اسعدآباد(پژواک، ١٠ سرطان ٩٢):مسوولين و باشندگان ولايت کنر مى گويند که کارهاى زيادى باسازى در يک دهه گذشته در اين ولايت صورت گرفته و از مشکلات زياد نجات يافته اند.
سيد فضل الله وحيدى والى کنر مى گويد که در نه سال سال گذشته در حدود پنج صد ميليون دالر امريکايى با کارهاى باسازى مصرف گرديده است .
 وى مى گويد اين کمک ها تا حد بيشتر از سوى تيم باسازى ولايتى ايالات متحده امريکا( پى ار تى ) اداره انکشافى بين المللى امريکا ( USAID)و يک تعداد کشورها صورت گرفته است .
به گفتۀ وى، در اين ولايت کوهستانى کارهاى اعمار پل و سرک ها انجام شده است .
وحيدى مى افزايد که پى ار تى و USAID در ابتدا با شرکت ها و اداره ولايتى قرار داد هاى مخفى و خود سر داشت که از اثرآن کيفت باسازى خيلى پايين بود؛ اما جلوى اين کار از اثر فشار و تلاش هاى وى گرفته شد و قرار داد  به شکل واضح و به اساس داوطلبى به اجرا گذاشته ميشود .
وى مى گويد که کيفيت باسازى با اين کار بهتر گرديده است .
والى کنر گفت که قرار داد هاى بعضى از سرک ها بين شرکت هاى ساختمانى و تيم باسازى ولايتى صورت گرفته بود که کارهاى آن اکنون نيز درنيمه مانده و شرکت هاى ساختمانى فرار کرده است .
وى مى گويد که قيرريزى سرک مواصلاتى اسمار-غازى آباد و قيريزى سرک مزار دره ولسوالى نورگل شامل اين پروژه ها است که اکنون کارهاى آن نا تکميل مانده است .
به گفتۀ وى، همچنان کارهاى اعمار دو باب مکتب در کنر در نيمه مانده و قرار دارد هاى بالا بردن ظرفيت ستديوم کرکت مندکول اسعدآباد و بند برق اسعدآباد  که هزينه آن نيز منظور شده بود؛ کار آن از سوى شرکت ساختمانى آغاز نشد .
اما وى مى گويد، علاوه بر اين کار قيريزى ٢٧٥کيلومتر سرک در کنر صورت گرفته ، ساختمان هاى تمامى ولسوالى ها و قوماندانى هاى امنيه  به شکل عصرى اعمار شده است .
 وى گفت که  ٩ پل کانگريتى و ١٨ پل کبيلى بر فراز درياى کنر اعمار شده است.
فضل الله وحيدى افزود که ساختمان ها براى ده ها مکاتب و کلينيک ها به شکل اساسى و پخته اعمار شده ، برنامه همبستگى ملى در تمام ولايت کنر تطبيق گرديده ، اکنون نيز جريان دارد و تاکنون کدام مشکل در مقابل آن ايجاد نشده است .
موصوف گفت ، در تمامى کنر تاکنون کدام مشکل وجود ندارد که باعث مسدود شدن کدام پروژه باسازى باشد .
 موصوف مى افزايد که تمامى پروژه با همکارى مردم تطبيق گرديده ؛ اما مکرراً از کمک دهندگان خواسته ، تا ديوار هاى استنادى در هر دو طرف درياى کنر اعمار نمايند ، تا مردم و زمين هاى زراعتى  از آب خيزى ها دريا نجاب يابند ؛ اما اين خواست تاکنون پذيرفته نشده است.
وى مى گويد که همچنان مکرراً خواست نموده ، تا بند برق سره طاق اعمار شود؛ اما کسى به اين خواست وى جواب مثبت نگفته است .
 به گفتۀ والى کنر، هر چند جنگلات کنر از اثر جنگ هاى سه دهه گذشته شديداً متضرر شده ، با معرض نابودى روبرو بود، قطع آن توسط قاچاقبران چوپ آغاز شده بود؛ اما خوشبختانه که در يک دهه گذشته نه تنها که از آن جلوگيرى به عمل آمد ‎، بلکه کارهاى نيز دربخش احيا و رشد آن صورت گرفته است .
مردم عام از کارهاى باسازى در کنر راضى اند و مى گويند که سفر ساعت ها از اثر اعمار سرک ها به دقيقه ها مبدل گرديده است .
 صفى الله باشندۀ اسعدآباد مى گويد که کارهاى بيشتر ساختمانى به ويژه در بخش اعمار سرک ها درکنر صورت گرفته و به گفته اش سفر ساعت به دقيقه ها کاهش يافته است .
وى مى افزايد که مريضان مناطق دور دست اکثراً در هنگام انتقال به شفاخانه ها از اثر خرابى سرک در جريان راه جان مى دادند؛ اما اکنون از اثر اعمار سرک ها به وقت به داکتر ميرسند .
 نعيم الله خان باشندۀ اسعدآباد مى گويد که کارهاى باسازى در کنر صورت گرفته ؛ اما حکومت بايد اکنون به نگهدارى اين کارها توجه نمايد.
عتيق الله باشندۀ ولسوالى شيگل به آژانس خبرى پژواک گفت که کارهاى بيشتر باسازى از سوى پى ار تى صورت گرفته ؛ اما از اثر عدم نظارت دوباره تخريب گرديده است .
وى مى گويد ، اگر پول دربخش باسازى به شکل درست مصرف مى شد، پس اکنون هيچ نوع کاستى ها در اين بخش وجود نمى داشت .
ميا حسن عادل رييس شوراى ولايتى کنر مى گويد، تمامى کارهاى باسازى که در ولايت کنر از سوى پى ار تى صورت گرفته ، خودسر و قرار داد هاى خود با کسانيکه با ترجمانان شناخت داشت ، امضا کرده است .
 به گفتۀ وى، کارهاى بيشتر باسازى در کنر انجام شده ؛ اما بى کيفيت است .
وى مى گويد که تمامى سرک ها خراب گرديده ؛ اما اگر مسوولين دولتى در موقع از فکر سالم کار مى گرفتند و از اين کارها نظارت مى کردند ، پس اين کارها نيز براى مدت طويل ماندگار مى بود .