گزديز( پژواک، 27 اسد ٩٢):شمارى از باشندگان ولايت پکتيا مى گويند که وضعيت امنيتى اين ولايت به شکل نسبى بهتر شده ؛ اما از انفجارات ماين و عمليات شبانه نيروهاى خارجى شکايت دارند .
از جمله ١٣ ولسوالى اين ولايت ، نا امنى ها و فعاليت هاى مخالفين در  ولسوالى هاى  زرمت ، شواک ، گرده څيړى ، وزى ځدراڼ و جانى خيل بيشتر گرديده است .
افراد مولوى منصور در ولسوالى زرمت ، گروهى حقانى در ولسوالى هاى ځدراڼ و جانى خيل همچنان افراد مسلح حزب اسلامى در ځاحى اريوب و يکتعداد ولسوالى هاى ديگر درگير جنگ هستند .
  باشندگان اين ولايت مى گويند که عمليات زياد شبانه درجريان چند سال گذشته در  ولسوالى هاى زرمت ،ځدراڼ  ومناطق ديگر صورت مى گرفت که باعث کشتار ، بازداشت و جراحات صد ها تن گرديده و يک مشکل بزرگ براى مردم اين ولايت بود .
رحيم گل يکى از باشندگان ولسوالى زرمت مى گويد که قبلاً چاپه ها زياد توسط نيروهاى امريکايى صورت مى گرفت که اهالى منطقه به ترک خانه هاى خود مجبور کرده بوده اند .
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که همچو عمليات اکنون ٨٠ درصد کاهش يافته؛ اما مردم منطقه اکنون از ماين هاى جاسازى شده کنار سرک توسط  طالبان مسلح و حملات ديگر ترس دارند .
 باشندگان اين ولايت مى گويند که وضعيت امنيتى بهتر  گرديده ، حملات که توسط  مخالفين مسلح صورت مى گرفت،  از بين رفته ؛ اما وضعيت امنيتى به شکل کلى بهبود نيافته است .
نور ولى شاه يکى تن از باشندگان ولسوالى شواک مى گويد :(( قبلاً کاروان هاى نيروهاى خارجى در ولسوالى ما مورد حملات گروهى قرار مى گرفت و درگيرى ها براى ساعت ها جارى مى بود ؛ اما اکنون همچو حملات ديده نمى شود .))
 وى مى گويد که اکنون ماين هاى کنار جاده ، کمين هاى پنهان و يکتعداد رويداد هاى کوچک روزانه تکرار ميشود .
از سوى ديگر ، يکتعداد باشندگان اين ولايت از افزايش انفجارات ماين هاى کنار جاده در شهر گرديز و ساير ولسوالى هاى اين ولايت شکايت دارند .
نقيب احمد يکى از باشندگان شهر گرديز مى گويدکه اخيراً انفجارات در شهر گرديز ، چهار راهى هاى مرکزى و کنار سرک ها باعث تلفات ده ها فرد ملکى گرديده است .
 محمدآصف يکى از دکانداران شهر گرديز مى گويد که صرافان و دکاندار شهر چند بار با دوزدان مسلح مواجه شده و از آنها پول برده اند. اکنون اين کار باعث ترس آنها شده و دکانداران شهر براى باز ماندن دکاکين خود تا  ناوقت شب علاقه مندى ندارند .
به گفتۀ وى، در برخى مناطق  بندش هاى دوزدان مسلح در چهار يا پنج کيلومترى شهر وجود دارد و از مردم پل ميگيرند .
 سمونوال محمد زمان ، آمر امنيت اين ولايت درمورد انفجارات شهر گرديز و  اطراف آن مى گويد که يکتعداد گروهاى مسلح ناشناس ميخواهند که وضعيت امنيت شهر گرديز و مناطق نزديک خرابتر نشان دهد ؛ اما به گفتۀ وى ، نيروهاى امنيتى يکتعداد افراد مظنون را اخيراً بازداشت کرده اند .
 مياخيل ځاځى مسوول کميسيون شکايات شوراى ولايتى پکتيا ، مداخلۀ برخى از اعضاى شوراى ولايتى و پارلمان در کار هاى ارگان هاى امنيتى يگانه علت نا امنى خواند که به گفتۀ وى ، اين کار صرف براى منافع شخصى خود انجام ميدهند .
به گفتۀ وى ، تمامى مشکل به علت عدم هماهنگى بين اعضاى شوراى ولايتى و اعضاى  ولسى جرگه به وجود آمده و باعث خرابى وضعيت امنيتى در شهر گرديز و ساير ولسوالى ها گرديده است.
 مسوولين ديگر امنيتى  اين ولايت  با رد اين ادعاهاى مردم  مى گويند که وضعيت امنيتى نسبت به قبل بهبود يافته است .
مل پاسوال زلمى اورياخيل قوماندان امنيۀ پکتيا مى پذيرد که رويداد هاى نا امنى در جريان چند ماه گذشته در مرکز و ساير مناطق اين ولايت صورت گرفته ؛ اما آنها به موقع در مقابل آن اقدام کرده است.
 وى مى گويد:(( رويدادهاى دوزدى از دکانداران در داخل شهر بررسى شده ، يکتعداد آن واقعاً درست بود ؛ اما يکتعداد آن توسط خود چوکيدار و دکاندارن صورت گرفته است .))
وى ايجاد پوليس محلى در ولسوالى هاى سرحدى ځاځى اريوب، څمکنى ، پتان و احمدخيل يگانه علت بهبود امنيت خواند  که رضايت مردم حاصل نموده و نقش مثبت در تامين امنيت ايفا کرده و در پلان دارد که در چند ولسوالى ديگر اين ولايت نيز پوليس محلى  ايجاد شود .
 اروياخيل مى گويد که علت ديگر تامين امنيت نارضايتى مردم از طالبان و حمايت آنها از نيروهاى امنيتى ميباشد ، زيراکه آنها اخيراً از ظلم ، کشتار و فعاليت هاى مخالفين مسلح تنگ آمده و در مقابل آنها واکنش نشان داده اند .
اما عبدالولى سهى معاون والى پکتيا، خرابى وضعيت امنيتى ، مشکل تمام کشور خواند ؛ اما نبود هماهنگى بين دواير محلى درمورد وضعيت امنيتى را رد کرد .
 وى مى گويد به تمام هموطنان معلوم است که امسال مدارس دينى پاکستان به هدف برهم نمودن وضعيت امنيتى و حملات انتحارى تعطيل شده و روى وضعيت اميتى تاثير گذاشته است .
سهى  مى گويد که اکنون تمامى دواير دولتى مرکز و ولسوالى ها از برکت بهبود وضعيت امنيتى باز و تمامى مامورين دولتى به ظايف شان ميروند .
منبع افزود که تاکنون کار هيچ کدام پروژه باسازى در ولسوالى هاى اين ولايت به علت نا امنى متوقف نگرديده است .