ترينکوت ( پژواک ، اول اسد ٩٢):هر چند باشندگان و مسوولين ولايت ازرگان ، اين ولايت را عقب مانده مى خوانند ؛ اما مى گويند که اخيراً کارهاى بيشتر باسازى در اين ولايت صورت گرفته است .
 
برخى بيشتر باشندگان اين ولايت از خرابى راه هاى مواصلاتى مرکز و ولسوالى ها شکايت دارند و مى گويند که در وقت انتقال مريضان با مشکلات مواجه ميشوند .
 
اما مسوولين مى گويند که اخيراً شاهراهاى يکتعداد ولسوالى ها به شمول سرک هاى مرکز قير شده و کار سرک هاى ديگر جريان دارد .
 
عبدالله همت سخنگوى والى ارزگان به آژانس خبرى پژواک گفت که ازرگان از ولايات عقب مانده کشور است و باشندگان آن از سهولت هاى ابتدايى زندگى نيز محروم اند .
 
 اما وى مى افزايد که در دو سال گذشته پيشرفت ها و کارهاى باسازى از اثرحکومتدارى خوب ، تلاش هاى ادارۀ ولايتى و روابط خوب با دولت مرکزى صورت گرفته است .
 
موصوف مى افزايد که کار اعمار ٢٦ کيلو متر سرک هاى داخلى شهر ترينکوت به پايان رسيده و کار يکتعداد سرک ها بين ترينکوت و مناطق دور دست نيز آغاز شده است .
 
وى به گونۀ مثال از سرک ١٤ کيلومتر مهرآباد ترينکوت ياد آورى کرد که به شکل اساسى و پخته اعمار شده است .
همت همچنان گفت که کار اعمار٩ کيلومتر سرک مهر آباد – چنارتو نيز آغاز شده است .
 
به گفتۀ وى، کار اعمار سرک ٤٠ کيلومترى شهر ترينکوت-دهراوود اکنون جريان دارد .
 
سخنگوى والى همچنان گفت که کار اعمار ٢٥٠ کيلومترسرک در تمامى بخش اين ولايت جريان دارد که با تکميل کارهاى آن مشکل بزرگ مردم اين ولايت رفع خواهد شد .
 
همت مى افزايد که اين پروژه ها ده ها ميليون دالر هزينه برداشته که بخش اعظم آن توسط کشورهاى استراليا و هالند داده شده است .
وى مى گويد که علاوه بر سرک ها شمارى از پل ها طويل بر فراز درياها و سيل بردها نيز اعمار گرديده که از اثر آن  ولسوالى ها با مرکز وصل شده است .
 
موصوف به گونه مثال از  يک پل در شهر ترينکوت ياد آورى کرد که چندى قبل اعمار شد و با اعمار آن ولسوالى ها دهراوود ، چارچينو و سراب با شهر ترينکوت مرکز ولايت وصل گرديد .
 
سخنگوى والى ارزگان همچنان گفت که ١٨ ساختمان رياست هاى دولتى در مرکز و ساير ساختمان ها دواير در يکتعداد ولسوالى ها اعمار گرديده  و کار يکتعداد ديگر هنوز هم جريان دارد .
 
وى افزود که علاوه بر تطبيق ماستر پلان ترينکوت ، ترمينل شفاخانۀ ملکى نيز اعمار گرديده است .
 
از سوى ديگر ، مسوولين اين ولايت مى گويد که ٢٥ ميليون دالر امريکايى از سوى کشور استراليا در بخش باسازى ارزگان مصرف خواهد شد .
 
اميرمحمد اخندزاده والى ارزگان مى گويد که استراليا با وى تعهد سپرده که ٢٥ ميليون دالر در بخش باسازى اين ولايت مصرف خواهد کرد .
 
وى افزود که اين پول تا سه سال آينده در تمام ولسوالى هاى اين ولايت توسط رياست هاى انکشاف دهات و فوايد عامه مصروف خواهد شد .
 
والى گفت ، در پلان دارد ، تا پروژه هاى بيشتر در بخش اعمار سرک هاى اين ولايت تطبيق نمايد، زيراکه برخى بيشتر سرک هاى اين ولايت اعمار نه شده است .
 
امير محمد آخندزاده مى گويد که با اعمارسرک ها از يک سو مشکلات مردم حل مى گردد و از سوى ديگر ، اقتصاد مردم بهبود خواهد يافت .
 
انجنيرعبدالکبير رييس آبيارى ارزگان مى گويد که ٣٥ سربند به هزينۀ ميليون ها دالر در اين ولايت اعمار کرده است .
 
وى مى افزايد که علاوه بر آن صدها کيلومتر سرک ، کار اعمار سه جوى بزرگ نيز تکميل گرديده است .
 
به گفتۀ موصوف ، تلاش دارد که  بند آغا جان که بند بزرگ اين ولايت شمرده ميشود ، همرا با دو بند ديگر اعمار نمايد و سروى اين بندها تکميل گرديده است .
 
حبيب الرحمن سرپرست رياست معارف اين ولايت مى گويد که نبود ساختمان ها يک مشکل بزرگ براى مکاتب اين ولايت ميباشد که اخيراً اين مشکل تا يک اندازه حل گرديده است .
 
امان الله هوتکى رييس شوراى ولايتى ارزگان مى گويد که از کارهاى اخير باسازى در اين ولايت رضايت دارد .
 
وى گفت که علاوه بر مرکز برخى از کارها در ولسوالى ها نيز صورت گرفته و مشکلات مردم با اعمار سرک ها کاهش يافته است .
 
باشندگان ارزگان هر چند ازسهولت هاى ابتدايى زندگى بى بهره اند ؛ اما مى افزايند که اخيراً تطبيق  يکتعداد پروژه هاى باسازى مشکلات آنها را کاهش داده اند.
 
عبدالکبير باشندۀ ولسوالى چنارتو اين ولسوالى مى گويد که سرک آنها اخير قيريزى شده و اکنون به آسانى ميتوانند که به مرکز ولايت رفت و آمد نمايند .
 
وى به پژواک گفت که قبلا هنگام رفتن به شهر با مشکلات زياد مواجه مى شدند و اکثراً مريضان آنها در راه جان مى داده اند .
 
سيدمحمدباشندۀ چارچينو مى گويد که قبلاً آنها مجبور بوده اند که به علت نبود پل بر يک سيل برد در امتداد راه ترينکوت –چارچينو به راه ها دور تر سفر نمايند ؛ اما اين مشکل اخيراً با اعمار يک پل از بين رفت .
 
اما درعين حال يکتعداد باشندگان اين ولايت از کارهاى باسازى شکايت دارند .حاجى امان الله باشندۀ ولسوالى دهراوود مى گويد که کارهاى حکومت  کنونى تا حدى نيست، طوريکه ضرورت آنها بود .
 
موصوف مى گويد که مشکل بزرگ آنها در بخش معارف است و حکومت در اين راستا هيچ توجه نکرده است .
اما اسماعيل باشندۀ ولسوالى چارچينو مى گويد که  باشندگان اين ولسوالى از سهولت هاى ابتدايى زندگى محروم اند. 
 
وى افزود که آنها دربخش معارف ، صحت و آب مشکلات زياد دارند و از حکومت ميخواهند، تا هرچه زودتر به آن رسيدگى نمايد .