اسعدآباد (پژواک، ۸ اسد ۹۸): قوماندان امنیۀ کنر میگوید که جهت تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و مخصوصاً کارزارهای انتخاباتی، آمادگی کامل اتخاذ شده است.
سمونمل شفيق الله سهار قوماندان امنیه ولایت متذکره، طی گفتگوی اختصاصی با آژانس خبری پژواک، اذعان نمود که دراین ولایت دفاتر برخی نامزدان ریاست جمهورى افتتاح شده، ولی تاکنون هیچ نامزد مکتوب رسمی مبنی بر گشایش دفتر، به این اداره تسلیم نکرده است؛ تا آنها پيرامون تامین امنیت آن اقدام نمایند.
قوماندان امنیه گفت: "برای تامین امنیت مبارزات انتخاباتی، پلان ترتیب نموده ایم و همه نامزدان که در ولایت کنر، کارزارهای انتخاباتی را راه اندازی می کنند، پوليس برای تامین امنیت آنها موظف شده اند."
نامبرده اطمينان سپرد که پوليس در مناطق روستایی نیز آماده است تا امنیت نشست های کمپاينی را تامين کنند و همچنان برای تامین امنیت دفاتر کارزارهای انتخاباتی نامزدان نیز پوليس موظف خواهد شد.
سمونمل شفيق گفت که دراین ولایت، ۱۱۰ مرکز رايدهی وجود دارد که ۷۶ مرکز با هیچگونه تهدید مواجه نیستند، ۲۰ مرکز با تهدید متوسط و ۱۴ مرکز دیگر، با بلندترین تهدید مواجه اند.
قوماندان امنیۀ کنر افزود مراکزى که در برابر تهدید بلند قرار دارند، درآنجا زودترعمليات نیروهای مشترک راه اندازی خواهد شد.
شفيق سهار علاوه کرد که آنها امنیت همه مراکز را تامین می نمایند و در فضای امن انتخابات برگزار خواهد شد.
موصوف گفت که نیروهای امنیتی افغان، در ۹۰ فیصد مناطق این ولایت، امنیت را تامین نموده و مردم نیز با نیروهای مسلح خود همکاراند.
قوماندان امنیه، این را نیز اذعان کرد که در تمام ولسوالی ها؛ حکومتداری، ارگان های عدلی و قضایی فعال اند.
سهار افزود که به سبب بهبود امنیت در کنر، باشندگان ولایت های دیگر، برای بازدید و سیاحت به این ولایت سفر می کنند.
قوماندان امنیه در مورد داعش گفت که گروه داعش دراین ولایت سرکوب شده و صرف درچند منطقۀ کوهستانی نظیر، شوریک، دیوگل، څپری و بایدل فعالیت کمرنگ دارند.
به قول وی، از اثر جنگ های ذات البينی میان داعش و طالبان دراین ولایت، سه هزار خانواده آواره شده بودند که اکنون دوباره به مناطق شان برگشته اند.
شفيق سهار اذعان نمود که در کنر، ضمن ممانعت از فعالیت های غیرقانونی دیگر، جلو قاچاق چوب نیز گرفته شده است.
به قول موصوف، پوليس ملی، افزون برتامین امنیت در عرصۀ صلح نیز فعالیت قابل ملاحظه نموده که به اساس آن، دراين اواخر گروه ۱۳ نفری داعش، به روند صلح پيوسته است.