ولايت بلخ ١٦ واحد ادارى دارد ١٤ آن ولسوالى ها،  شهر مزار شريف و شهرک بندر حيرتان دو واحد ديگر اين ولايت است .
 
 
١- مرکز( مزار شريف ) :
 
شهرمزار شريف مرکز ولايت بلخ با داشتن ارزش تاريخى ، سياسى ، فرهنگى و تجارتى نه تنها حيثت شهر مرکزى زون شمال را دارند، بلکه به سطح کشور نيز از شهرهاى مشهور و پيشرفته کشور محسوب ميشود. وجود روضه حضرت على کرم الله وجهه به اين شهر زبيابى داده و ارزش آن چند برابر کرده است .مساعت اين شهر ٤٨کيلومتر مربع است .
 
٢- بندرحيرتان :
 
شهرک بندر حيرتان در ٥٠ کيلومترى شمال شرق شهر مزار شريف موقعيت دارد که افغانستان را از طريق بندر موجود با آسياى ميانه ارتباط ميدهد.بلخ از بابت موجوديت اين بندر عوايد خوب به سطح کشور به دست مى آورد، مواد غذايى صادرات و مواد نفتى و تعميراتى از واردات عمده اين بندر محسوب ميشود .
 
٣- ولسوالى بلخ :
 
ولسوالى بلخ با مساحت ٤٨١ کيلومتر مربع در ٢٠ کيلومترى غرب شهر مزارشريف موقعيت دارد . اين منطقه يک زمان لقب شهر دوم جهان از جهت همين ولسوالى کسب کرده بود .آبدات تاريخى آتشکده ها ، مساجد ، بالاحصار ، قلعه ها و شهر هاى سابقه در اين ولسوالى مشاهده ميشود .
 
 
٤- چهاربولک :
 
ولسوالى چهاربولک با مساحت ٥١١کيلومتر مربع در امتداد شاهراه شبرغان در طرف شرق شهر مزار شريف موقعيت دارد .اين ولسوالى داراى زمين هاى هموارى و زراعتى است که زمين هاى آن از اثر آب برف هاى زمستانى آبيارى ميشود و باشندگان آن زنده گى خود از طريق زراعت به پيش ميبرند .
 
 
٥- چارکنت :
 
ولسوالى چارکنت با داشتن مساحت ١٤٤٥کيلومتر مربع در جنوب شهر مزار شريف موقعيت دارد .برخى بيشتر مناطق اين ولسوالى از ساحات هموار و ميدان ها تشکيل شده که باشندگان آن مصروف کشت گندم للم ميباشند و حاصلات زمين هاى ولسوالى با باران سال ارتباط دارد .
 
 
٦-چمتال
 
اين ولسوالى در غرب شهر مزار شريف موقعيت دارد و مساحت آن ١٧٣٣ کيلومتر مربع ميباشد .زمين هاى چمتال هموار و از اثر افزايش  آب ،  مزارع برنج در برخى از مناطق موجود است .اين ولسوالى از اثر آبدات تاريخى خود نيز شهرت دارد، مسجد چشمه شفا، تپه امام صاحب چمتال و مزار زين العابدين عقيل از آبدات مشهور و تاريخى اين ولسوالى است .
 
 
٧- دولت آباد :
ولسوالى دولت آباد درغرب شهر مزار شريف همجوار ولسوالى بلخ است که ٨٦٤ کيلومتر مربع مساحت دارد .اين ولسوالى نيز دارى زمين هاى هموار است؛ اما زمين زراعتى در آن از اثر کمبود آب کم است .باشندگان اين ولسوالى علاوه بر دهقانى مصروف کاروبار در بازار ولسوالى بلخ ميباشند . مزار زاديان و کافرقلعه از آبده هاى مشهور اين ولسوالى محسوب ميشود .
 
 
٨- دهدادى :
 
ولسوالى دهدادى  در شمال شرق شهر مزار شريف موقعيت دارد که مساحت آن ٢٣٣کيلومتر مربع است .در اين ولسوالى علاوه بر کارهاى زراعتى پرورش حيوانات و مرغ ها مروج است . يک فابريکه لبنيات و يک فابريکه کود کيمياوى نيز در اين ولسوالى فعاليت دارد که ارزش اين ولسوالى را بلند برده است .
 
٩-کلدار :
 
ولسوالى کلداربرلب درياى آمو درحومه بندرحيرتان در شمال شهر مزار شريف موقعيت دارد که از همينرو همواره تحت تهديد درياى آمو ميباشد. مساحت آن ٧٠٨کيلومتر است ، معادن مواد نفتى در اين ولسوالى وجود دارد که تاکنون کار استخراج آن صورت نگرفته است .
 
 
١٠- کشندى :
 
ولسوالى کشندى در جنوب شهر مزار شريف موقعيت دارد . مساحت اين ولسوالى ١٨٠٢ کيلومترمربع است و برخى بيشتر باشندگان اين ولسوالى زراعت پيشه اند. اين ولسوالى علاوه بر ميدان هاى هموار، مناطق کوهى نيز دارد؛ اما کشت زمين هاى اين ولسوالى از اثر کمبود آب زراعتى، خوب نيست .
 
١١- خلم :
 
اين ولسوالى درغرب شهر مزارشريف در امتداد شاهراه مزارشريف –کابل موقعيت دارد .مساحت آن ٤١٩٧ کيلومتر مربع است .زمين هاى ميدانى و زراعتى آن نسبت به زمين هاى ريگى و تپه هاى خاکى بيشتر است .اين ولسوالى با داشتن باغات چون باغات ميوه هاى انگور ، انار و زردالو بسيار مشهور است .
 
 
١٢- مارمل :
 
مارمل يکى از ولسوالى هاى مرکزى بلخ محسوب ميشود که تپى هاى خاکى و مناطق کوهىستانى آن نسبت په زمين هاى هموار بيشتر است.٣٩٠ کيلومتر مربع مساحت دارد و داراى باغات ميوهاى مختلف ميباشد .دو سال قبل رويداد لغزش زمين در آن رخ داد که از اثر آن صدها منزل تخريب و هزاران جريب باغها از بين رفت .
 
 
١٣- نهرشاهى :
 
 نهر شاهى ولسوالى همجوار و مرکزى شهر مزار شريف است که اخير مناطق بيشتر آن به شهر مبدل گرديده است .برخى بيشترى باشندگان آن علاوه بر امور زراعتى مصروف تجارت و کاروبارميباشند. مساحت اين ولسوالى ١٣٨١کيلومتر مربع است .
 
 
١٤- شولگر:
 
ولسوالى شولگردر جنوب شهر مزار شريف موقعيت دارد. مساحت اين ولسوالى ١٦٦٣کيلومتر مربع و برخى بيشتر زمين هاى آن هموار و زراعتى ميباشد .در بعضى از مناطق شولگر تپه هاى خاکى که براى کشت للم مساعد است وجود دارد؛ اما باشندگان اين ولسوالى از چند سال گذشته بدينسو از اثر نبود تحکيمات با مشکل سيلاب ها روبر اند که همه ساله هزاران جريب زمين در آن تخريب ميشود .
١٥- شورتپه :
 
ولسوالى شورتپه در لب درياى آمو در شمال شهر مزار شريف موقعيت دارد که مساحت آن ١٣٨٤کيلومتر مربع ميباشد.  برخى بيشتر زمين آن ريگزار و براى کشت مساعد نيست .باشندگان آن مصروف قالين بافى و کارهاى ديگر صنايع دستى اند. يک اندازه زمين زراعتى که در لب درياى آمو موقعيت دارد ،همه سال په اندازه هزاران جريب از اثر نبود تحکيمات در امتداد اين درياى تخريب ميشود .
 
 ١٦- زارى:
 
اين ولسوالى در جنوب شهر مزار شريف موقعيت دارد ، اين ولسوالى اخيراً  تشکيل شده و  قبلاً ساحه ولسوالى کشندى بود، که علاوه بر مناطق کوهى زمين هاى زراعتى نيز دارد .ابدالگان يکى از آبده هاى تاريخى اين ولايت است