"امنيت خوندي کول او فساد له منځه وړل به زما په لومړيتوبونو کې وي"

 
اسعد آباد (پژواک، 5 اسد 92): والی جدید کنر میگوید که تامین امنیت در اولویت های کارى وی قرار دارد و از سوی دیگر، با مخالفین مسلح که توسط برخورد نادرست مسوولین دولتی به کوه ها بالا شده اند، آشتی خواهد کرد.
شجاع الملک جلاله باشندۀ ولسوالی غازی آباد کنر و مشاور اسبق رییس جمهور، هفتۀ گذشته به حیث والی کنر تعیين شد؛ وی در زمان جهاد، عضو جبهۀ نجات ملی به رهبری صبغت الله مجددی بود.
جلاله، در مصاحبه خاص با آژانس خبری پژواک گفت که رییس جمهور، به وی اعتماد کرده است و مردم نیز باوی هستند؛ تلاش میکند که اعتماد رییس جمهور و مردم را نگهدارد.
وی افزود که تامین امنیت، از بین بردن فساد، جلوگیری از قاچاق و انجام دادن کارهای بازسازی، در اولویت های کارى وی قرار دارند.
به گفتۀ موصوف، از همه اولتر در بخش امنیت کار نموده و تلاش خواهد کرد تا آنعده برادران ناراضی را که از اثر برخورد زشت مسوولین دولتی به کوه ها بالا شده اند، با پروسۀ صلح یکجا کند.
جلاله افزود: "من باور دارم که آنها سخن من را قبول کرده و به پروسۀ صلح یکجا خواهند شد، بخاطری که طالبان افغانی و بخصوص طالبان کنری را من به تمام معنی می شناسم و آنها هم مرا می شناسند."
وی در مورد ناامنی ولسوالی چپه دره گفت که این ولسوالی، در محاصره مخالفین مسلح دولت قرار دارد و به بسیار زودی با متنفذین قومی، علما و جوانان این ولسوالی از نزیدک دیدار خواهد کرد.
جلاله افزود: "من به یقین گفته میتوانم که مشکل ولسوالی چپه دره حل خواهد شد."
والی کنر همچنین گفت که اولویت دوم وی، مبارزه جدی علیه فساداست؛ اما در این ولایت فساد به اندازۀ دیگر ولایات وجود ندارد.
شجاع الملک جلاله افزود که تمامی مسولین ادارات و ولسوالان ولایت کنر را خواسته و برای شان گفته که هرکس بعد از این فساد کند و یا بودجه امور تنظیم ادارات را بیجا مصرف نمايد، از وظیفه برکنار و به چنگ قانون سپرده خواهد شد.
موصوف علاوه کرد که در حال حاضر، قاچاق چوب چارتراش در کنر ادامه دارد و جنگلات نیز به پیمانۀ بزرگ قطع شده است.
به گفتۀ وی، در این کار بسیارى مردم دست دارند؛ اما وى نام کسی را آشکار نکرد.
جلاله گفت که تنها از قاچاق چارتراش جلوگیری نمیکند، بلکه بخاطر احیاى دوبارۀ جنگلات، در بخش زراعت قوریه جات را نیز خواهد ساخت، که بخاطر نسل های آینده جنگلات دوباره سبز شوند.
موصوف افزود: "در روز اول ولایت من؛ شماری از قاچاقبران، سه موتر چارتراش را در ولسوالی نرنگ این ولایت بار کرده و میخواستند که آنرا قاچاق کنند؛ اما من خبر شدم و هشداردادم که قبل از موترهای چارتراش، کوچ شما را بار میکنم و جلو شانرا گرفتم."
جلاله در مورد بازسازی گفت که با شماری از وزرا دیدار کرده و آنها تعهد کرده اند که در بخش آماده نمودن آب صحی، ساخت برق اسعدآباد، معلوم کردن سرنوشت بند برق مناگی، و رساندن برق نغلو به کنر کمک خواهند کرد.
موصوف همچنین گفت: زمین هايی که در این ولایت غصب شده اند، آنها را از غاصبین دوباره به دولت مسترد خواهد کرد، و در این بخش به بسیار زودی معلوماتى را از مقامات محلی جمع خواهدنمود.
 وی افزود: ميدانم که در برابر این کار برایم مشکلات پیدا میشود؛ اما من مقابله کرده و از موقف خود منصرف نخواهم شد."