سادات: حزب جنبش جزء جبهه ملی نيست

 
مزارشريف: (پژواک، اول حوت۹۱): رييس حزب جنبش ملی اسلامی می گويد که وی عضو جبهۀ ملی نيست و نه هم حزب وی، جزء جبهه است.
به تاريخ ۲۶ دلو سال روان، ۹ عضو جنبش حزب ملی اسلامی افغانستان، طی نشستى در شبرغان که با شرکت جنرال عبدالرشيد دوستم عضو مهم اين حزب برگزار شده بود، از وظايف حزبی اش برکناراعلام شد.
سيد نورالله سادات رييس حزب جنبش نيز شامل اين افراد برکنار شده بود.
اما سيد نورالله سادات، طی يک مصاحبۀ اختصاصی با پژواک در مزار شريف، خود را رهبر جنبش ملی و اسلامی معرفی کرد و گفت: "حزب جنبش ملی اسلامی جزء جبهۀ ملی نيست، جنرال صاحب دوستم به حيث عضو اين حزب نه، بلکه به حيث يک شخص، عضو جبهۀ ملی شده ميتواند؛ من منحيث رييس جنبش، کدام ارتباط با جبه] ملی ندارم."
به گفتۀ وی، چيزی که توسط آنها در وضعيت جاری برای افغانستان و حزب جنبش خواسته ميشود، آن را در چوکات جبهۀ ملی نمی بيند.
سادات گفت: "اگرجبهه به اين فکر باشد که از ميان خود يک کانديد داشته باشد و از آن توقع دارد که رييس جمهور آيندۀ افغانستان خواهد شد، من باور ندارم. من دارای فکر مستقل هستم، در مورد کانديدی فکر می کنم که برای وحدت ملی در افغانستان کار کرده بتواند و منافع ملی کشور را تامين نمايد."
موصوف افزود که شايد آزادی فکر وی، يکی از عوامل اختلاف اخير بين وی و جنرال دوستم باشد و اين، چيزی است که با جبهۀ ملی هماهنگی ندارد.
به گفتۀ وی، هر حزب مکلف است تا در پرتو قوانين افغانستان اساسنامه داشته باشد و در پرتو اين اساسنامه، فعاليت های سياسى خود را انجام دهد و جنبش همين طور کرده است.
سادات گفت که نشست اخير شبرغان در مورد اين حزب، عمل خلاف اساسنامۀ اين حزب بود.
نورالله سادات، نشست شبرغان را با الفاظ شديد تقبيح کرد و آن را عملى خلاف قوانين افغانستان و اساسنامۀ اين حزب خواند.
موصوف افزود که جنرال دوستم، دارای افراد غيرمسوول در منطقه است، که مردم از ان ترس دارند؛ پس بااستفاده از نفوذ خود، تا حد تجزيه در حزب جنبش، مداخلات غيرقانونی را می نمايد.
وی درمورد اظهارات اخير فيض الله ذکی سخنگوی جبهۀ ملی که در مورد وی ابراز کرده بود، افزود: درست که از سی سال بدينسو با جنرال دوستم شناخت دارد؛ اما اشتباهاتی که در او وجود دارد، از آن انکار کرده نمی تواند.
به گفتۀ وی، برای افشای اين معلومات مجبور است که قبل از نشر آن، با اعضا و هواداران خويش مشوره نمايد؛ اما تا هنوز وقت توضحيات نرسيده است.
سادات گفت که حزب جبش، از ۲۱ سال بدينسو در افغانستان فعاليت سیاسی دارد و از ۲۰ سال بدينسو، وی عضو اين حزب است، که بعد از اجراى وظايف مختلف دولتی، از سه سال بدينسو رياست اين حزب را به عهده دارد.
از سوی ديگر فيض الله ذکی معاون و سخنگوی حزب جنبش، اظهارات سادات را رد کرد و به آژانس خبری پژواک گفت که گفته های وی، غيرموجه و پر از عقده ها است.
وی افزود که سيد نورالله سادات، از جوزاى سال ۱۳۸۷تا ماه جوزاى سال ۱۳۹۱، برای چهار سال (دو سال انتخابی و دو سال به طور خودسر و غيرانتخابی) رياست کرده است.
به گفتۀ وی، روی ماده دهم اساسنامۀ اين حزب، هيچ کس نمی تواند برای رياست شورای مرکزی، به شکل متواتر از دو بار (دورۀ دو ساله) خود را اضافه کانديد نمايد؛ مگر اينکه بعد از دورۀ دوم وقفۀ دوساله را سپری نمايد.
 ذکی گفت که به همين اساس، بعد از ماه سرطان سال ۱۳۹۱ رياست سادات، حتی يک روزهم مشروعيت ندارد و مطابق اساسنامه، بايد برای دو سال منتظر باشد.