در انتخابات شورای ولایتی سال ١٣٩٣ بامیان، نه تن به این شورا راه یافتند که هفت تن آن اعضای جدید می باشند. 
١- عبدالاحمد بینوا
عبدالاحمد بینوا فرزند بازمحمد باشنده قریه دورو از ولسوالی کهمرد بامیان می باشد که در سال 1338 در همین منطقه به دنیا آمده است. بینوا فارغ لیسه حبیبه در کابل است. موصوف از فرماندهان نظامی حزب اسلامی افغانستان در زمان جهاد بود. بینوا از سال 2001 تا 2004 با ادارۀ اسکان بشر ملل متحد (یو، ان، هبیتات) به عنوان کارمند اجتماعی پروگرام همبستگی ملی کار کرده و بعداً هم به عنوان معلم در منطقه شان ایفای وظیفه نموده است.
شماره تماس: 0778438961
٢- حاجی حسین داد خلیلی
حاجی حسین داد خلیلی فرزند غلام علی، در سال 1320 هجری شمسی در قریه شهیدان متولد شده است. خلیلی فارغ صنف دوازدهم می باشد و در زمینه علوم اسلامی نیز تعلیمات خصوصی دارد. وی پیش از اینکه به شورای ولایتی راه پیدا کند، مصروف کارهای اجتماعی مردمی بود. خلیلی نه سال به عنوان معاون حج و اوقاف ولایت بامیان ایفای وظیفه کرده است. خلیلی یکی از قوماندانان جهادی بوده و مسن ترین عضوشورای ولایتی بامیان است.
شماره تماس: 0799825168
٣- حاجی محمد حسن اسدی
محمد حسن اسدی فرزند غلام حسن باشنده قریه پیتاب جوی ولسوالی ورث بامیان می باشد که در سال 1342 متولد گردیده است. اسدی تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه اخضرات در قریه شان به پایان رسانده وهمزمان درس های علوم اسلامی را نیز فرا گرفته است. وی در زمان مهاجرت در ایران، از سال 1361 تا سال 1367 در حوزه علمیه قم نیز تحصیل کرده است. اسدی، کاندید حزب وحدت اسلامی افغانستان است و در رشته فقه اسلامی لیسانس دارد و در همین رشته تحصیلات ماستری خودرا نیز ادامه داده؛ اما مدرک ماستری را تا هنوز به دست نیاورده است. موصوف به مدت نه سال در حکومت حامد کرزی به عنوان مدیر حقوق ولسوالی های پنجاب و ورث بامیان، ایفای وظیفه کرده و در زمان حکومت مجاهدین نیز پس از عودت به کشور مشغول تدریس بوده است.
شماره تماس: 0772632962
٤- محمد یوسف مظهری
مولوى محمد يوسف مظهری فرزند محمد قدم، متولد سال 1344 در قریه قرونۀ ولسوالی سیغان ولايت باميان است. وی تعليمات ابتدايی را تا صنف هفتم در لیسه مرکز سیغان؛ و بعد از آن در مدرسۀ مظهرالعلوم پشاور پاکستان تا صنف ١٤ تعلیمات خود را ادامه داد. موصوف پس از برگشت از پشاور، مدرسه علوم دینی سیغان را به نام مظهرالعلوم تاسیس نموده و اين مدرسه  پنجاه دانش آموز داشت؛ اما فعلاً به علت رجوع شاگردان آن به مکاتب وپوهنتونها تعطیل می باشد. مظهری در دور گذشته، ریاست شورای ولایتی بامیان را برعهده داشت. موصوف يکى از اعضاى جمعيت اسلامى بوده و  در زمان حکومت طالبان، ریاست دیوان مدنی حقوق عامه در بامیان را به دوش داشت.
شماره تماس: 0773814086
٥- محمد امیر محمودی
محمد امیر محمودی فرزند محمد نعیم متولد سال ١٣٤٠ از قریه چيجن ولسوالى ورث میباشد که به جای قیس وکیلی به شوراى ولايتى راه پیدا نموده و نامزد مستقل میباشد. محمودی، تعليمات ابتدايی را در ولسوالی ورث تکميل نموده و از صنف دوازدهم لیسه ده سرخ ولسوالی یکاولنگ فارغ گريده است. وى تحصیلات متفرقه در بخش تاریخ وعلوم اسلامی دارد. وی از سال ١٣٨١ براى سه سال ولسوال ورث و از ١٣٨٦ تا سه سال، کارمند اجتماعی ریاست انکشاف دهات در پروژه همبستگی ملی وظیفه داشته واز سال ١٣٩٠ تا سه سال ديگر، به کارهای شخصی مشغول بوده است. اين عضو شوراى ولايتى، قبل از حاکمیت طالبان به عنوان خزانه دار حزب وحدت اسلامی افغانستان در ورث توظيف بود و در زمان حاکمیت طالبان، در صف حزب وحدت شاخۀ محمد اکبری  فعاليت ميکرد.
شماره تماس: 0779525804
٦- سید علی هاشمی
سید علی هاشمی فرزند سید حکیم باشندۀ قریه سولیج ولسوالی یکاو لنک بامیان می باشد. موصوف در سال 1356 متولد گردیده است. هاشمی در رشتۀ فلسفه و کلام، تحصیلات خود را تا سطح ليسانس در ایران به پایان رسانده است. هاشمی همراه با خانوادۀ خود از آوان کودکی، به مدت 30 سال در ایران مهاجر بود. علاوه بر لیسانس تا سطوح عالیه حوزه علمیه قم نیز درس های علوم اسلامی را فرا گرفته است. هاشمی که 37 سال سن دارد، پس از برگشت از مهاجرت مدت هفت سال است که در زادگاه پدری اش مصروف فعالیت های فرهنگی است.
شماره تماس: 0778088120
٧- محمد زمان همدرد
محمد زمان همدرد فرزند سرورعلی باشندۀ قریه نیطاق ولسوالی یکاولنگ بامیان است. همدرد در سال 1340 متولد گردیده و تعلیمات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه ده سرخ یکاولنگ به پایان رسانده است. همدرد تحصیلات هفت ماهه در رشته طبابت حیوانی در پشاور دارد. وی با کمیته هالند برای افغانستان به مدت سه سال قبل از زمان حکومت کرزی، کار کرده است. موصوف مسول امنیتی حزب وحدت اسلامی افغانستان در یکاولنک در زمان طالبان بود و در زمامداری حامد کرزی به عنوان آمر کشف جنایی ومعاون قوماندانی امنیه یکاولنک، به مدت پنج سال ایفای وظیفه کرده است. همدرد پس از کار در قوماندانی امنیه، به کارهای شخصی پرداخت و معاون شرکت ساختمانی غرجستان بود.
شماره تماس: 0778021224
٨- طیبه خاوری
طیبه خاوری بنت غلام حسن باشندۀ ولسوالی یکاولنک قریه انده و متولد سال 1362 میباشد.  وی تعليمات ابتدايی خود را در مشهد ایران وصنوف ١١  و١٢ را در لیسه مرکز بامیان خوانده است. خاورى،  فارغ التحصیل رشته تاریخ از پوهنتون بامیان بوده ودر عرصه فعالیت های مدنی- اجتماعی و دفاع از حقوق زنان نقش داشته است. خاوری نامزد مستقل و براى چهار سال معلم بوده وپنج سال به عنوان کارمند مسوول بخش جندر شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر، اجرای وظیفه نموده است.
شماره تماس :0778838004
٩- عاقله حسینی
عاقله حسینی بنت حسین علی متولد سال ١٣٦٥ هجری شمسی می باشد و تعليمات ثانوی خود را در منطقه آبايی شان در دره فولادی لیسه شیرین هزاره، تا صنف دوازدهم به پایان رسانده است. خانم حسینی در دور گذشته شورای ولایتی نیز عضویت داشت و توانست در انتخابات 1393 بار دیگر در این سمت باقی بماند. موصوف پیش از عضويت در شوراى ولايتى، یکسال در موسسۀ اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)، سه سال به عنوان معلم در مکتب کالوى باميان، وشش ماه در رادیو بامیان کار کرده است. وی کاندید حزب پیوند ملی بوده وفعلاً هم عضویت آن حزب را دارد.
شماره تماس: 0777291618