کندهار(پژواک، ۶ عقرب ۹۷): یکتن از ناظرین انتخابات به نام زیبا می گوید که گرچه انتخابات ولسی جرگه درکندهار، نظیر ولایت های دیگر با مشکلات و تخطی ها همراه بود؛ اما در کُل روند انتخابات خوب بود.
به قول وی، این بار به سبب استفاده از سیستم بایومتریک، موارد تقلب در انتخابات کم است.
نامبرده درمصاحبه با آژانس خبری پژواک گفت که یک هفته بعد از راه اندازی انتخابات ولسی جرگه در ۳۲ ولایت کشور، در کندهار نیز انتخابات همراه با مشکلات و تخطی ها برگزار شد.
موصوف علاوه کرد که اشتراک مردم در انتخابات قابل ملاحظه بود، قبل از ساعت ۷ صبح، ازمنازل شان خارج شده و در مقابل مراکز رایدهی، صف های طولانی بسته کرده بودند.
اما به قول موصوف، روند رایدهی در بیشتر محلات، یک ساعت و در برخی محلات دو ساعت ناوقت آغازشد.
وی افزود که روند رایدهی در برخی مراکز تا ساعت پنج عصر و در شماری دیگر تا شش عصر تمدید شد و بعد ازساعت شش شام، پروسه شمارش آرا آغاز شد که تا ساعت ۱۰  - ۱۱ شب ادامه یافت.
نامبرده این را نیز گفت که درشهرکندهار و برخی ولسوالی ها، روند رایدهی ساعت ۹ صبح و حتی ساعت  ۱۲ چاشت آغازشد.
موصوف طور نمونه، از مرکز رایدهی سیدجمال الدین افغان مربوط ناحیه یازدهم شهرکندهار یاددهانی کرد که صبح وقت، صدها نفر درمقابل آن تجمع کرده بودند؛ اما انتخابات ساعت ۹ صبح آغازشد.
افزون براین، نامبرده تذکر داد که رایدهندگان در یافتن اسامی شان در لیست، با مشکل مواجه بودند و عدم بلدیت کارمندان با دستگاه بایومتریک، نقیصه دیگر بود که سبب تاخیر درآغاز روند رایدهی شد.
نامبرده گفت که درسه محل رایدهی زنانه مربوط ناحیه سوم شهرکندهار که وی درآن منحیث ناظر اجرای وظيفه می کرد، یک آله بایومتریک موجود بود.
موصوف افزود که از این جهت، صرف در محل یازدهم مرکز انتخابات مذکور، پروسه رایدهی جریان داشت و دو محل دیگر مسدود بود.
وی یاددهانی کرد که مشکل متذکره، در چند مرکز دیگر نیزمشاهده شده است.
نامبرده برخی ناظرین را مورد انتقاد قرار داد که در شمارى از مراکز رایدهی، زنان را فریب می دادند و آنها را برای رای دادن، به کاندیدان مشخص ترغیب می کردند.
همچنان موصوف از تاخیر در روند انتخابات، در ولسوالی میوند نیز یاددهانی کرد که به اساس شکایت رایدهندگان، در نیم ساعت هم یکتن رای داده نمی توانست و به وقت بیشتر نیاز داشت.
افزون براین در برخی مراکز، به ناظرین معترض فورمه های شکایات داده نمی شد که بسا ناظرین درمورد شکایت ها کرده اند.
مشکل عمده دیگر که نامبرده از وی نام برد؛ اینکه کمیسیون مستقل انتخابات حدود ۲۰۰ تن را منحیث کارمند و مامور برای روز انتخابات توظیف کرده بود، ولی آنها به سبب مشکلات امنیتی و تهدید های دیگر، به وظیفه حاضر نشدند، که این مورد باعث بروز مشکل گردید و روند رایدهی در زیادتر مراکز ناوقت آغاز شد.
اما نامبرده گفت که سپس کمیسیون، به عوض آنها افراد دیگر را به وظایف استخدام کرد، که این روند هم زمان بر بود و سبب تاخیر شد.
وی علاوه کرد که درکنار همه این موارد، از ضعف مدیریت کمیسیون انتخابات نیز چشم پوشی شده نمی تواند، با وجود تعهدات در کارشان کوتاه آمدند.
اما به قول وی، بعد ازساعت ۱۲ چاشت، روند تا حدی به حالت عادی برگشت و تیم های تخنیکی مشکلات را رفع کردند.
نامبرده گفت که علاوه برهمه موارد ذکرشده، این بار به سبب استفاده از سیستم بایومتریک، میزان تلقب کم بود.
به قول موصوف، تاکنون در انتخابات کندهار، کدام موردى از عمده تقلب به دست نیامده است.