Demands From President

تالقان (پژواک ٣١سنبله ٩٢) مردم ولایت تخار، از دولت میخواهند که بخاطر تامین امنیت و ایجاد کار برای جوانان که قشر آينده ساز اند، توجه بیشتر کند؛ زیرا مردم از همين دوناحیه، بیشتر رنج میبرند.
عبدالقهار  "حکیمی" ریيس  شورای ولایتی  تخار ميگويد که اگرچه خواسته های مردم زیاد است؛ اما   از همه بیشتر مردم به امینت ضرورت دارند. قسمیکه دیده ميشود در این اواخر، افراد مسلح غیرقانونى و طالبان، بیشترین مشکلات را برای مردم اين ولایت ایجاد نموده اند و مردم از اين ناحيه نگران اند.