گردېز(پژواک، ٨ اسد ٩٢): مسوولين دواير مختلف پکتيا ميگويند که طى چند سال قبل در اين ولايت، با هزينۀ ده ها ميليون دالر، صدها پروژۀ خُرد و بزرگ عملى شده است.
مسوولين ميگويند با آنکه اکنون پروژه هاى گسترده وجود ندارد؛ اما يک تعداد پروژه ها مثل بند مچلغو، شاهراه خوست- گرديز و پروژه هاى ديگرى نيز هستند که کارهاى شان جريان دارد.
عبد الولى سهى معاون والى پکتيا، به آژانس  خبرى پژواک گفت که طى چند سال قبل، در بخش سرک سازى، تعمير ده ها مکتب، ده ها مرکز صحى و در بخشهاى مختلف ديگر کار صورت گرفته است.
موصوف افزود که در سال٢٠١١ کارهاى بازسازى در ولايات ديگر کند شده و دواير کمک کننده به طور خاص امريکا پروژه هاى بازسازى خود را متوقف کرده اند؛ اما بازهم کارهاى اساسى که بايد صورت ميگرفت، در اين ولايت انجام شد.
وى افزود که بدون کمک دواير يادشده، از طرف دولت مرکزى صدها پروژه هاى خُرد و بزرگ عملى شد، که در اين جمله ساخت تعميرهاى دولتى، کمک در بخش هاى مختلف با دهاقين، پروژه هاى همبستگى ملى وغيره قابل ذکر است.
آغا محمد سعدى شاروال پکتيا گفت که اکنون ٤٢کيلومتر سرک، کوچه ها و پياده روها به طور اساسى قيرريزى شده و همچنان دو تالار جرگه، يک پارک بزرگ و به خاطر پاکى و نظافت شهر، سيستم هاى گوناگون را ايجاد کرده است.
انجنير عبدالله درانى رييس فوايدعامۀ پکتيا گفت که طى چند سال اخير، ٣٥٠ کيلومتر سرک درجه اول، درجه دوم و درجه سوم، به طور اساسى قيرريزى شده است.
محراب الدين شفق رييس معارف اين ولايت گفت که در گرديز مرکز اين ولايت و ولسوالى ها اکنون ٣٤٠باب مکتب و دواير گوناگون تعليمى وجود دارد، که  شامل ٨باب مدرسۀ دينى، يک ميخانيکى، يک ليسۀ مسلکى زراعت و يک انستيتوت کثير الرشتوى ميباشد که در تمام اين دواير ١٨٠٠٠٠هزار شاگرد مشغول درس اند، که ٤٥٠٠٠ تن شان را دختران تشکيل مى دهند.
موصوف افزود که از جمله ٣٤٠ باب مکتب، به ١٧٠ باب آن تعمير ساخته اند، بالاى ٧٠ تعمير کار جريان داشته و تلاش ها براى اعمار تعميرهاى متباقى نيز ادامه دارد.
نازدانه پکتياوال رييس صحت عامه گفت که ده سال قبل، در پکتيا سه مرکز صحى وجود داشت؛ اما اکنون در مراکز و مناطق مختلف ولسوالى ها ٤٥ مرکز صحى وجود دارد، که تمام آنان داراى تعمير و با وسايل طبى مجهزهستند که در بخش هاى مختلف به مردم خدمات صحى فراهم مى کنند.
موصوف علاوه بر اين گفت که در طول چهار سال اخير، بيشتر از صد قابله را آموزش داده اند، که اکنون در قريه ها مصروف کار هستند.
انجنيرعبد الرحمن رحمانى رييس انکشاف دهات اين ولايت نيز عملى شدن صدها پروژۀ خُرد و بزرگ را در اين ولايت يادآورى کرد.
وى به پژواک گفت که در چهارده واحد پکتيا، نزديک به ٢٠٠پروژۀ خُرد و بزرگ عملى شده، که شامل ديوارهاى استنادى، چاه هاى آب، مهمانخانه ها، آسياهاى برقى، سرک ها و کارهاى ديگر ميباشد.
باشندگان ولايت پکتيا، ازاين پروژه هاى انکشافى ابراز خوشى نموده؛ اما ميگويند که نسبت به ولايت ديگر در اين ولايت، کار کم صورت گرفته است.
شايسته جان احدى رييس شوراى ولايتى گفت که در طى چند سال اخير در پکتيا، کارهاى اساسى انجام شده و تغيير بسيار صورت گرفته؛ اما بازهم نسبت به ساير ولايات کشور کم است.
 وى افزود: "از دولت خود در بخش کارهاى بازسازى گله داريم که چرا سهم ولايت پکتيا را نسبت به ساير ولايات کم کرده است."