لوی پاسوال غلام علی وحدت فرزند نوازش علی در سال ١٣٣٤ هجرى شمسى در قریه ده سرخ ولسوالی یکاولنگ ولايت باميان به دنيا آمده است.
وى فارغ صنف دوازدهم ليسۀ ده سرخ  يکاولنگ بوده و در سال ١٣٥٧ از رشته اقتصاد پوهنتون کابل به درجۀ ليسانس فارغ گرديده است.
وحدت، از سال ١٣٨٢ به بعد در پُست های مدیر عمومی تقاعد، معاون قوماندانی امنیه کابل ،استاد در فرقه های ٥ و٣٥ قوماندانى امنیه بامیان، قوماندان عمومی زون در کندهار، ريیس عمومی عملیاتهای وزارت داخله ومعین تامیناتی وزارت داخله وظیفه اجرا نموده است.
وى یکی از جنرالهای مسلکی بوده و در دوران حکومت داکتر نجیب دردهۀ ١٣٦٠ نيز وظيفه اجرا نموده  و در وقت جهاد با حزب وحدت اسلامی افغانستان در پست های مختلف کار نموده است.
والى جديد باميان به زبان مادرى( درى) تکلم نموده، به زبان پشتو هم صحبت کرده مى تواند و تا حدى به لسان انگليسى نيز بلديت دارد.
اين جنرال، در ماه عقرب سال ١٣٩٢ باحفظ رتبه معادل لوی پاسوال به حيث والى جديد باميان تقرر يافته است.