کابل (پژواک، ۱٦ جدی ۹۷): نور رحمان لیوال نامزد احتمالی ریاست جمهوری، از نامزدان دیگر خواست که با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند تا روند انتخابات، شفاف و عاری از تقلب  باشد و سپس ثبت نام نمایند.
نور رحمان لیوال نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، این اظهارات را به تاریخ ۱۶ جدی، طی مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری پژواک ابراز داشت و اذعان کرد که در انتخابات گذشته ولسی جرگه وانمود شد که کمیسیون مستقل انتخابات، ظرفیت برگزاری انتخابات شفاف و به موقع را ندارد و حکومت انتخابات را مورد تمسخر قرار می دهد.
قراراست که انتخابات ریاست جمهوری، به تاریخ ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۸ تدویر شود.
لیوال افزود که سه مرحله برای برگزاری انتخابات شفاف نیاز است که توزیع مراکز به اساس عدالت اجتماعی، ثبت نام دقیق رایدهندگان و بلافاصله شمارش آرا را احتوا میکند و مناطقى که انتخابات درآن تدویر نمی شود، باید حق باشندگان مناطق متذکره به نحوی از انحا داده شود.
نامبرده از مردم، حکومت، کمیسیون و نامزدان احتمالی خواست که باید مراکز رایدهی، رای دادن و سیستم بایومتریک با هم مرتبط باشند تا ازاین طریق روند ثبت، شناسایى، رایدهی و شمارش آرا بلادرنگ شفاف و از هر گونه جعلکاری ها مصئون انجام شود.
 به قول وی، رای دادن باید به شکل برگ رایدهی و یا ذریعه ماشین صورت گیرد و آرا باید بالفعل در حضور همه، در روز انتخابات در مراکز حساب و اعلان شود.
سیستم شمارش ماشینی، باید سلسله وار با هم رابطه داشته باشد تا دخالت در آن ناممکن شود و دوباره قابل شمارش باشد.
موصوف افزود: "اگر کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت، توانایی این امر را نداشته باشند، ما مجانی دراین عرصه کمک میکنیم."
لیوال از نامزدان خواست که با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمایند تا روند انتخابات، شفاف و بدون تقلب راه اندازی شود؛ بعد از آن ثبت نام کنند.
قابل ذکراست که تاکنون تورسن و پدرام برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند.
نامبرده در خصوص جلوگیری از منازعات و جنجال های ممکنه در انتخابات، برخی طرح ها را پیشکش نموده است.  
۱-  کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا روند انتخابات برای همه نامزدان و مردم قابل قبول باشد.
۲-  کمیسیون باید در روز ثبت نام، این ظرفیت را داشته باشد تا آرای تاییدی و اسناد را مشاهده کرده بتواند، سپس ثبت نام نماید.
۳-  درمناطقى که کمیسیون، توان تدویر انتخابات را ندارد، باید برای نامزدان به اساس تخمین های آرای بانکی، فیصدی آرا قایل شود.