فراه(پژواک، اول دلو ٩٢): رياست معادن ولايت فراه مى گويد که معادن زياد در اين ولايت وجود دارد که تعداد زیاد آن  نزد آنها ثبت گرديده ؛ اما تا کنون استخراج نشده است.
انجنير جمعه خان جويان، رييس معادن ولايت فراه  به آژانس خبرى پژواک گفت که  درسال ٢٠٠٧ يک سروى مشترک که توسط ادارۀ انکشافى ايالات متحدۀ امريکا USAID و ادارۀ خلايى امريکا(ناسا) صورت گرفته، نشان می دهد که تعداد زياد از معادن در اين ولايت وجود دارد.
 وى مى افزايد که معادن مس، آهن، سرب،  نمک، قلعى، سيماب، نقره ، مولبديم، تورمالين، استانيم، يورانيم، گرانيت، تيل گچ، سمنت، زغال سنگ، کرومايت، خاک کاشى  ( فلدسپار) و سليکان  وجود دارد.
 ١-مس:
معادن بزرگ مس در مناطق مختلف ولايت فراه مانند مارکو، چاى عروس، صدف غورى، کوه ميرزاعرب ، سرکورو و گلوغى وجود دارد؛ اما اينکه معادن مناطق مذکور به کدام سطح ميباشد و يا هم از بابت اکتشاف و استخراج در کدام حالت قرار دارد، ادارۀ معادن اين ولايت که کار خود را به تازگى آغاز کرده، معلومات ندارد.
 ٢-آهن :
معدن آهن در منطقۀ کاريزک ولايت فراه وجود دارد. همچنان معدن آهن در کوه آتشخانه در جنوب ولسوالى پشت کوه در فاصله ٨٧ ميل موجود است. معدن اين کوه که درسال ١٣٧٥ خورشيدى توسط انجنيران ايرانى تشخيص شده، مشخص شده که آهن به سطح وسيع در آن وجود دارد؛ اما اندازۀ و يا فيصدى آن تاکنون معلوم نشده است.
 در مناطق دوربس و رود دزد ولسوالى گلستان اين ولايت نيز معادن بزرگ آهن و ساير معادن وجود دارد.
همچنان عبدالحميد حميد، معاون شوراى ولايتى فراه به پژواک گفت که معادن آهن در ولسوالى پرچمن اين ولايت وجود دارد.
 ٣-سرب( PB):
معادن سرب در منطقۀ ساه کوتۀ ولسوالى اناردره و منطقۀ صاحب ولسوالى بالابلوک وجود دارد ؛ اما ادارۀ معادن اين ولايت معلومات بيشتر در اين مورد ندارد. همچنان موجودیت  سرب در بعضى از ولسوالى هاى بالابلوک پیش بینی  شده است؛ا ما به شکل دقيق تا هنوز مشخص نشده است.
 نقره(AG):
نقره در منطقۀ سياه کوتۀ ولسوالى انار دره موقعيت دارد؛ اما ادارۀ معادن اين ولايت ، در این مورد معلومات بيشتری ندارد.
 ٤-نمک:
ذخاير بزرگ نمک در منطقه  دغال ولسوالى جوين در ولايت فراه موقعيت دارد. شکل نمک رسوبى است که همه ساله همرا با آب مى آيد و در اين منطقۀ ذخيره ميشود.
رييس معادن ولايت فراه مى گويد که نمک مذکور از ده ها سال بدينسو توسط مردم منطقه به شکل غيرقانونى و غير مسلکى قاچاق ميشود.
 همچنان معادن  بزرگ و با اهميت نمک  در منطقۀ داغ  تندى ولسوالى پشت کوه ولایت فراه  وجود دارد. نمک معادن مذکور در حدود ٤٠ سال قبل استخراج و به فروش می رسید ؛ اما اين کار بعد از آن متوقف شد که نمک هاى ايرانى و پاکستان به بازار هاى کشور آمد. 
هر چند ادارۀ معادن ولايت فراه از  معادن زياد نمک در اين ولايت ياد آورى مى کند؛ اما هنوز هم به شکل دقيق معلوم نيست  که اين ولايت در مجموع به کدام سطح نمک دارد و يا هم ارزش آن تا کدام حد می باشد.
سایر معادن ولايت فراه :
 همچنان معادن زيادی  در ولايت فراه وجود دارند که معلومات کامل در مورد اکتشاف، استخراج، قرار داد و ذخاير آن به دست نیامده ولی تنها موقعيت معادن  مذکور را می توانیم ياد آورى کنیم:
معادن مولبديم(W)و استانيم(SN)در مناطق بصير و کلکر ولسوالى انار دره و همچنان در ولسوالى بالا بلوک وجود دارد.
 معادن سيماب (HG) در منطقۀ زرمردان ولسوالى بالابلوک ومنطقۀ چشنک ولسوالى گلستان وجود دارد و همچنان معادن سيماب در مناطق دوبا و مشکان ولسوالى پرچمن وجود دارد؛ اما به شکل دقيق معلوم نيست.
معادن زنک( قلعى) و تورمالين در منطقۀ سياه کوته ولسوالی انادره وجود دارد. تورمالين يک نوع موادی است که در وسايل برقى يا الکترونيکى به کار برده ميشود، قيمت آن بلند و در اماکن بسيار کم دريافت ميشود، ولی در ولايت فراه زياد است.
 يورانيم:  به اساس معلومات ادارۀ معادن ولايت فراه  معدن یورانیم در منطقۀ بين ولسوالى هاى بالابلوک و پرچمن نیز وجود دارد.
گچ : معدن گچ در جنوب قريۀ کهدانک مربوط مرکز فراه وجود دارد؛ اما معلومات دقيق در مورد ذخيره و ارزش آن وجود ندارد.
نظريات اهالى منطقۀ:
 عده  ای از مردم محلی مى گويند که  تعداد معادن ديگر نيز وجود دارند که مسوولين از آن بی خبر اند.
عبدالرشيد لک زهى، يکى از متنفذين قومى و باشندۀ ولسوالى جوين فراه به آژانس خبرى پژواک گفت که معدن بزرگ گرانيت در فاصله ٨٧ ميل جنوب غرب منطقه مربوطات ولسوالى پشت کوه در طرف غرب کوه آتشخانه وجود دارد.
 موصوف افزود که سنگ هاى گرانيت در سال ١٣٧٥ خورشيدى، توسط انجنيران ايرانى در اين کوه تثبيت گرديده است.
منبع گفت، سروى که در زمان حکومت سردار داوودخان صورت گرفته، نشان ميدهد که يک چاه تيل در جنوب شرق منطقۀ آتشفشان بين ولسوالى هاى پشت کوه و جوين وجود دارد.
 عبدالشکور، باشنده  منطقۀ برنگکى اخترخان ولسوالى پشت رود مى گويد: مواد ضد زنگ، در نزديکى قريۀ آنها  در کوه مشهور بچه باران( بيبچه باران) وجود دارند که سابق کوچى ها و افراد مالدار دربخش رنگ کردن گوسفندهاى خود از آن استفاده مي کردند.
 
عبدالحميدحميد، معاون شوراى ولايتى فراه و باشندۀ ولسوالى پرچمن به آژانس پژواک گفت که ولسوالى پرچمن يک منطقۀ کوهستانى است  به همین دلیل معادن زياد در مناطق مختلف اين ولسوالى وجود دارد.
 به اساس معلومات وى، معادن سمنت، آهن، يورانيم، زغال سنگ، کرومایت و سليکان در اين ولايت وجود دارد.
 عبدالجليل جوينده، نویسنده جوان  و باشنده قريۀ  "اور " ولسوالى پشت کوه به آژانس خبری پژواک گفت که چهار معدن نمک در ولسوالى پشت کوه وجود دارد از جمله يکى از آن در منطقۀ رباط سنگى، دوم آن در چهار اطراف هاروت دپلى، سوم آن به نام توندى و چهارم به نام چاه گنده ياد ميشود. از جمله  توندى بزرگتر و چاه گنده معدن کوچتر نمک ميباشد.
 به گفتۀ جوينده اين چهار معدن نمک در حدود ١٠٠ تا ١٥٠ جريب زمين را احتوا کرده است.
هرچند نمک استخراجى اين معادن اکنون در شهرفراه و بعضى جا هاى ديگر ديده ميشود که مردم براى مواشى خود از آن کار می گيريند ؛ اما اينکه تصفيه نشده، اين کار باعث شده تا از این نمک در عذا استعمال استفاده صورت نگیرد.