۱-راديو الينا
راديو الينا؛ از رسانه هاى فعال در نورستان است که توسط موسسه انترنيوز در سال ١٣۹۰ تاسيس گرديد. اين راديو، از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ ظهر و از ساعت ٢ تا ۵ عصر نشرات دارد، که ولايت های نورستان، لغمان و نورگرام  را تحت پوشش نشراتى قرار مى دهد. صاحب امتياز راديو الينا منور همدرد رئيس شورای فرهنگی بزرگان ولايت نورستان و مدير مسوول آن صاحب داد همدرد است.
شماره تماس: ٠٧۰۸۳۱۱۰۹۵ و ۰۷۰۸۳۷۰۴۲۱
ايميل : emal.hemdard@yahoo.com
 
۱-راديو کله کوش
راديو الينا؛ از رسانه هاى فعال در نورستان است که توسط محب الله وکيل زاده در سال ١٣۸۷ تاسيس گرديد و مدير مسوول آن فاروق کيهان است. اين راديو، از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ ظهر ، از ساعت ٢ تا ۵ عصر نشرات و از ساعت ۶ عصر تا ۱۲ شب  دارد.
شماره تماس: ٠٧۰۰۵۹۴۲۲۵ و ۰۷۰۸۸۵۵۳۴۷