Hilal averse to preconditions for peace parleys

کابل (پژواک،٤ قوس ٩٢): قطب الدين هلال کانديد رياست جمهورى مى گويد که صلح افغانستان، از اولويت هاى کارى وى خواهد بود و براى آغاز گفتگوى صلح با مخالفين (طالبان و حزب اسلامى)، هیچ شرطی نمى گذارد.

وى مى گويد که حتى گام کوچکى نيز جهت تامين صلح در افغانستان برداشته نشده و در صورت موفقيت، ميخواهد که نخست حرف هاى مخالفين مسلح را بشنود و بعد در مورد خواست هاى شان با آنها بحث نمايد.

هلال درمصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که براى تامين صلح، به هرمنطقۀ دلخواه مخالفين ميرود و"براى جلوگيرى صلح، بهانه هاى کوچک ايجاد نمى کند."

موصوف افزود که دفتر طالبان در قطر، يک آغاز خوب براى مذاکرات صلح بود؛ اما اين روند به اساس بهانه هاى کوچک متوقف شد.

هلال گفت: "نصب کردن لوحۀ امارت اسلامى توسط طالبان ضرور نبود؛ مذاکرات ضرور بود. در آنجاگشايش دفتر تحريک اسلامى طالبان کافى بود؛ اما زمانيکه لوحه درآنجا نصب شد، براى حکومت نيز لازم نبود که گپ را تا اين حد کلان کند که در اثر آن، مذاکرات قطع شود؛ ضرور بود که مذاکرات ادامه يابد."

موصوف گفت که وى طورى نمى کند که گپ کوچک را در برابر صلح، کلان کند.

هلال در مورد اينکه طالبان، همواره حکومت افغانستان را دست نشانده خطاب کرده و گفته اند که آنها  حاضر نيستند که با دولت افغان بدون امريکا صحبت نمايند؛ اگر موقف طالبان بازهم همين باشد، چه خواهد کرد؟ گفت: "طالبان در قطر حاضر بودند، هرچند دراينجا خارجى ها وجود دارند؛ اما براى حکومت افغانستان بهانه شد که چرا نشان امارت اسلامى بر ديوار شما نصب شد؟ من ميگويم که ما بايد اين را فراموش ميکرديم و آغاز مذاکرات را ترجيح ميداديم، يک فرصت خوب براى مذاکرده با طالبان مساعد شده بود؛ اما هر کس که آن را از دست داد، کار خوب نکرد."

دفتر مذاکرات صلح طالبان، به تاريخ ( ٢٧ جوزا) درکشور قطرگشايش يافت؛ اما اينکه نام دفتر سياسى امارت اسلامى طالبان، بالاى لوحۀ آن تحرير شده بود، مورد مخالفت حکومت افغانستان قرار گرفت و بعداً توسط طالبان مسدود شد.

دولت افغانستان و طالبان، همواره شرايطى را براى مذاکرات صلح با يکديگر پيشنهاد کرده اند.

طالبان مى گويند که در حضور نيروهاى خارجى، با حکومت افغانستان مذاکره نمى کنند؛ از سوى ديگر حکومت افغانستان از طالبان ميخواهد تا قانون اساسى را بپذيرند، جنگ را محکوم و همچنان روابط خود را با شبکۀ القاعده قطع نمايند.

هلال گفت که براى آغاز مذاکرات صلح، لازم است که هردو جانب، از شروط خود صرفنظر نمايند.

به گفتۀ وى، افغانستان فعلاً به حضور و کمک نيروهاى خارجى نياز دارد؛ اما بخاطر تامين امنيت در افغانستان، روى تفاهم بين الافغانى تاکيد دارد و ميخواهد که جهانيان نيز از اين پروسه حمايت کنند.

وى گفت: زمانى نياز به نيروهاى خارجى منتفى ميشود که صلح در افغانستان تامين شود.

اما هلال افزود که طالبان و امريکا، به ارادۀ دولت افغانستان در راستاى تامين تحکيم صلح، شک دارند. چندى قبل، اعضاى شوراى عالى صلح و سفير امريکا در کابل گفتند که "جهت صلح و ثبات، تاکنون يک گام کوچک هم برداشته نشده است."

وى علاوه کرد که در صورت موفقيت، نه تنها از جانب وى تلاش هاى واقعى براى صلح صورت خواهد گرفت، بلکه امريکا و طالبان را نيز وادار خواهد کرد.

هلال گفت: "تنها بلند کردن صداى اينکه طالبان و حزب اسلامى، بايد بيايند و اسلحۀ خود را به زمين بگذارند، قانون اساسى را بپذيرند و دراينجا زندگى نمايند؛ به فکرمن راه حل نيست، بلکه حرف جانب مخالف بايد شنيده شود که شما چه ميخواهيد؟ چرا نمى آييد؟ انگيزه چيست؟ در اينجا فساد وجود دارد، دراينجا افرادى که حاضراند، راضى نيستند؛ پس آنها چطور بيايند؟"

وى افزود: قبل از اينکه مخالفين را به مذاکره دعوت نمايد، تغييراتى در حکومت خواهد آورد و افراد متعهد و داراى ارادۀ محکم را به کار توظيف خواهد کرد.

وى علاوه کرد که رييس جمهور افغانستان؛ بايد ارادۀ محکم، گروه کارى مخلص و مديريت خوب داشته باشد.

سند امنيتى:Hilal averse to preconditions for peace parleys

هلال، در پاسخ سوالى به ارتباط سند امنيتى گفت که اگر اين سند، توسط لويه جرگه مشورتى تاييد گردد  و با آن موافقت شود؛ اين فيصله، براى وى نيز قابل احترام خواهد بود.

وى افزود که فيصله هاى اين جرگه، به خير ملت است و فيصلۀ اکثريت، بايد به اساس اصول اسلامى و قانون اساسى پذيرفته شود؛ زيرا به گفتۀ وى: "٢٥٠٠ تن، براى يک کار نامشروع جمع نميشوند."

تجهیز نيروهاى امنيتى:

هلال گفت که مساعدت خارجى ها در ده سال گذشته جهت تجهيز اردوى ملى افغانستان، قناعت بخش نبود و وى از خارجى ها خواهد خواست تا به جاى سربازان خود در جنگ، نيروهاى افغان را با سلاح هاى خوب تجهيز نمايند.

موصوف علاوه کرد که از جامعه بين المللى خواهد خواست تا تعهدات کنفرانس هاى شيکاگو و توکيو با افغانستان را عملى نمايند.

وى افزود که اگر درانتخابات پيروز شود، حکومت وى تعهد محو فساد ادارى در برابر کمک هاى جامعۀ جهانى را اجرا خواهد کرد: "به جهانيان نشان ميدهم که فساد در افغانستان وجود ندارد و کمک هاى آنان بيجا نميرود."

مبارزه با فساد ادارى:

  هلال تاکيد کرد که براى محو فساد؛ از همه اولتر ارادۀ قوى لازم است و اگر رييس جمهور شود، مامورين فاسد را از وظايف دولتى، برطرف و با آنها تصفيه حساب خواهد کرد.

هلال افزد: "بايد پيش محاکم ايستاده و حساب بدهند، تا ملت مطمئن گردد که دراينجا "پرسان" است و افرادى بايد توظيف گردد که مفسد نباشند."

وى افزود: "تمامى معامله هاى تجارتى، بايد از طريق بانک صورت گيرد، بانک ها بايد عارى از فساد باشند؛ در آن صورت فساد مشکل خواهد بود... کسى که با پول معامله مى کند، بايد از طريق بانک بيايد؛ تا معلوم شود که اين پول، از کجا آمده و مرجع آن مشخص باشد."

هلال علاوه کرد که گمرکات، يگانه منبع مهم مالى و عايداتى افغانستان است که بايد مورد توجه خاص دولت قرار گيرد: "گمرک، يگانه عايد طالبان در پنج سال بود که براى تمامى نظام کفايت ميکرد."

وی همچنان گفت که در معاشات کارمندان دولتی، یک تناسب نسبی به اساس مهارت های فنی به وجود خواهد آورد که این نیز یکى از علت هاى فساد اداری شمرده میشود.

وى همچنان افزود که شفايت را در روند مقررى ها به وجود خواهد آورد و واسطه بازى هارا از بين خواهد برد.

انکشاف اقتصادى:

هلال گفت که براى انکشاف اقتصادى، پلان هاى زيادي دارد؛ اما يک کميتۀ اقتصادى ايجاد مى کند و فيصله هاى وى،  با درنظرداشت مشوره هاى آنان صورت ميگيرد.

وى افزود که انکشاف سيستم زراعتى مهم است و تلاش خواهد کرد که براى محصولات ميوه هاى تازه  که توليدات مهم افغانستان شمرده ميشود، بازاريابى نمايد و سردخانه هايى براى نگهدارى آنها ايجاد خواهد کرد.

هلال علاوه کرد که براى توليد انرژى و سيستم آبيارى، به اعمار بندها توجه خواهد نمود.

هلال همچنان کاهش مصارف را يکى از راه هاى ديگر پيشرفت اقتصادى دانسته گفت که واردات مواد بسيار فيشنى چون موترهاى لوکس را که افغانستان به آن نياز ندارد؛ بند خواهد کرد. همچنان اندازۀ مشخصى براى مراسم عروسى ها و ساير بخش هاى زندگى تعيين خواهد نمود.

به گفتۀ هلال، ذخاير طبيعى يکى از منابع ديگر رشد اقتصادى افغانستان است و اگر موفق شود، معادن افغانستان را به طور شفاف استخراج خواهد کرد.

وى افزود که از ايجاد فابريکه هاى توليدى حمايت خواهد کرد و در پهلوى منافع ملى، زمينۀ کار را براى مردم نيز مساعد خواهد نمود.

هلال همچنان با درنظرداشت موقعيت افغانستان گفت که اين کشور، از طريق ترانزيت نيز ميتواند   معامله هاى تجارتى بين کشورهاى آسياسى ميانه و جنوبى داشته باشد و راه آسان فراهم سازى براى منافع را به دست آورد.

موصوف علاوه کرد که فراهم سازى سهولت هاى ترانزيت، از يکطرف رشد اقتصادى را براى افغان ها زمينه سازى مى کند و از سوى ديگر باعث پيوند بين منافع همسايه ها و افغانها ميشود که اين کار، در بخش تامين صلح نيز موثر خواهد بود.

وى افزود که درپهلوى سکتور دولتى، از سکتورخصوصىى نيز حمايت مى کند؛ سهولت هايى را براى سکتور خصوصى ايجاد خواهد کرد و در صورت نياز، سبسايدى(کمک مالى) نيز ميدهد.

هلال گفت که کمبود مصارف دولتى، افزايش سطح صادرات، جلوگيرى از کشت و قاچاق موادمخدر، رشد کشت زعفران و  سويا، در ساير بخش هاى زندگى نيز ميتواند نقش منابع مالى را براى انکشاف برنامه هاى انکشافى داشته باشد.

وى افزود که زعفران را منحيث کشت بديل کوکنار درافغانستان مروج و در بخش صادرات و ايجاد بازاريابى خارجى نيز تلاش خواهد کرد.

به گفتۀ موصوف؛ سرمايه گذاران خارجى و داخلى را براى سرمايه گذارى در افغانستان تشويق خواهد کرد. اگر وضعيت امنيتى قابل اعتماد شود، سرمايه گذاران بيشترى آماده اند که در افغانستان سرمايه گذارى نمايند.

وى علاوه کرد که به سرمايه گذاران، اطمينان مالى و جانى ميدهد و اين چيزى است که سرمايه گذاران را به کار شان تشويق مى کند.

وى افزود: "عامل بزرگ درين راستا فساد است؛ سرمايه گذارانى که اينجا مى آيند، بايد موانع زيادى را پشت سربگذرانند، در موارد زيادى بايد مخفيانه به خانه هاى مقامات بيشتر بروند، بنشينند و معامله نمايند که در نتيجه، معاملۀ شان تا حدى سنگين ميشود و هيچ مفاد ندارد. عامل دوم آن اينکه بالاى امنيت و صلح متيقن نيستند؛ ما ميبنيم که اعضاى خانواده هاى شان اختطاف ميشوند... اين کار باعث شده که آنها به سرمايه گذارى علاقمندى نشان ندهند."

هلال همچنان تاکيد کرد که در بخش اقتصادى، از تجارب کشورهايى همچون ماليزيا و ترکيه استفاده مى کند.

کاريابى:

هلال گفت که بخش کارHilal averse to preconditions for peace parleysيابى بسيار مهم است. عمده ترين علت پناهندگى و يا رو آوردن به زندگى در کشورهاى خارجى، نبود زمينه هاى کارى در کشور است.

وى افزود که فعال نمودن فابريکه هاى صنعتى، رشد استخراج معادن و فراهم سازى خدمات ترانزيتى از طريق افغانستان به کشورهاى ديگر نيز براى ايجاد زمينه هاى کارى به افغانها مهم است.

وى يادآور شد که روند تعليم و تربيۀ افغانستان، در جريان چند سال گذشته، پيشرفت قابل ملاحظه اى کرده؛ اما کميت شاگردان مناسب بوده، ولى کيفيت درس خوب نيست.

هلال گفت که افراد مسلکى را به اساس کريکولم هاى درسى(نصاب ها) در مکاتب و موسسات تحصيلات عالى، تعيين خواهد کرد.

وى همچنان علاوه کرد که از فعاليت نهادهاى غيرمعيارى تحصيلى جلوگيرى مى کند، معاشات استادان را بلند ميبرد؛ تا نياز به کار ديگر در پهلوى  تدريس پوهنتون و يا مکتب نداشته باشند.

قطب الدين هلال کانديد رياست جمهورى گفت که يک سال قبل فيصله کرده بود تا خود را به انتخابات رياست جمهورى آينده کانديد نمايد، که در اين فيصله، حمايت اعضاى حزب اسلامى را نيز با خود دارد.

هلال، يکى از اشخاص کليدى حزب اسلامى به رهبرى گلبدين حکمتيار خوانده ميشود؛ حزبى که بعد از طالبان، گروه عمدۀ مخالف دولت افغانستان شمرده ميشود.

هلال افزود که هرچند عضو حزب اسلامى ميباشد؛ اما از کانديدان مستقل رياست جمهورى است.

وى علاوه کرد که انتخابات، يگانه راه تغيير مثبت براى پايان تمامى دشوارى هاى موجود درکشور ميباشد؛ از همين رو خود را کانديد کرد: "انتخابات يک راه آسان، بهترين و قانونى تغيير ميباشد، که در دين مبارک اسلام نيز کدام مانعى ندارد."

سياست خارجى:

هلال گفت که سياست خارجى وى، بر روحيۀ احترام متقابل استوار است. افغانستان نسبت به کشورهاى ديگر، به روابط خوب با کشورهاى همسايه بخاطرى نياز دارد که با آنها دادوستد داشته و از لحاظ ترانزيت نيز به آنها محتاج است.

 هلال در مورد اينکه بين ايران و امريکا و همچنان هند و پاکستان (دو کشور همسايۀ ما) و دو کشور ديگر(هند و امريکا) که همکاران استراتيژيک افغانستان اند، چطور موازنه را نگهدارى مى کند؟ گفت: براى ما، همسايه هاى افغانستان اهميت بيشتر دارد؛ زيراکه تعلقات خوب با همسايه، نه تنها باعث صلح و رفاه زندگى مردم ميگردد، بلکه سهولت هاى بيشترى در بخش امور تجارى نيز فراهم ميشود."

در پايان مصاحبه؛ از هلال پرسيديم که افغانستان، به چگونه يک رييس جمهور نياز دارد؟ وى گفت: "به نظرمن، رييس جمهور، مظهر عالى اقتدار يک مملکت است؛ وى بايد با شخصيت باشد و يک تيم کارى با مديريت قوى داشته باشد؛ براى تامين صلح ارادۀ قوى و برنامه هاى عملى داشته باشد، گام هاى عملى در جهت جلوگيرى از فساد بردارد؛ سوم اينکه براى پيشرفت اقتصادى کار نمايد، و همچنان روابط خوب بين المللى به اساس احترام متقابل داشته باشد؛ در بخش تعليم و تربيه گام هاى مثبت بردارد.  اگر من به حيث رييس جمهور همچو اداره و مديريتى داشته باشم، انشاءالله که ميتوانم به بحران کنونى کشور نقطۀ پايان بگذارم."

هلال، درمورد چگونگی حکومت کنونی به عنوان سوال آخر، گفت که رییس جمهور کرزی، تاحد توان برای حکومتداری خوب تلاش کرده است؛ اما مشکلات جارى کشور، از فيصله هاى کنفرانس بُن در مورد افغانستان سرچشمه گرفته است که به باور وى؛ "حکومت یک جانبه" در افغانستان ايجاد کرد.