مزارشريف (پژواک، ٢٣ جوزا ٩٢): مسوولين امنيتى بلخ مى گويند که وضعيت امنيتى اين ولايت، نسبت به سال هاى گذشته بهتر گرديده است.
آنها مى گويند ايجاد پوليس محلى، کمک مردم با پوليس و تلاش هاى پوليس، ازعلل عمدۀ بهتر شدن امنيت محسوب ميشود.
مسوولين امنيتى همچنان مى گويند که اکنون حملات مسلحانۀ کوچک و فعاليت هاى ديگر مخالفين نيز از بين رفته است.
سمونوال عبدالرازق قادرى آمر امنيت قوماندانى امنيه بلخ مى گويد که اين ولايت نسبت به سابق کاملاً ناامن نشده؛ اما رويدادهاى کوچک امنيتى که سابق رخ مى داد، اکنون از بين رفته است.
وى مى گويد که تلاش هاى امنيتى مخالفين مسلح، وقت ناوقت در بعضى ولسوالى ها چون بلخ، چهاربولک، چمتال و شولگره به هدف نا امن ساختن منطقه رخ مى داد؛ اما اخيراً با کمک مردم عام و ايجاد پوليس محلى به پايان رسيده است.
به گفتۀ وى، اکنون ٣٠٠ پوليس محلى در اين ولسوالى ها توظيف گرديده که وضعيت امنيتى را بهتر کرده است.
قادرى گفت که شاهراه مزار- شبرغان سه سال قبل، شاهد ناامنى ها و فعاليت هاى مخالفين مسلح بود، که اکنون از آن جلوگيرى به عمل آمده است.
آمر امنيت بلخ افزود که اکنون مسافرين اين شاهراه، شب و روز بدون ترس رفت و آمد کرده ميتوانند.
اما باشندگان ولسوالى بلخ، وضعيت امنيتى را نسبت به سال گذشته قابل اطمينان خوانده، مى گويند که تحرکات مخالفين مسلح، با آغاز فصل تابستان جارى، در بعضى ولسوالى ها ديده ميشود.
طلامحمد باشنده اين ولسوالى، به پژواک گفت که جنگجويان ازبک مخالف دولت، در بعضى مناطق ولايات جوزجان و سرپل ديده شده است.
موصوف افزود که اين جنگجويان، به زور اسلحه در منازل مردم پنهان ميشوند و درجريان شب، در راه هاى فرعى ماينگذارى مى نمايند.
هرچند آمرامنيت، حضورمخالفين مسلح به ويژه جنگجويان ازبک در بعضى مناطق اين ولسوالى را تاييد کرد؛ اما گفت که مخالفين مسلح دولت، توان جنگ رويارو با نيروهاى افغان را از دست داده اند.
موصوف افزود که جنگجويان ازبک تحريک طالبان ازبکستان، وقت نا وقت از فيض آباد جوزجان و شيرم سرپل، وارد ولسوالى چمتال بلخ ميشوند.
به گفتۀ وى، اکنون جلو اين مخالفين مسلح گرفته شده و منطقه از امنيت کامل برخورداراست.
آمر امنيت گفت که علاوه بر شهر مزار شريف و شهرک بندر حيرتان، امنيت ١٤ ولسوالى اين ولايت به کمک مردم و تلاش هاى پوليس ملى تامين گرديده است.
موصوف در مورد حوادث جنايى در بلخ گفت: در حادثات جنايى نسبت به سال گذشته ٣٠ درصد کاهش آمده است.
عبدالرازق قادرى افزود که در اين ولايت از حوادث پلان شدۀ جنايى جلوگيرى کرده؛ اما وقت ناوقت از اثر جنجال هاى حقوقى، با حوادث جنايى روبه رو ميشود.
اما شمارى از باشندگان اين ولايت مى گويند: با آنکه وضعيت امنيتى ظاهراً قابل اطمينان است؛ اما هنوز هم کشتارها مثل سال گذشته توسط افراد مسلح ناشناس ادامه دارد.
عيتق الله هدايت باشنده شهر مزار شريف گفت که هرچند فعاليت و حضور مخالفين مسلح در اين ولايت کمرنگ است؛ اما مردم عام از اثر کشتارهاى جارى توسط افراد ناشناس نگران اند.
به گفتۀ وى، درسال جارى چند حادثه قتل توسط افراد مسلح ناشناس رخ داده که اکثر قربانيان آن، کارمندان معارف بودند، که به شکل مرموز کشته شدند.
عتيق الله به گونۀ مثال از سه معلم در ولسوالى دولت آباد، يک سرمعلم در چارکنت، و رييس پوهنتون خصوصى مولانا جلال الدين در بلخ  يادآورى کرد، که درجريان سال جارى کشته شدند.
سمونوال قادرى  همچنان گفت که از اثر سلسله هاى آموزشى مسلکى پوليس در بلخ، ٩٥درصد پوليس به تعليمات مسلکى مجهز گرديده است.
به گفتۀ وى، از همين رو رفتار پوليس درهنگام حوادث، با مردم مسلکى است و سطح اعتماد مردم با پوليس افزايش يافته است.
قادرى وجود فساد در صفوف پوليس بلخ را رد نکرد؛ اما افزود که با همچو حوادث گاه گاه روبه رو ميشوند.
موصوف افزود که اداره مبارزه با فساد ادارى قوماندانى امنيه، مبازرۀ خودرا درين راستا به خوبى پيش ميبرد و اين کار، باعث شده که مردم از فساد خوددارى نمايد.
مسوولين امنيتى، هرچند تلاش هاى مخالفين مسلح را صفر ميخوانند؛ اما قاچاق موادمخدر و الکولى را تاييد ميکنند.
مل پاسوال محمدعالم مدير مبارزه با مواد مخدر قوماندانى امنيه، به پژواک گفت: اينکه شهر مزارشريف حيثيت راه زون شمال را دارد، تلاش هاى قاچاق موادمخدر و الکولى، وقت ناوقت با استفاده از آن صورت ميگيرد؛ اما آنها در مقابل آن مبارزه جدى مى نمايند.
موصوف گفت که در جريان سال گذشته (١٣٩١)، از قاچاق صدها کيلوگرام موادمخدر والکولى جلوگيرى کرده است.
مل پاسوال محمدعالم افزود که درسال گذشته ٣٢٦١ ليتر مشروبات الکلولى، ١٥١٤ليتر بير فيصدى دار و ٢٥ليتر تيزاب را توسط نيروهاى خود ضبط و حريق کرده است.
وى همچنين گفت که ٧٢٨کيلوگرام چرس، ٢٤٢کيلوگرام ترياک، ٧٥کيلوگرام هيرويين و ٤٣کيلوگرام بنگدانه، توسط نيروهاى آنها ضبط و حريق گرديده است.
موصوف افزود که ٢ هزار و ٥٠٠ کيلوگرام برگ بوته هاى چرس نيز شامل اين مواد بوده است.
محمدعالم گفت که مواد مذکور، سال گذشته طى ٢٣٧ رويداد مختلف ضبط و ٢٩٣ تن به اتهام آن بازداشت گرديده است.
به گفتۀ وى، طى اين حوادث ٤٢عراده موتر و ده ميل سلاح نيز ضبط شده است.
به گفتۀ منبع، آنها تلاش دارند تا فعاليت هاى خود عليه قاچاق مواد مخدر و الکولى را تسريع نمايند.