خوست (پژواک،١٦ سرطان ٩٢):مسوولين ولايت خوست مى گويند که هشتاد در صد اقتصاد مردم خوست با زراعت و مالدارى متکى است  .
وى مى گويد، هر چند يک سلسله پيشرفت ها در بخش تجارت و زراعت صورت گرفته؛ اما کافى نيست و نياز به کارهاى بيشتر در اين راستا محسوس ميشود .
 زراعت :
داکترعبدالرحيم سرپرست رياست زراعت و مالدارى اين ولايت به آژانس خبرى پژواک گفت که اگر بخش زراعت و مالدارى مورد توجه قرار گيرد و نياز هاى زمينداران و مالداران از بابت کمبود آب فراهم گردد، پس باعث رشد بيشتر زراعت اقتصادى خواهد شد .
 به گفتۀ وى ، زراعت و مالدارى اين ولايت به سوى ميکانيزه و ماشينى شدن ميرود که بانک انکشاف زراعتى در اين مورد ميتواند اقتصادى زراعتى مردم خود کفا نمايد .
 به گفتۀ وى، زمينداران و دهاقين خوست همه ساله هزارن تُن محصولات زراعتى از هزاران جريب زمين آبى و زمين هاى وسيع گندم للمى جمع مى کنند .
رييس زراعت خوست مى گويد که زمين هاى خوست دو فصله است که گندم ، جوار، جو ، ماش ، برنج ، پياز، سير، کچالو و زعفران در آن کاشته ميشود .
به گفتۀ وى، ولايت خوست ميوه هاى مختلف خشک و تازه  چون زردالو، الوچه ، انار ، بادام و جلغوزه نيز دارد.
 رييس زراعت مى گويد که هزران تُن ميوه خشک و تازه خوست همه ساله علاوه بر کشور به کشورهاى ديگر صادر و مردم پول بيشتر از اين طريق بدست مى آورند .
اما موصوف مى افزايد که سيستم آبيارى خوست ، طوريکه لازم  بود، در ده سال گذشته مورد توجه   قرار نگرفته است .
زمينداران و زارعين نيزشکايت دارندکه کمک هاى لازم با آنها صورت نگرفته و نه هم در آينده توقع دارند که سکتور زراعتى رشد و انکشاف نمايد و مورد توجه بيشتر قرار گيريد .
بادشاه ميرگربز باشنده ولسوالى گربز که مالک ده ها جريب زمين زراعتى   است مى گويد که در هشت سال گذشته تنها يک بار کمک يک بورى کود کيمياوى و يک بورى تخم اصلاح شده را دريافت کرده است .
 به گفتۀ وى، زمينداران و زارعين به کمک هاى اساسى و بينادى نياز دارد که کمبود آب و همچنان نبود بازار و سيستم نگهدارى محصولات زراعتى از نيازهاى برزگ آنها شمرده ميشود.
بادشاه مير گربز ميخواهد ، تا ذخيره هاى آب و بندهاى کوچک درهرمنطقه ولسوالى ها اعمار و همچنان بازار نگهدارى و فروش ميوه جات اعمار گردد .
 زارعين و باشندگان ولسوالى صبرى  نيز از مشکلات موجود در اين راستا ياد آورى کرده و مى گويند که اعماربندها به معنى خود کفايى اقتصاد زراعتى ميباشد که شامل بازار يابى براى محصولات زراعتى و نگهدارى ميوه و سبزيجات ميباشد .
سيد وزير يکى از سران قومى اين ولسوالى که مالک باغ سيب است و در زمين هاى خود برنج  کاشته به آژانس پژواک گفت که تاکنون تمامى امور  زمين و باغات بدوش زراعين ميباشد .
 به گفتۀ وى ، بازار يابى براى محصولات زراعتى نيز شرط اول است ، دولت بايد در اين راستا سهولت ها را ايجاد نمايد ، از دوسال گذشته بدينسو  صدها تُن ميوه و يا سبزيجات مردم به علت نبود مارکيت يا خراب و ياهم به قيمت نيمه به پاکستان فرستاده ميشود .
 پنج سال قبل در نظر بود تا سردخانها به ارزش دو نيم  ميليون دالر امريکايى از سوى تيم  باسازى ولايتى ( پى ار تى ) درمنطقه مرکز اعمار گردد؛ اما از ثر عدم  زمين تاکنون نيز اعمار نشده است .
سيد کريم خاکسار رييس شوراى ولايتى نيز از مشکلات موجود فراه راه زمينداران، زارعين و تجاران  ياد آورى کرد و مى گويد که گام هاى مناسب براى از بين بردن آنها صورت نگرفته   است .
 موصوف مى گويد که با آنکه اکنون امنيت خوست بهتر گرديده ؛ اما مورد توجه دولت مرکزى و وزارت مربوط قرار نگرفته است .
خوست يکى ز ولايات کوهستانى کشور است که برخى کمتر زمين هاى آن براى کشت مساعد وآن هم تاحد اکثر زمين هاى للمى ميباشد.
 نعت بى بى عمرى عضوى شوراى ولايت خوست مى گويد ، بايد که بندهاى بزرگ در اين ولايت مورد توجه قرار گيرد، کاسه ها و کانال ها  پاک و اعمار گردد،  تا مشکل کمبود آب در خوست از بين برده شود .
به گفتۀ وى ، آب هاى زياد در خوست وجود دارد، اما دولت تاکنون نتوانسته که آن را مهار نمايد .
 تجارت و سرمايه گذارى :
خوست يکى از ولايات سرحدى افغانستان است که امور تجارتى در آن اخيراً رشد کرده و برخى بيشتر باشندگان آن را مصروف ساخته اند .
محمدعيسى مسوول اداره ايسا يا حمايت از سرمايه گذارى خوست مى گويد که در اين ولايت  بيشتر از دو صد تن در بخش هاى مختلف سرمايه گذارى کرده است .
 موصوف مى گويد که تعداد زيادى از باشندگان خوست ميخواهند که سرمايه گذارى نمايند؛ اما نبود برق از اين اقدام آنها جلوگيرى کرده است .
وى افزود، اگر برق وارداتى در ولايت خوست ايجاد گردد، پس ولايت خوست بزودى يک ولايت بزرگ صنعتى خواهد شد.
وى گفت ، اداره ولايتى خوست در بخش تشويق نمودن سرمايه گذاران نقش خوب را ايفا کرده است .
به گفتۀ محمدعيسى، برخى بيشتر سرمايه گذاران خوست اکنون در ولايات ديگر و حتى در کشورهاى عربى سرمايه گذارى مى کنند .
موصوف مى گويد ، اگر دولت شرايط خوب و مناسب براى سکتورخصوصى فراهم سازد، پس نه تنها که اقتصاد مردم خوست برجسته ميشود، بلکه باعث ايجاد زمينه هاى کارى براى آنها نيز ميشود .
براى پارک صنعتى چهار صد جريب زمين هشت سال قبل درغرب شهر خوست اختصاص شده ؛ اما اين شهرک تاکنون نيز اعمار نشده است .
تجاران خوست از وزارت انرژى وآب  ميخواهندکه به ولايت خوست برق بدهد.
برخى بيشتر تجاران خوست در امارات عربى تجارت دارند و سرمايه گذارى وسيع کرده اند.
عصمت الله قلندر از تجاران است که در کشورهاى عربى ميليون ها دالر سرمايه گذارى کرده است ، وى مى گويد که شرايط خوست به تمامى معنى براى سرمايه گذارى مساعد ؛ اما نبود برق از آن جلوگيرى کرده است .
وى مى گويد که اگر هم اکنون برق در ولايت خوست فراهم گردد، پس آماده است که ميليون ها دالر سرمايه گذارى نمايد .
به گفتۀ وى، وضعيت امنيتى خوست آخيراً بهتر گرديده و مردم  براى سرمايه گذارى و توسعه تجارت خود در ولايت خوست علاقمند هستند .
 انجنير ميرويس افغان باشنده خوست مى گويد مصروف کارو بار تيل در کشور روسيه ميباشد ، اخيراً حاضر شده که هشت ميليون دالر امريکايى براى زيبايى خوست مصرف نمايد .
وى مى گويد که خوست يک ولايت مناسب براى سرمايه گذارى است؛ اما نبود برق يگانه مشکل در مقابل آن است .
عبدالجبار نعيمى والى خوست اين ولايت يک جاى مناسب براى سرمايه گذارى خوانده و مى گويد که وضعيت جارى خوست آدم را مطمئن مسيازد که در  اينجا سرمايه گذارى نمايد.
 موصوف مى گويد که اگر کسى براى سرمايه گذارى در اين ولايت آماده شود ‎، پس ارگان هاى امنيتى به قيمت جان از آنها جلوگيرى نمايند .
اما نعيمى نيز نبود برق يک مانع بزرگ در مقابل سرمايه گذارى خواند و وزارت مربوط را در مورد  با رفتار دوگانه در مورد ولايت خوست متهم کرد .
 صنايع دستى :
صنايع دستى از عنعه و رسم تاريخى و باستانى خوست نماينده گى مى کنند که اکنون توجه براى آن کمترگرديده ، کارکنان آن کم و وتجارات آن نيز متوقف گرديده است .
فروشندگان صنايع دستى در خوست مى گويند که اين مواد بازار ندارد و صنعت آن روبه نابودى است .
 وى مى گويد که اکنون مواد پلاستيکى جاگزين همچو صنايع دستى شده و بر فروش اين مواد تاثير عميق گذاشته است .
به گفتۀ فروشندگان، اگر در مورد بازار يابى اين مواد تجديد نظر صورت نگيريد، پس خانواده هاى دهاتى با وضعيت ناگواراقتصادى روبرو خواهند شد .
 اين عده صنايع دستى تهيه شده از برگ هاى مزرى چون  چپلى ، بوريا، ريسمان ، پونه ، جاى نماز وهمچو چيزى هاى ديگر است که در بخش هاى مختلف زندگى خانواده گى مورد استفاده قرار ميگيرد .
يکى از باشندگان ولايت خوست که براى خريدارى صنايع دستى به شهر خوست آمده ، مى گويد که صنايع دستى خوست چند فايده دارد ، مثلاً قيمت آن از مواد پلاستيکى کشورهاى خارجى پايين ، کيفيت آن خوب و نسبت به آن براى مدت زياد مقاومت دارد .
وى به آژانس پژواک گفت که صنايع دستى دلخواه آنها مثل سابق  در شهر خوست دريافت نميشود .
مزرى يک نوع نبات خود رو در کوه ها است و يک نوع ميوه که مردم خوست آن را بنام پتوه مسمى کرده نيز ميگيرد .
انور باشنده منطقۀ آبادخانى ولسوالى صبرى که شغل صنايع دستى را خوب ياد دارد و مواد مختلف از مزرى ميسازد ، گفت که اکنون مزرى در کوه هاى خوست پيدا نميشود .
موصوف از دولت خواست ، تا از قطع اين نبات جلوگيرى نمايد .
 عنايت الله صياد آگاه امور اجتماعمى در خوست، وارد شدن مواد پلاستيکى از کشورهاى خارجى به پيمانه زياد، يگانه علت از بين رفتن صنايع دست خواند .
موصوف مى گويد، اگر دولت ميخواهد که اين صنعت در ولايت خوست به وضعيت قبلى خود برگردد، پس لازم است که ماليه و محصول گمرکى مواد وارداتى از خارج بيشتر نمايد .
 زرمينه باشنده منطقۀ کوهستانى لندرو ولسوالى عليشير خوست که شوهرش در زمان سال هاى جنگ از دست داده و اکنون سرپرستى خانواده چند نفرى خود را برعهده دارد مى گويد که تمامى مصارف خانواده خود از اين راه فراهم مى نمايد .
موصوف افزود، انواع مختلف صنايع دستى توليد کرده ميتواند .
زرمينه مى گويد، بازار صنايع دستى نسبت به قبل گمرنگ شده و در فروشات آن تا هشتاد درصد کاهش آمده است .
وى مى گويد:(( اگردولت دربخش بازاريابى براى صنايع دستى با ما همکارى نکند، پس صدها خانواده چون مثل من با يک وضعيت ناگوار اقتصادى روبرو خواهند شد .
استاد نواب اميرزى رييس اتاق هاى تجارت و صنايع خوست مى گويد که اين مشکل را مکرراً با مقامات بلند رتبه در ميان گذاشته است .
وى به آژانس خبرى پژواک گفت، درنظر دارد تا يک نمايشگاه صنايع دستى خوست در اين ولايت برگزار نمايد؛ تا مردم دوباره براى اعمار و خريد صنايع دستى رو آورند .
اما وى گويد که همواره جلوى فعاليت هاى آن گرفته شده و در اين راستا اجازه را دريافت نکرده است.
 اميرزى مى گويد که اگر دولت در بخش صنعت دستى با خانواده هاى نادار همکارى نکند، پس جوانان زياد بيکار و معتاد به مواد مخدر خواهد شد .
اما انجنير حامدشاه رييس اقتصاد خوست به آژانس پژواک گفت که امکانات به سطح ولايتى براى رشد صنايع دستى در دست ندارد .