اشرف غنی فرزند شاه جان احمدزی در ۲۹ ماه ثور ، سال ١٣٢٨ ه ش  در کابل تولد شده است .

دوره ابتدایه را درلیسه عالی استقلال ، متوسطه را درلیسه عالی حبیبیه ودردوران مکتب پروگرام یک ساله در ایا

لات متحده امریکا (AFS ) نيزفرا گرفته است .

موصوف دورۀ لیسانس را براى مدت شش ماه درپوهنتون کابل و بعدا دوره مکمل لیسانس را در پوهنتون امریکایی بیروت در رشته علوم سیاسى پشت سرگذشتانده است.
 

اشرف غنى  ا سناد ماستری در رشته علوم سیاسی از پوهنتون امریکایی بیروت ، در رشته راوبط بین المللی و انسان شناسی از پوهنتون کولمبیا امریکا  و در رشته روابط بین المللی از پوهنتون کولمبیا امریکا بدست آورده  است .

وى همچنان در رشته انسان شناسی (انترپولوجی ) ازپوهنتون کولمبیا امریکا سند دوکتورا دارد .

نامبرده همچنان دوکتورای افتخاری از پوهنتون سکرانتن ایالات متحده امریکا درسال 2007 ،  ازپوهنتون گیلف کانادا در سال 2008 م کمايى کرده است .

تعلیمات اسلامی : قابل تذکر است که دوکتور اشرف غنی از طفولیت تا امروز در کسب تعلیمات اسلامی سعی و ک

وشش ورزیده است که از ان جمله حصول معلومات در باره سیرت نبوی در مدارس کراچی ولاهور از سال 1985الی 1986 قابل یادوریست وبه گفتی وی این تعلیمات برایش ارزش ویژه داشت.

همچنان از طرف پوهنتون تفت امریکای برای اشرف غنی یک جایزه ممتازجهانی تحت عنوان وطندار جهانی اهدا گردیده .

وظایف :

به صفت استاد در رتبه پوهیالی و پوهنیار در پوهنځی ادبیات دیپارتمنت علوم بشری ان زمان پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است .

به صفت پروفیسور مهمان در پوهنتون آروس دنمارک در سال 1977 م برای مدت کم .

تدریس در پوهنتون معروف بکلی ایالات متحده امریکا برای یک سال .

تدریس در پوهنتون مشهور جانز هوپکنز امریکا به مدت 8 سال .

اشرف غنی در بخش ساختن پالیسی و ستراتیژی بانک جهانی در یک سمت مهم برای مدت 10 سال ایفای وظیفه نموده است که در پنج سال اول برای کشورهای اسیای جنوبی وشرقی کارمیکرد و در پنج سال اخر درساختار مسایل گوناگون اقتصادی جهان دخیل بوده که از ان جمله ریفورم اقتصادی روسیه شامل آن ميباشد .

اشرف غنی مقالات زیادی را در زبان انگلیسی در باره افغانستان نوشته که دررسانه های معتبر ان وقت به نشر رسیده است.

در زمره تحقیقات دوکتور اشرف غنی یکی از کارهای بزرگ و مهم این است که درباره تاریخ چهارصد ساله افغانستان تحقیق نموده است و اکثر موارد قرن پانزدهم میلادی گرفته تا قرن نوزدهم میلادی را تحت پوشش تحقیق قرار گرفته است که این تحقیق مدت ده سال را دربر گرفته است .

درین اواخر یک کتاب دوکتور اشرف غنی تحت عنوان (دول ناکام وستراتیژی موفقیت انها ) از طرف پوهنتون اکسفورد انگلستان در اروپا و امریکا به نشر رسیده است که رسانهای جهانی بالای شان تبصرهای گرمی داشتن.

دوکتور اشرف غنی بعد از یازده سپتمبر سال 2001 که بیم یک فاجعه بزرگ دیگر در افغانستان میرفت ، از بانک جهانی رخصتیهای بدون معاش گرفت و در یک تعداد مطبوعات ازاد جهانی مقالات خود رابه نشر رساند و مصاحبه ها را انجام داد .دراین زمان جهانیان تشویشها و نگرانیهای زیادی در باره افغانستان داشت.

سرمنشی ملل متحد ان وقت اقای کوفی عنان از دوکتور غنی خواست تا در باره پیدا کردن حل بحران افغانستان همراه با مسول بلند پایه ملل متحد و نماینده با صلاحیت این سازمان برای افغانستان لخضدر ابراهیمی به صفت مشاور همکاری نماید .

داکتر غنی پیشنهاد اقای عنان را پذیرفت ودر نتیجه سعی و تلاشهای پی یکی دیگر توانست تا در ترتیب نمودن موافقه بن سهیم شود و جهانیان را به این وادار سازد که افغانها می تواند مشکلات و مسایل خود را در چوکات لوی جرگه عنعنوی حل وفصل نماید و قدرت را از یک گروه منطقوی (سمتی) که نه میتواند از تمام کشور نماینده گی کند از طریق همین جرگه به ملت منتقل سازد و در نتیجه همین فهماندن مراحل تعیين شد و بعدا اداره موقت به میان امد .

اقای اشرف غنی یک ماه بعد از ختم دوره موقت به ده ولایت افغانستان عزیز سفرهای کاری انجام داد.

و حالات جاری را تحت بررسی قرار داد که بعدا به پیشنهاد اداری موقت از سمت های خود در بانک جهانی و ملل متحد استعفی داد وبدون از هر نوع امتیاز مالی مشاور خاص ریَس جمهور تعیین گردید .

 

موصوف این مسولیت را برای یک مدت به بسیار موفقیت انجام داد وبعدا ریْس اداره انسجام کمک ها در افغانستان گردید .

غنی کارهای مهم را درین اداره انجام داد که از ان جمله اولتر ازهمه نهادینه ساختن بازسازی ملی سرتاسری وساختن اصول و مقررات ان بود وبعدا برای کنفرانس جذب کمک های جهانی برای افغانستان که در ماه حمل همان سال درکابل تدویر گردید اماده گی گرفت ، درین کنفرانس داکتر غنی اولیت های مردم وحکومت افغانستان را به جهانیان تشریح نمود ویک طرح سالم زمانی رابه انان تقدیم کرد.

بعد از کنفرانس داکتر اشرف غنی از طرف همین اداره به صفت وزیر مالیه به لوی جرگه معرفی گردید که این پیشنهاد انها از طرف اراکین جرگه قبول و نامبرده در اداره انتقالی به صفت وزیر مالیه مقرر گردید.

 د رکنفرانس برلین دنیا می خواست که به افغانستان تنها یک میلیارد دالر کمک نماید اما در نتیجه سعی وتلاش خسته نا پذیر وزیر مالیه وقت در همان کنفرانس دنیا حاضر شد که به حکومت افغانستان وعده 8.2 میلیارد دالر را بدهد و در همین زمان دنیا قبول کرد در افغانستان به 26.5 میلیارد دالر سرمایه گزاری ضرورت است در طول تاریخ افغانستان این یک کنفرانس بی نظیر بود که یک کشور غریب وجنگدیده توانست که پروگرامهای بازسازی خود را به جهانیان پیش و انرا قانع سازد.

در نتیجه این موفیقت های بزرگ دوکتور غنی در سال 2003 میلادی موفقترین وزیرمالیه به سطح اسیا معرفی گردید که جایز وزیر سال را نیز از ان خود نمود .

وقتیکه در سال 2004 میلادی دوره انتقالی به پایان رسید دوکتور اشرف غنی نخواست که در کابینه دیگر اشتراک نماید و به هدف اصلاحات در نظام تحصیلات عالی کشور و بازسازی پوهنتون کابل رو اورد و به مدت یک سال با محصلین و استادان پوهنتون کابل دیدار و گفتگوهای کاری داشت .

داکتر اشرف غنی در سال 2006 میلادی از طرف رسانه های بین المللی به کاندیداتوری سمت سرمنشی ملل متحد مطرح گردید وبعدا این پیشنهاد رسما از طرف حکومت افغانستان به ملل متحد فرستاده شد .

و در سال 2007 میلادی رسانه های جهانی انرا به صفت ریُس بانک جهانی پیشنهاد کرد.

داکتر غنی در سالهای ۲۰۰۶ -۲۰۰۸ با یک موسسه دیگر تحقیقاتی و مشورتی که تحت نام اداری ساختن دول معاصر به میان امد نیز ایفای وظیفه نمود .

به اساس پيشنهاد حکومت افغانستان در سال 2010 دوکتور غنی ترتیب و تنظیم کنفرانس کابل را به عهده گرفت این کانفرنس هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت بود ، درین کنفرانس ،کابل برای یک روز میزبان 45 وزرای خارجه ممالک مطرح بود که این کنفرانس برای افغانها ارزش ملی داشت و داکتر غنی نیز مسؤلیت خود را به وجه احسن انجام داد .

همچنان درماه نومبر سال 2010 ازایشان خواسته شد که رهبری برنامه انتقال مسولیت امنیتی از قوای بین المللی به قوای افغان را به عهده بگیرد که این کار را نیز به خوبی انجام داد.