۳۳- صفورا ایلخانی:
نمايندۀ مردم باميان – راى:۵۶۰۳
 
صفورا ايلخانى بنت نوازش علی؛ درسال ۱۳۵۵ خورشيدی متولد شده و تعليمات ابتدايى را در لیسۀ عبدالقاسم مکروریان سوم کابل، به پایان رسانده و به درجۀ لیسانس از رشتۀ زراعت پوهنتون کابل فارغ گرديده است. اين عضو ولسى جرگه، فعلاً براى دورۀ ماستری دریکی از پوهنتونهای خصوصی، در رشتۀ علوم سیاسی روابط بین الملل در کابل تحصیل میکند. خانم ايلخانى در سال ۱۳۸۴ خورشيدی، نمايندۀ منتخب مردم در ولسى جرگه بود و در لویه جرگه اضطراری شرکت کرد. وی قبل از دوران وکالت، به عنوان معاون سیاسی در دفتر کميشنرى عالى سازمان ملل متحد UNHCR دربامیان، و معاون سیاسی دفتر معاونت سياسى ملل متحد (یوناما) براى سه سال در اين ولايت وظیفه داشت. وی اصالتاً از قریه ده سرخ ولسوالی یکاولنگ باميان است و در دو دورۀ انتخابات، نامزد مستقل بوده و فعلاً در حزب انسجام ملی، به عنوان معاون حزب عضویت دارد.
شماره تيليفون:۰۷۷۰۰۰۱۶۳۵ و ۰۷۹۹۳۹۸۴۷۹
 
۳۴- عبدالرحمن شهیدانی:
نمايندۀ مردم باميان – راى:۱۱۹۹۳
 
عبدالرحمن شهيدانى فرزند سخى داد؛ در سال ١٣٤٢ خورشيدی در مرکز بامیان به دنيا آمده و تعليمات ابتدايى را در مکتب شهیدان و دوره متوسطه را در لیسه مرکز بامیان به اکمال رسانده است. تحصیلات عالی را به درجۀ لیسانس در مسکو انجام داده است. شهيدانى در زمان حکومت داکتر نجیب در دهۀ١٣٦٠ به عنوان عسکر و افسر ایفای وظیفه کرده و بعد، به حزب وحدت اسلامی افغانستان پیوسته و به عنوان قوماندان غُند قوماندانى امنیه و قوماندان لواى رسالت شهیدان بامیان وظیفه داشته است. وى درزمان طالبان، گاهی در افغانستان و گاهی در بیرون از افغانستان بود و پس از تشکیل دولت جدید از سال ١٣٨١ تا سال ١٣٨٦ به عنوان آمر امنیت قوماندانی امنیۀ بامیان، و بعد از آن براى يکسال منحيث آمر امنیت ولایت غور توظيف شد. وى درسال ١٣٨٧ معاون اداری قوماندانی امنیۀ بلخ و در سال ١٣٨٨ آمر امنیت ولایت غزنی شد و بعداً  به علت نامزد شدن به ولسى جرگه، از سمتش استعفا نمود و در زمان انتخابات، نامزد مستقل بود، که با بیش از ١١ هزار رای به ولسى جرگه راه پیدا کرد. شهيدانى، حزب مشخص نداشته و بیشتر گرایش به حزب وحدت اسلامی افغانستان دارد.
شماره تيليفون:۰۷۹۹۲۷۴۴۴۴ و ۰۷۷۷۳۸۲۶۳۸
 
٣۵- سید جمال فکورى بهشتی 
نمايندۀ مردم باميان – راى:۱۱۸۲۴
 
سید جمال فکورى بهشتی فرزند سيد حسين بهشتى؛ در سال ١٣٣٧ خورشيدی در منطقۀ تخت ولسوالی ورث، چشم به جهان گشود.  وی تعليمات دینی را در مدرسه علمیۀ ورث آموخته و فعلاً محصل سال دوم رشتۀ حقوق وعلوم سیاسی در پوهنتون خاتم النبیین کابل میباشد. بهشتى در زمان مجاهدین، به عنوان یکی از قوماندانان جهادی در حزب شوراى اتفاق بود. اين حزب از سوى پدرش رهبرى ميشد. وى، دوبار به حيث نمايندۀ مردم بامیان در ولسی جرگه انتخاب شده است. فعلاً بیطرف بوده و با کدام حزب بستگى ندارد.
شماره تيليفون: ٠٧٧٤٢١٧٣٠٦ و ۰۷۹۹۳۳۱۹۷۵
 
۳۶- محمد اکبری:
نمايندۀ مردم باميان – راى:۱۰۸۵۷
 
محمد اکبرى فرزند غلام محمد متولد سال ۱۳۲۴ خورشيدی؛ از قریه پیتاب جوی ولسوالی ورث است. وی تعليمات ابتدايی را در مدارس علمیۀ ولسوالى هاى پنجاب و ورث باميان و تحصیلات عالی دینی را در شهرهاى قُم ونجف ايران تا سطح لیسانس به پايان رسانده است. وی به عنوان رهبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افغانستان (یکی از احزاب شیعه در مناطق مرکزی کشور) بوده و در سال ۱۳۷۲ به حزب وحدت اسلامی پیوست و به عنوان ریيس شوراى تصمیم گیری اين حزب در بامیان فعالیت داشت. بعداً در زمان حکومت حامد کرزی، حزب وحدت ملی افغانستان را راجستر نموده که رهبری این حزب را به عهده دارد. اکبرى، دوبار از طرف مردم بامیان در دوره ۱۵ و ۱۶ به عنوان نمايندۀ منتخب در ولسى جرگه راه پیدا نموده است.
شماره تيليفون:۰۷۹۹۳۹۶۳۹۱ و ۰۷۹۹۳۴۸۲۰۷