ترينکوت (پژواک، ١٠ سرطان٩٢): هرچند اخيراً پوليس محلى در مناطق مختلف ولايت ارزگان فعال شده و بر وضعيت امنيتى اين ولايت تاثير مثبت گذاشته؛ اما باشندگان محلى هنوزهم از نا امنى ها شکايت دارند.
يکتعداد باشندگان ترينکوت مرکز ولايت ارزگان و ولسوالى هاى آن، آن آنخواهان اقدامات جدى دولت در تحکيم امنيت و مهار نمودن افراد مسلح خودسر در اين ولايت ميباشند.
حاجى ابراهيم يکى از باشنده هاى چهارچينو مى گويد که امنيت اين ولسوالى، نسبت به قبل خراب شده و روزانه گزارش هاى ناامنى از آن داده ميشود.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که مخالفين مسلح، در اين ولسوالى گشت و گذار دارند و فعاليت هاى تخريبى انجام ميدهند.
وى افزود که مشکلات امنيتى، با خروج نيروهاى خارجى بخاطرى افزايش يافته که نيروهاى داخلى، ضعيف بوده و با وسايل عصرى مجهز نيستند.
اما محمدقاسم باشندۀ ولسوالى دهراود، از قتل هاى هدفمندانه در اين ولسوالى شکايت نموده گفت که همچو رويدادها، اخيراً در اين ولايت افزايش يافته است.
به گفتۀ موصوف، تنها دريک ماه گذشته، پنج قتل هدفمندانه صورت گرفته و افراد نامعلوم، مردم را کشته و بعدا موفق به فرار شده اند؛ اما پوليس تا کنون کدام اقدامى نکرده است.
به گفتۀ قاسم، امنيت شاهراه دهراوود – ترينکوت نيز خراب شده و اکثراً انفجارات ماين بر مردم ملکى و نيروهاى دولتى صورت ميگيرد.
موصوف افزود که امنيت اين ولسوالى، با آغاز فعاليت هاى پوليس محلى بهتر شده بود؛ اما اخيراً دشمنى شخصى با مردم آغاز گرديده است.
على جان باشندۀ ولسوالى گيزاب گفت که اين ولسوالى، سه سال قابل توسط پوليس محلى از وجود طالبان مسلح تصفيه شد؛ اما اکنون ترس دارد که طالبان مسلح، دوباره در آن فعال شوند.
به گفتۀ وى، اخيراً تحرکات و رفت و آمد طالبان بيشتر گريده و مردم را مخفيانه به جنگ تشويق مى نمايند.
على جان هشدار داد که آگر اين ولسوالى مورد توجه دولت قرار نگيرد، بعيد نيست که طالبان مسلح، بار ديگر آن را به تصرف خود درآورند.
باشندگان شهر ترينکوت مرکز ولايت ارزگان نيز از وضعيت امنيتى شکايت کرده ميگويند که حملات و انفجارات، درجريان روز صورت ميگيرد.
آنها مى افزايند که فعاليت هاى مخالفين مسلح، با آمدن فصل گرما بيشتر ميشود.
عبدالبارى باشنده منطقۀ سرمرغاب شهر ترينکوت گفت که فاصله بين شهر و منطقۀ شان، بيش از ١٥ کيلومتر نيست، قبلاً به سوى ترينکوت رفت و آمد آزاد داشتند؛ اما اکنون اين کار را کرده نمى توانند.
به گفتۀ وى به همين دليل، سرمرغاب را ترک کرده و اکنون در شهر سکونت دارد؛ اما دراينجا نيز احساس مصوونيت نمى کند.
اما سيداحمد يک باشندۀ ديگر شهر ترينکوت گفت که امنيت در اين شهر وجود ندارد، مردم در روشنى روز اختطاف ميشوند، و نيروهاى امنيتى هدف حملات و انفجارات قرار ميگيرند.
به گفتۀ وى، اگر در مرکز ولايت همچو يک وضعيت حاکم باشد، پس در ولسوالى ها چه خواهد گذشت.
حبيب الله يکى از باشندگان ديگر ترينکوت نيز از ناامنى شکايت نموده افزود که امنيت اين ولايت، نسبت به قبل خراب شده است.
مسوولين ارزگان نيز مى پذيرند که امنيت با گرم شدن هوا خراب ميشود؛ اما مى افزايند که تلاش هاى نيروهاى امنيتى جهت تامين امنيت، جريان دارد.
سمونيارمحمداسلم آمر امنيت قوماندانى امنيۀ اين ولايت، به پژواک گفت که از چند ماه گذشته بدينسو، عمليات را در مرکز و ولسوالى هاى مختلف راه اندازى کرده اند.
 آمر امنيت همچنان افزود که عمليات وسيعى را علاوه بر ولسوالى چهارچينو، در ساير ولسوالى هاى اين ولايت نيز آغاز کرده و مخالفين دولت را از بين برده اند.
موصوف علاوه کرد که پوليس محلى، در شمارى از ولسوالى هاى ديگر نيز فعال گرديده و نقش مهمى در تحکيم امنيت ايفا کرده است.