NATO troops exit 90pc of Afghan bases

 
کابل (پژواک، ٢٩ اسد ٩٢): سخنگوی آیساف می گوید که نظامیان خارجی، مطابق با برنامۀ خروج از افغانستان، بیش از ٧٠٠ پایگاه بزرگ و کوچک را ترک گفته و بخش عمدۀ آن، به جانب افغانستان سپرده شده است.
جنرال هاینس فیلدمن که به تازگی به سمت سخنگوی آیساف انتخاب شده است، در یک گفتگوى اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت: این سازمان اطمینان دارد که نیروهای امنیتی افغان، توانمندی لازم برای تامین امنیت کشور خود را به دست آورده اند.
وی گفت: "آیساف در اوج حضور نیروهای خارجی، حدود ٨٠٠ پایگاه بزرگ و کوچک داشت؛ اما اکنون تعداد این پایگاه ها به کمتر از ١٠٠ کاهش یافته است و ما با وزارت مالیه، روی یک پروسه کار می کنیم که کدام پایگاه را به جانب افغانستان بسپاریم و یا آن را تخریب کنیم."
جنرال هاینس در مورد اینکه چه تعداد این پایگاه ها، تا کنون به جانب افغانستان سپرده شده و یا تخریب گرديده است؟ معلومات نداد.
سخنگوی آیساف گفت: "نگهداشتن این پایگاه ها زمانی لازم است که در زمینه تامین امنیت به افغانستان کمک کند؛ اما ما نمی خواهیم که هزینۀ اضافه بر افغانستان تحمیل کنیم تا برای نگهداشت این پایگاه ها مصرف کند."
به گفتۀ این مقام ارشد نظامی خارجی، وجود پنج تا شش پایگاه در یک منطقه، هیچ مفهومی نخواهد داشت و بهتر است بر یک پایگاه تمرکز گردد و از طریق آن، امور امنیتی به پیش برده شود.
با وصف این، سخنگوی آیساف خاطرنشان کرد که این یک برنامۀ سنجیده شده است و در نهایت تصمیم واگذاری و یا از بین بردن این تاسیسات نظامی، به دولت افغانستان وابسته است.
جنرال هاينس فيلدمن، همچنان با اشاره به ٣٥٠ هزار نیروی امنیتی افغان افزود که آیساف از افزایش توانمندی های این نیروها در مقابله با تهدیدات امنیتی به ویژه قبل و در هنگام انتخابات آینده ریاست جمهوری، اطمینان دارد.
اما وی در عین حال خاطرنشان کرد که نظامیان بین المللی آماده اند در هر زمان و در صورتی که نیروهای امنیتی افغان به کمک نیاز داشته باشند، به حمایت آنها بشتابند.
موضوع واگذاری پایگاه های نظامیان خارجی به جانب افغانستان و تخریب تعدادى از آنها ، درحالی اعلام می شود که در اوایل ماه جاری، شماری از نمایندگان ولسی جرگه نسبت به تخریب برخی ازاین پایگاه ها به شدت اعتراض کرده بودند.
اما ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور گفته بود که تخریب تاسیسات نظامی خارجی، که با استفاده از کمک های جهانی به افغانستان ساخته شده اند، در صلاحیت خارجی ها نیست و هیچ کشوری حق تخریب آن را ندارد.
بر پایۀ اطلاعات منتشر شده از سوی قوماندانی آیساف، دو سال پیش در اوج حضور نیروهای خارجی، حدود ١٥٠ هزار نظامی از ٤٩ کشور در مناطق مختلف کشور مستقر بودند و درحال حاضر، شمار این نیروها به ٨٧ هزار تن کاهش یافته است.
قرار است نظامیان خارجی که بیشترآنان امریکایی هستند، در زمستان ١٣٩٣ خورشیدی (پایان سال ٢٠١٤ ميلادی) از افغانستان خارج گردند و اما بخشی از این نیروها بخاطر آنچه آغاز یک نقش غیرجنگی به ویژه در زمینۀ آموزش نیروهای امنیتی افغان، خوانده می شود، باقی بمانند.
اخيراً گفتگوهای افغانستان با امریکا، بخاطر امضای یک سند امنیتی که مطابق آن، بخشی از نظامیان امریکایی بعد از سال ١٣٩٣ در افغانستان باقی خواهند ماند، دوباره آغاز شده و امریکا گفته که امیدواراست این سند، تا ماه میزان امضا شود.