۱- زهره بیان شینواری؛ رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی:
زهره بیان شینواری فرزند محمد جان، ۴۳ سال سن داشته، از قوم پشتون، باشندۀ ولايت پروان و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف درجۀ تحصيلش را تا مقطع لیسانس از رشتۀ حقوق به پايان رسانيده  و۱۰سال تجربۀ کارى دارد.
خانم شینواری، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده وبراى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى حزب صلح ملی اسلامی افغانستان معرفى شده است.
 
۲- مولوی دین محمد عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی
مولوی دین محمد عظیمی فرزند ملا عبدالله ۴۴ سال سن داشته، از قوم تاجک ، باشندۀ ولايت غور و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف، درجۀ تحصيلش را تا مقطع ماستر از رشتۀ جزا و جرم شناسی به پايان رسانيده، ۱۹ سال با وکالت در ولسی جرگه تجربۀ کارى دارد.
عظیمی، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده وبراى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى حزب جمعیت اسلامی افغانستان معرفى شده است.
 
۳- پوهنوال داکترمحمد قاسم الياسى، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی
پوهنوال دکترمحمد  قاسم الياسى فرزند قربانعلى، ٤٨ سال سن داشته، از قوم هزاره، باشندۀ ولايت غزنى و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف دکترای فلسفه اسلامی دارد. او هم‌چنین دو سند ماستری در رشته‌های فلسفه اسلامی و معرفت اسلامی را به دست آورده است. در مقطع لیسانس نیز مدارک سه‌گانه در رشته‌های فقه و حقوق، فلسفه و فرهنگ و معارف اسلامی دارد. و١٣سال تجربۀ کارى دارد.
 دکتر الیاسی، چندین اثر علمی را با عنوان‌های فلسفه سیاسی متعالیه، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، حقوق اساسی و حکمت سیاسی متعالیه را به چاپ رسانده است.
او عضو هیئت موسسان یک پوهنتون خصوصی، ریاست پوهنتون خصوصی و معاونت علمی یک پوهنتون خصوصی را در افغانستان در کارنامه دارد و در حال حاضر نیز رییس یک پوهنتون خصوصی در کابل است.
الياسى، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده و براى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى حزب حرکت اسلامى متحد افغانستان معرفى شده است.
ایشان افزون بر زبان فارسی، با زبان های عربی و انگلیسی نیز آشنایی دارند.
 
۴- سید قطب الدین رویدار، کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی
سید قطب الدین رویدار فرزند مولوی سید جلال الدین، ۳۹  سال عمرداشته، از قوم پشتون، باشندۀ ولايت کاپیسا و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف، درجۀ تحصيلش را تا مقطع لیسانس از رشتۀ شرعیات به پايان رسانيده  و ۱۰ سال تجربۀ کارى دارد.
رویدار، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده وبراى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى حزب حرکت مردمی افغانستان معرفى شده است.
 
۵- محمد یونس طغرا،کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی
محمد یونس طغرا فرزند خضر قل، ۴۲ سال سن داشته، از قوم ازبیک ، باشندۀ ولايت فاریاب و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف، درجۀ تحصيلش را تا مقطع ماستر از رشتۀ اداره به پايان رسانيده است.
طغرا، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده وبراى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان معرفى شده است.