کابل - مردم افغانستان در انتخابات پارلمانی امسال تصاویر زیبا وبی مانند خلق کردن د؛ تصاویری از مشق دموکراسی وارادهای قوی برای تعیین سرنوشت و تغییری مثبت در جهت پیشرفت کشور. دوشادوش رای دهندگان، بیش از ۱۱۴۰۰ نفر ناظر در ۳۳ولایت افغانستان از سوی جمعی از نهاد های جامعه مدنی شامل: مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان،بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا)،موسسه دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان(ایتوا)،موسسه انتخابات آزاد و عادلانه  افغانستان(فیفا)،مجمع جامعه مدن یافغانستان(مجما)،موسسه تفریحی بایسکل رانی و بازتوانی برای معلولین افغان(ابرار) از جریان فعالیت های انتخاباتی کاندیدان،جریان رای دهی و روند شمارش آراء در روزهای انتخابات نظارت نمودند.

براى خواندن متن کامل گزارش، در اينجا کليک نماييد....