کابل (پژواک، ۲۴عقرب ۹۷): شیدا محمد ابدالی سفیر پیشین افغانستان مقیم هند و کاندید احتمالی ریاست جمهوری می گوید درصورتیکه با ایجاد حکومت موقت صلح تامین می شود، وی از آن حمایت می کند.
نامبرده درکابل طی مصاحبۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت که طی چهارسال گذ شته در کشور روحیه وحدت ملی و صلح کمرنگ شده است.
موصوف علاوه کرد که مردم افغانستان و به طور اخص متنفذین لوی کندهار از وی تقاضا کرد تا از سمت اش منحیث سفیر استعفا دهد و برای جلوگیری از منازعات و چالش های جاری در کشور، خط مشی و اقدامات جدید را آغازنماید.
 ابدالی گفت که حین ورود به افغانستان با متنفذین لوی کندهار دیدارها را به عمل آورد و اکنون درکابل با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و ایتلاف های سیاسی مصروف ملاقات ها است که قصدش تامین امنیت و وحدت ملی می باشد.
موصوف علاوه می کند: ((بدبختانه طی چهارسال گذشته، وحدت ملی در کشور شدیداً متضررشده است.))
به قول موصوف، نشست اخیرش با سران قومی درکندهار بود و به خواست آنها خود را کاندید کرد.
ابدالی می گوید که اکنون درکابل به سر می برد، مشوره ها دراین خصوص ادامه دارد و در نهایت فیصله خود را اعلان خواهد کرد.
نامبرده گفت که راجع به تکت انتخاباتی ریاست جمهوری نیز مشورها جریان دارد و در صورت به توافق رسیدن، همه اقوام را شامل تکت انتخاباتی خواهد ساخت، تا وحدت ملی درکشور تضمین شود.
موصوف پیرامون تکت انتخاباتی معاونین اش گفت، این موضوع قبل از وقت است، مشوره ها درمورد ادامه دارد.
وی کمیسیون انتخابات را به باد انتقاد گرفت که درجریان انتخابات ولسی جرگه امسال، اشتباهات بیشتر را مرتکب شد که منتج به کمرنگ شدن باور مردم بر کمیسیون ها شد.
ابدالی می گوید که درانتخابات گذشته مردم خیلی شاکی بودند و ابراز امیدواری کرد که این مشکلات درانتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود.
موصوف آرزو برد که حکومت و کمیسیون انتخابات به شکایات مردم رسیدگی نمایند، اصلاحات را ایجاد کنند، اما اگرچنین نشود، باور مردم برکمیسیون انتخابات بیشتر کم می شود.
این نامزد احتمالی ریاست جمهوری و سفیراسبق افغانستان درهند می گوید که کاندید شدن کم نامزدان برای ریاست جمهوری، به صلاح افغانستان است.
اما موصوف علاوه می کند که در قانون و نظام دیموکراتیک دراین عرصه ممانعت وجود ندارد، اما در شرایط کنونی با نامزد شدن بیشتر افراد، زمینه برای اختلافات مساعد می شود.
 ابدالی درمورد دوره کاری چند ساله رییس جمهورغنی می گوید که قضاوت اصلی را مردم خواهد کرد، اما علاوه می کند که در زمامداری وی مردم با مشکلات و مصایب شدید مواجه شده اند، صلح و وحدت ملی کمرنگ شده است.
موصوف علاوه کرد: ((هر نظام دارای نواقص و خوبی های خود است، پالیسی را اختیار خواهیم کرد تا بدی ها را از نیکی ها جدا سازیم، ازکارهای زشت جلوگیری و به کاری های پسندیده ادامه خواهیم داد.))
 نامبرده درمورد شکایات باشندگان کندهار که گویا درحکومت اشرف غنی به آنها سهم درست داده نشده است، گفت که شکایات زیاد دراین عرصه صورت گرفته، تعهدات سپرده شده جامه عمل نپوشیده است، اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور ناگوار و بحرانی است.
 ابدالی در پاسخ به یک پرسش پيرامون خط مشی چین، پاکستان، ایران و روسیه در قبال افغانستان گفت که افغانستان باید نقطه همکاری باشد نه تقابل.
 موصوف علاوه کرد: ((رویارویی و تشنج میان کشورها، به زیان همه تمام می شود.))
ابدالی راجع به روابط هند و افغانستان اذعان کرد که هند یگانه کشوراست که با افغانستان کمک های مخلصانه را انجام داده است.
به قول موصوف، هند طی چند سال گذشته، بیش از سه میلیارد دالر درعرصه ملکی و نظامی کمک نموده است.
نامبرده به طوراخص، از بندرچهار ایران یاددهانی کرد که با کمک صدها میلیون دالر هند اعمارشده و افغانستان را با جهان وصل نمود.
 ابدالی علاوه می کند که همین اکنون، ۱۶ هزار محصل افغان در هند مصروف فراگیری تحصیلات اند و ۶۰ هزار دیگر از پوهنتون های هند فارغ شده اند.
سفیرپیشین، روابط با هند را حایز اهمیت پنداشت و تقاضا کرد تا به این روابط، به وجه احسن ادامه داده شود.