميشود .
 خوگيانى : ولسوالى خوگيانى که مرکز آن بازار کږه است در ٢٠ کيلومترى جنوب غرب شهر جلال آباد موقعيت دارد ، برخى از مناطق اين ولسولى با قلت آب مواجه است . اين ولسوالى در يک طرف با کوه سپين غر نيز همسرحد است و هواى آن نسبت به مناطق ديگر اين ولايت سرد است ، مردم اين ولسوالى مصروف زراعت و شغل آزاد هستند .
هسکه مينه : ولسوالى هسکه مينه همسرحد ولسوالى کوت است که در جنوب شهر جلال آباد موقعيت دارد . کوه ها و تپه هاى زياد دارد .درکوه هاى بلند اين ولسوالى جلغوزه نيز پيداميشود .
پچيراگام : اين ولسوالى در٣٥ کيلومترى حومه جنوبى شهر جلال آباد موقعيت دارد و با ولسوالى چپرهار همسرد است ، زمين هاى اين ولسوالى حاصلخيز است و برخى بيشتر مردم آن زراعت پيشه هستند .
 شيرزاد: ولسوالى شيرزاد درغرب شهر جلال آباد موقعيت دارد. زمين هاى وسيع براى کشت در آن موجود است و اقتصاد باشندگان آن نيز خوب است .اين ولسوالى با ولسوالى هاى حصارک و خوگيانى همسرحد است و در ٦٠ کيلومترى شهر جلال آباد موقعيت دارد .
حصارک: ولسوالى حصارک در ١٢٠ کيلومترى جنوب غرب شهر جلال آباد موقعيت دارد. برخى بيشترباشندگان اين ولسوالى زراعت پيشه و تجارت آزاد دارند ، راه لته بند کابل نيز از ولسوالى حصارک ميگذرد .